แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการพัฒนาหลักสูตรพัฒนานักบริหารการศึกษาระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นศส.ศธ.)
  ข่าวทั้งหมด
10 มิถุนายน 2554

      

แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการพัฒนา
หลักสูตรพัฒนานักบริหารการศึกษาระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นศส.ศธ.)

         ตามที่ คณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานหลักสูตรพัฒนานักบริหารการศึกษาระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ ได้พิจารณาอนุมัติรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรพัฒนานักบริหารการศึกษาระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ 2554 แล้ว

         ดังนั้นสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้จัดทำ

1. หนังสือถึงส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและส่วนราชการอื่น (สามารถดาวน์โหลดได้ที่ด้านล่าง)

2. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการพัฒนาหลักสูตรพัฒนานักบริหารการศึกษาระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นศส.ศธ.) รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (สามารถดาวน์โหลดได้ที่ด้านล่าง)

3. กำหนดการพิธีเปิดการพัฒนาหลักสูตรพัฒนานักบริหารการศึกษาระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นศส.ศธ.) วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2554 (สามารถดาวน์โหลดได้ที่ด้านล่าง)

4. รายละเอียดการเตรียมความพร้อมการเข้ารับการพัฒนา ระยะที่ 1 หลักสูตรพัฒนานักบริหารการศึกษาระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นศส.ศธ.) (สามารถดาวน์โหลดได้ที่ด้านล่าง)

 

แหล่งที่มา : นางกรรณิการ์ บุญฤทธิ์
                089-0610639
                สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
95 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
 
  .pdf หนังสือถึงส่วนราชการ.pdf   
  .pdf รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก.pdf   
  .pdf กำหนดการสัมนา.pdf   
  .pdf รายละเอียดการเตรียมความพร้อม.pdf   
 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30
   31            


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.74  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์