"เชิดชูครูกวีศรีสุนทร" เนื่องในวันสุนทร
  ข่าวทั้งหมด
27 มิถุนายน 2551

      
        นายสมชาย วงษ์สวัสดิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการเชิดชูครูกวีศรีสุนทร เนื่องในวันสุนทรภู่ พร้อมทั้งมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่บุคคลและองค์กรที่สืบสาน อนุรักษ์ภาษาและวรรณกรรมไทย ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันแล้วว่าสุนทรภู่เป็นกวีเอกที่สำคัญทั้งของชาวไทยและของโลก ซึ่งเราทุกคนได้เรียนรู้บทกวีของสุนทรภู่ตั้งแต่อยู่ในวัยเรียน การที่เรามีกวีทีดีเด่นถือเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีของประเทศ และประเทศไทยยังมีกวีที่มีชื่อเสียงอีกหลายคนคนที่ได้ประกาศศักดิ์ศรีความมีวัฒนธรรมทางภาษา ที่เก่าแก่ และเป็นเอกลักษณ์ที่ได้ชื่อว่าคนไทย ชาติไทย ภาษาไทยไม่น้อยหน้ากว่าใครในโลก

                 ดังนั้นจึงขอแสดงความชื่นชมบุคคลและองค์กรที่สืบสาน อนุรักษ์ภาษาและวรรณกรรมไทยที่ได้รับโล่เชิดชูเกียรติในวันนี้ เพราะในปัจจุบันงานในลักษณะเช่นนี้คนไทยมักมองข้าม แต่กลับไปให้ความสำคัญกับด้านการพัฒนาวิวัฒนาการใหม่ๆ ซึ่งไม่ได้หมายความว่าจะละเลยเสียทีเดียว เพราะการพัฒนาวิวัฒนาการใหม่เป็นการคิดก้าวทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลก แต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่เป็นเครื่องหมายเอกลักษณ์ของชาติไทย ความมีวัฒนธรรมที่ดีต้องให้ความสนใจและรักษาไว้ เพราะความมีวัฒนธรรมที่ดี มีสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของความเป็นคนไทยนั้น ทำให้ทุกคนสามารถยืนหยัดอยู่ในโลกนี้ได้อย่างเท่าเทียมกับประเทศอื่นได้

-----------------------------------
อิชยา/ข่าว/ภาพ
แหล่งที่มา/ผู้ส่ง กลุ่มสารนิเทศ

605 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.96  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์