แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการพัฒนาหลักสูตรพัฒนานักบริหารการศึกษาระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นศส.ศธ.)
  ข่าวทั้งหมด
10 มิถุนายน 2554

      

แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการพัฒนา
หลักสูตรพัฒนานักบริหารการศึกษาระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นศส.ศธ.)

         ตามที่ คณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานหลักสูตรพัฒนานักบริหารการศึกษาระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ ได้พิจารณาอนุมัติรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรพัฒนานักบริหารการศึกษาระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ 2554 แล้ว

         ดังนั้นสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้จัดทำ

1. หนังสือถึงส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและส่วนราชการอื่น (สามารถดาวน์โหลดได้ที่ด้านล่าง)

2. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการพัฒนาหลักสูตรพัฒนานักบริหารการศึกษาระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นศส.ศธ.) รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (สามารถดาวน์โหลดได้ที่ด้านล่าง)

3. กำหนดการพิธีเปิดการพัฒนาหลักสูตรพัฒนานักบริหารการศึกษาระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นศส.ศธ.) วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2554 (สามารถดาวน์โหลดได้ที่ด้านล่าง)

4. รายละเอียดการเตรียมความพร้อมการเข้ารับการพัฒนา ระยะที่ 1 หลักสูตรพัฒนานักบริหารการศึกษาระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นศส.ศธ.) (สามารถดาวน์โหลดได้ที่ด้านล่าง)

 

แหล่งที่มา : นางกรรณิการ์ บุญฤทธิ์
                089-0610639
                สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
2732 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
 
 .pdf หนังสือถึงส่วนราชการ.pdf   
 .pdf รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก.pdf   
 .pdf กำหนดการสัมนา.pdf   
 .pdf รายละเอียดการเตรียมความพร้อม.pdf   
 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.91  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์