"เชิดชูครูกวีศรีสุนทร" เนื่องในวันสุนทร
  ข่าวทั้งหมด
27 มิถุนายน 2551

      
        นายสมชาย วงษ์สวัสดิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการเชิดชูครูกวีศรีสุนทร เนื่องในวันสุนทรภู่ พร้อมทั้งมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่บุคคลและองค์กรที่สืบสาน อนุรักษ์ภาษาและวรรณกรรมไทย ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันแล้วว่าสุนทรภู่เป็นกวีเอกที่สำคัญทั้งของชาวไทยและของโลก ซึ่งเราทุกคนได้เรียนรู้บทกวีของสุนทรภู่ตั้งแต่อยู่ในวัยเรียน การที่เรามีกวีทีดีเด่นถือเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีของประเทศ และประเทศไทยยังมีกวีที่มีชื่อเสียงอีกหลายคนคนที่ได้ประกาศศักดิ์ศรีความมีวัฒนธรรมทางภาษา ที่เก่าแก่ และเป็นเอกลักษณ์ที่ได้ชื่อว่าคนไทย ชาติไทย ภาษาไทยไม่น้อยหน้ากว่าใครในโลก

                 ดังนั้นจึงขอแสดงความชื่นชมบุคคลและองค์กรที่สืบสาน อนุรักษ์ภาษาและวรรณกรรมไทยที่ได้รับโล่เชิดชูเกียรติในวันนี้ เพราะในปัจจุบันงานในลักษณะเช่นนี้คนไทยมักมองข้าม แต่กลับไปให้ความสำคัญกับด้านการพัฒนาวิวัฒนาการใหม่ๆ ซึ่งไม่ได้หมายความว่าจะละเลยเสียทีเดียว เพราะการพัฒนาวิวัฒนาการใหม่เป็นการคิดก้าวทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลก แต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่เป็นเครื่องหมายเอกลักษณ์ของชาติไทย ความมีวัฒนธรรมที่ดีต้องให้ความสนใจและรักษาไว้ เพราะความมีวัฒนธรรมที่ดี มีสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของความเป็นคนไทยนั้น ทำให้ทุกคนสามารถยืนหยัดอยู่ในโลกนี้ได้อย่างเท่าเทียมกับประเทศอื่นได้

-----------------------------------
อิชยา/ข่าว/ภาพ
แหล่งที่มา/ผู้ส่ง กลุ่มสารนิเทศ

102 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.96  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์