สมัคร’ช.พ.ค.-ช.พ.ส.’กรณีพิเศษเปิดช่อง’ครูอายุเกิน-อดีตสมาชิก’
  ข่าวทั้งหมด
9 พฤษภาคม 2554

      

สมัคร'ช.พ.ค.-ช.พ.ส.'กรณีพิเศษเปิดช่อง'ครูอายุเกิน-อดีตสมาชิก'

          นายวัฒนา วรรณะโสภา รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) เปิดเผยว่า เนื่องจากระเบียบว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา(ช.พ.ค.) และการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม (ช.พ.ส.) พ.ศ.2494 ให้ครูสมัครเป็นสมาชิกทั้ง 2 ประเภทได้ ต้องมีอายุไม่เกิน35 ปี ขณะที่ยังมีครูจำนวนไม่น้อยที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกอีกทั้ง มีครูขยายออกไปตามโครงสร้างการปฏิรูปการศึกษา และส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนจำนวนมาก ทำให้ไม่ได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึง และไม่ได้รับความคุ้มครองเหมือนครูส่วนใหญ่ คณะกรรมการ ช.พ.ค.เห็นว่าจำเป็นต้องให้โอกาสแก่ครูให้สมัครเป็นสมาชิกได้ ในโอกาสครบรอบ 60 ปีสกสค.จึงออกหลักเกณฑ์ เงื่อนไข การเปิดรับสมัครสมาชิกช.พ.ค.และ ช.พ.ส.กรณีพิเศษ
          "โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้สมาชิก ช.พ.ค.ทั้งครูและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา รวมทั้ง ช.พ.ส.หรือคู่สมรสของครูและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ที่ไม่เคยเป็นสมาชิก ช.พ.ค.ที่มีอายุเกิน 35 ปีแต่ไม่เกิน 60 ปี สมัครเป็นสมาชิก ช.พ.ค.และ ช.พ.ส.ได้พร้อมทั้งให้ผู้ที่เคยเป็นสมาชิก ช.พ.ค.มาก่อน แล้วถูกถอนชื่อหรือลาออกจากสมาชิกภาพ ช.พ.ค.ให้มีสิทธิสมัครได้ แต่ต้องมีระยะเวลาการถูกถอนชื่อ หรือลาออกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีนับจากวันที่ประธานกรรมการ ช.พ.ค.มีคำสั่งอนุมัติให้ออกจากสมาชิกภาพถึงวันที่ผู้สมัครยื่นใบสมัครโดยไม่จำกัดอายุของผู้เคยเป็นสมาชิก" นายวัฒนากล่าว
          นายวัฒนากล่าวว่า รับสมัครที่ สกสค.ทั้งส่วนกลาง และสกสค.ทุกจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน-30 กันยายน ค่าสมัครคนละ 100 บาท โดยส่งเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ผู้สมัครที่ไม่เคยเป็นสมาชิก ช.พ.ค.และมีอายุเกิน 35 ปี แต่ไม่เกิน 55 ปีคนละ 6,500 บาท ผู้สมัครที่มีอายุเกิน 55 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปีนับถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 คนละ 8,500 บาท ผู้สมัครที่เคยเป็นสมาชิก ช.พ.ค.แต่ถูกถอนชื่อ หรือลาออกจากสมาชิกภาพช.พ.ค.และมีอายุไม่เกิน 55 ปี คนละ 6,500 บาท ผู้สมัครที่มีอายุเกิน 55 ปีขึ้นไป คนละ 8,500 บาท

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
92 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.65  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์