นักวิจัยไทยพัฒนา"หุ่นยนต์อลวน" ตรวจระเบิด-ป้องกันดักฟังฮัลโหล
  ข่าวทั้งหมด
22 มกราคม 2550

      

เมื่อวันที่ 21 มกราคม รศ.ดร.ปิติเขต สู้รักษา ภาควิชาวิศวกรรมสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง กล่าวว่า ขณะนี้ได้ทำวิจัย "โครงการระบบสื่อสารและควบคุมแบบชาญฉลาดสำหรับหุ่นยนต์อลวน" เพื่อค้นหาระเบิดและประยุกต์ใช้ป้องกันการดักฟังทางโทรศัพท์ โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ออกแบบ "ระบบสัญญาณแบบอลวน" ในรูปแบบของระบบสื่อสารและควบคุมหุ่นยนต์ โดยใช้ทฤษฎีอลวน (Chaos) หรือเคออส ควบคุมหุ่นยนต์ให้มีรูปแบบการเคลื่อนที่ไม่ซ้ำเส้นทางเดิม

รศ.ดร.ปิติเขตกล่าวว่า การทำงานของหุ่นยนต์ไม่จำเป็นต้องใช้ระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ (CPU) แต่ใช้แผงวงจรขนาดเล็ก สร้างได้ง่ายและทำให้หุ่นยนต์มีน้ำหนักเบา ทดลองจากการสมมุติสถานการณ์ด้วยการสุ่มวางระเบิดจำลองไว้ในพื้นที่ที่กำหนดจ ำนวน 10 ลูก ในบริเวณต่างๆ และให้หุ่นยนต์อลวนค้นหาทุ่นระเบิดจำลองที่วางไว้ ผลการทดลองพบว่าหุ่นยนต์ต้นแบบสามารถค้นหาระเบิดทั้งหมดได้ในบริเวณที่มีขนา ดใหญ่กว่าขนาดของหุ่นกว่า 300 เท่า โดยใช้เวลาเพียงครึ่งชั่วโมง

รศ.ดร.ปิติเขตกล่าวว่า เบื้องต้นหุ่นยนต์ดังกล่าวนำไปใช้ตรวจค้นหาทุ่นระเบิดที่ฝังไว้บริเวณชายแดน ของประเทศไทยที่ติดต่อกับประเทศกัมพูชา ลาว และพม่า แต่หากจะนำหุ่นยนต์ต้นแบบดังกล่าวมาใช้กู้ระเบิดกรณีในเมืองหลวงนั้นยังต้อง มีการพัฒนาเพิ่มเติม เนื่องจากมีลักษณะการทำงานที่แตกต่างกัน

"นอกจากนี้ ยังนำไปประยุกต์ใช้ป้องกันการดักฟังโทรศัพท์ ด้วยการติดตั้งที่ตัวโทรศัพท์ต้นสายและปลายสาย เมื่อใส่สัญญาณอลวนเข้าไปจะทำให้บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตไม่สามารถดักฟังข้อ ความที่คุยกันได้ เนื่องจากมีการส่งสัญญาณอลวนเป็นสัญญาณเสียงคอยรบกวนจากหลายทิศทาง ทำให้การดักฟังของบุคคลที่สามไม่สามารถทำได้ แต่โทรศัพท์ต้นสายและปลายสายยังสามารถพูดคุยกันได้เป็นปกติ เนื่องจากมีรหัสสัญญาณแปลงข้อความเหล่านั้น เรียกว่าเป็นการสื่อสารอย่างชาญฉลาด ขณะนี้อยู่ระหว่างยื่นขอจดสิทธิบัตร เพื่อต่อยอดงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ต่อไป" รศ.ดร.ปิติเขตกล่าว

 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ศธ.

657 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.67  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์