สพฐ.เลื่อนจ้างครูต่างชาติสอนอังกฤษ
  ข่าวทั้งหมด
7 มิถุนายน 2554

      

สพฐ.เลื่อนจ้างครูต่างชาติสอนอังกฤษ

          สพฐ.เลื่อนโครงการจ้างครูต่างชาติมาสอนภาษาอังกฤษ ไปเริ่มปี 55 จากเดิมจะเริ่มปี 54 ภาคเรียนที่ 2 ทุ่มงบประมาณกว่าปีละ 1,200 ล้านบาท พัฒนาการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
          นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เตรียมจ้างครูชาวต่างชาติจาก 7 ประเทศ คือ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ แคนาดา อินเดีย ฟิลิปปินส์ ออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด์ รวมจำนวน 380 คน มาเป็นครูวิชาภาษาอังกฤษประจำโรงเรียนในสังกัด โดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 จากเดิมที่วางแผนจะดำเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 นี้ แต่พบว่า มีปัญหาเรื่องการเตรียมความพร้อม และต้องการความรัดกุมในการกลั่นกรองครูชาวต่างชาติ จึงเลื่อนไปดำเนินการในปีการศึกษา 2555 แทน
          ทั้งนี้ ตามแผนที่วางไว้ซึ่งได้มาจากการหารือร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่าง AUA บริติช เคานซิล และสถานทูตของประเทศต่างๆ สพฐ.จะจัดจ้างครูที่เออลีรีไทม์แล้วจาก สหรัฐอเมริกา จำนวน 100 คน อังกฤษ 90 คน แคนาดา 90 คน ออสเตรเลีย 70 คน นิวซีแลนด์ 50 คน อินเดีย 10 คน และ ฟิลิปปินส์ 10 คน ครูกลุ่มนี้จะถูกส่งไปประจำโรงเรียนในสังกัด โดยเน้นกลุ่มโรงเรียนในโครงการพัฒนาสู่มาตรฐานสากลจำนวน 500 โรงก่อน
          นายชินภัทร กล่าวต่อว่า การจัดจ้างครูจาก 7 ชาติ มาเป็นครูภาษาอังกฤษนั้น เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นแผนระยะยาวตั้งแต่ ปี 2555- 2559 เพราะฉะนั้น การจัดจ้างครูชาวต่างชาติจะดำเนินการต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 5 ปี ใช้งบประมาณรองรับปีละ 472 ล้านบาท และในยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ นั้น ยังมีแผนพัฒนาครูไทย ให้มีความรู้ในวิชาที่สอน และมีศักยภาพในการสอนสูงขึ้นอีกด้วย ใช้งบประมาณปีละ 471 ล้านบาท ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาสื่อ ใช้งบประมาณปีละ 120 ล้านบาท ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่ใช้ภาษาอังกฤษในสถานศึกษา เช่น ค่ายภาษาอังกฤษ ปีละ 60 ล้านบาท ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ ปีละ 100 ล้านบาท ฯลฯ รวมทั้งหมดแล้ว สพฐ.ได้อัดฉีดงบประมาณปีละ 1,293 ล้านบาท ต่อเนื่อง 5 ปี เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้ สพฐ.มีครูระดับมัธยมศึกษาที่จบเอกภาษาอังกฤษโดยตรง 25,000 คน ส่วนในระดับประถมศึกษา มีครูที่จบเอกภาษาอังกฤษโดยตรงแค่ 5,000 คน ส่วนใหญ่ครูประจำชั้นทำหน้าที่สอนวิชานี้แทน เพราะฉะนั้น สพฐ.จึงเตรียมนำเข้าครูจากต่างชาติที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่เข้าไปประจำ ร.ร.ในสังกัดเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนครูภาษาอังกฤษ

กรุงเทพฯ--7 มิ.ย.--ASTVผู้จัดการออนไลน์


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
92 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.60  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์