นักวิจัยไทยพัฒนา"หุ่นยนต์อลวน" ตรวจระเบิด-ป้องกันดักฟังฮัลโหล
  ข่าวทั้งหมด
22 มกราคม 2550

      

เมื่อวันที่ 21 มกราคม รศ.ดร.ปิติเขต สู้รักษา ภาควิชาวิศวกรรมสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง กล่าวว่า ขณะนี้ได้ทำวิจัย "โครงการระบบสื่อสารและควบคุมแบบชาญฉลาดสำหรับหุ่นยนต์อลวน" เพื่อค้นหาระเบิดและประยุกต์ใช้ป้องกันการดักฟังทางโทรศัพท์ โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ออกแบบ "ระบบสัญญาณแบบอลวน" ในรูปแบบของระบบสื่อสารและควบคุมหุ่นยนต์ โดยใช้ทฤษฎีอลวน (Chaos) หรือเคออส ควบคุมหุ่นยนต์ให้มีรูปแบบการเคลื่อนที่ไม่ซ้ำเส้นทางเดิม

รศ.ดร.ปิติเขตกล่าวว่า การทำงานของหุ่นยนต์ไม่จำเป็นต้องใช้ระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ (CPU) แต่ใช้แผงวงจรขนาดเล็ก สร้างได้ง่ายและทำให้หุ่นยนต์มีน้ำหนักเบา ทดลองจากการสมมุติสถานการณ์ด้วยการสุ่มวางระเบิดจำลองไว้ในพื้นที่ที่กำหนดจ ำนวน 10 ลูก ในบริเวณต่างๆ และให้หุ่นยนต์อลวนค้นหาทุ่นระเบิดจำลองที่วางไว้ ผลการทดลองพบว่าหุ่นยนต์ต้นแบบสามารถค้นหาระเบิดทั้งหมดได้ในบริเวณที่มีขนา ดใหญ่กว่าขนาดของหุ่นกว่า 300 เท่า โดยใช้เวลาเพียงครึ่งชั่วโมง

รศ.ดร.ปิติเขตกล่าวว่า เบื้องต้นหุ่นยนต์ดังกล่าวนำไปใช้ตรวจค้นหาทุ่นระเบิดที่ฝังไว้บริเวณชายแดน ของประเทศไทยที่ติดต่อกับประเทศกัมพูชา ลาว และพม่า แต่หากจะนำหุ่นยนต์ต้นแบบดังกล่าวมาใช้กู้ระเบิดกรณีในเมืองหลวงนั้นยังต้อง มีการพัฒนาเพิ่มเติม เนื่องจากมีลักษณะการทำงานที่แตกต่างกัน

"นอกจากนี้ ยังนำไปประยุกต์ใช้ป้องกันการดักฟังโทรศัพท์ ด้วยการติดตั้งที่ตัวโทรศัพท์ต้นสายและปลายสาย เมื่อใส่สัญญาณอลวนเข้าไปจะทำให้บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตไม่สามารถดักฟังข้อ ความที่คุยกันได้ เนื่องจากมีการส่งสัญญาณอลวนเป็นสัญญาณเสียงคอยรบกวนจากหลายทิศทาง ทำให้การดักฟังของบุคคลที่สามไม่สามารถทำได้ แต่โทรศัพท์ต้นสายและปลายสายยังสามารถพูดคุยกันได้เป็นปกติ เนื่องจากมีรหัสสัญญาณแปลงข้อความเหล่านั้น เรียกว่าเป็นการสื่อสารอย่างชาญฉลาด ขณะนี้อยู่ระหว่างยื่นขอจดสิทธิบัตร เพื่อต่อยอดงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ต่อไป" รศ.ดร.ปิติเขตกล่าว

 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ศธ.

83 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.62  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์