ปฏิรูปครูก่อน
  ข่าวทั้งหมด
5 มกราคม 2550

      
คอลัมน์ เลาะเลียบคลองผดุงฯ
ตุลย์ ณ ราชดำเนิน tulacom@gmail.com

ผ่านไปอีกแล้วหนึ่งปีที่การศึกษาต้องเสียเวลากับการต้องนำปัญหาเก่าๆ ที่ซุกกันไว้ใต้พรมสะสมกันมาหลายสมัย ออกมาชำระสะสางกันใหม่อีกรอบ โดยเฉพาะปัญหาการปฏิรูปครูที่ยังไปไม่ถึงไหน

ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รมว.ศึกษาธิการ และคณะกรรมการบริหารสำนักงานปฏิรูปการศึกษา ที่เวลานี้หลายท่าน ได้เข้าไปนั่งเป็นใหญ่เป็นโตในสถาบันอุดมศึกษาและในองค์กรมหาชนที่มีอำนาจในการชี้เป็นชี้ตายในเรื่องการประกันคุณภาพสถานศึกษา ต่างเคยพูดเป็นเสียงดียวกันว่า
ถ้าปฏิรูปครูไม่ได้ ก็อย่าไปหวังว่าจะปฏิรูปการศึกษาได้สำเร็จ

และวันนี้รูปธรรมที่เห็นได้ชัดเจนถึงการปฏิรูปครูเห็นได้จากผลงานทางวิชาการผ่านกองกระดาษ มีเงินวิทยฐานะเมื่อผ่านการประเมินสูงขึ้น มีใบประกอบวิชาชีพที่แสดงถึงศักดิ์ศรีเหมือนวิชาชีพอื่น มีคุรุสภาที่บอกตนเองว่าเป็นสภาครู แต่ไม่ค่อยคิดทำอะไรในเชิงพัฒนาวิชาชีพครู
มีสำนักงานสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา(สก.สค.) ที่คอยขายของผ่อนส่งให้ครูได้เป็นหนี้เป็นสิน มากกว่าจะคิดสร้างความมั่นคงให้สมาชิกครูตามชื่อ

นอกจากนี้ ยังมีสำนักงานกคศ.หรือกค.ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คอยเป็นนิติบริกรให้กับนักการเมืองที่เข้ามาเป็นรัฐมนตรีมากกว่าหลักการที่ผดุงไว้ซึ่งโปร่งใส เป็นธรรม เป็นที่พึงแก่ข้าราชการครูที่ดี มีความรู้ ความสามารถให้มีความเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพอย่างที่ควรจะเป็น
จึงมิแปลกที่มีผลออกมาว่า ครูตกประเมิน 2 ใน 3 ผ่านเพียง 1 ใน 3 เท่านั้น ซึ่งนั่นเป็นเพียงการประเมินจากเอกสารเท่านั้น และยังพบว่านักเรียนอ่านหนังสือไม่ออกมีจำนวนถึงเกือบล้านคน

ขอถามหน่อยเถอะว่า นี่มิใช่ความล้มเหลวในการปฏิรูปการศึกษาที่ผ่านมาหรืออย่างไร หากเจาะลึกเอาผลจริงๆ อาจจะต่ำกว่านั้นก็ได้
ดังนั้น จึงขอฟันธงได้เลยว่า การปฏิรูปการศึกษาแม้ใครคนไหนจะเข้ามารับผิดชอบศธ. ตราบใดที่การปฏิรูปครูยังไปไม่ถึงไหน
ก็ยากที่จะสำเร็จได้โดยง่าย
แหล่งที่มา/ผู้ส่ง ที่มา: http://www.matichon.co.th/khaosod

163 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.59  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์