แห่สมัครอาชีวะรอบแรก1.6แสนคน’พาณิชย์นาวี-โลจิสติคส์-มาตรวิทยา’ฮิต’วษท.บุรีรัมย์-อุทัย’ยอดน.ศ.ทะลุ300%
  ข่าวทั้งหมด
22 มีนาคม 2554

      

แห่สมัครอาชีวะรอบแรก1.6แสนคน'พาณิชย์นาวี-โลจิสติคส์-มาตรวิทยา'ฮิต'วษท.บุรีรัมย์-อุทัย'ยอดน.ศ.ทะลุ300%

          เมื่อวันที่ 21 มีนาคม น.ส.นริศรา ชวาลตันพิพัทธ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยถึงการรับสมัคร    นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) ประจำปีการศึกษา 2554 รอบที่ 1 ระหว่างวันที่  12-16 มีนาคมที่ผ่านมาว่า ถือเป็นครั้งแรก ที่ สอศ.เปิดรับสมัครนักศึกษาในช่วงเวลาเดียวกับการเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน  ต่อชั้น ม.4 ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยผลปรากฏว่ามีเด็กตัดสินใจมาสมัครเรียนอาชีวศึกษาเป็นจำนวนมากถึง 160,000 คน ขณะที่ตั้งเป้าหมายรับนักศึกษาทั้งสองรอบจำนวน204,850 คน คิดเป็นสัดส่วนที่สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 65-70% ซึ่งทำให้เห็นว่าค่านิยมในการเรียนต่ออาชีวศึกษาเริ่มมีมากขึ้น ต่างจากปีที่ผ่านมา ที่เด็กมักจะหันมาเรียนสายอาชีพก็ต่อเมื่อพลาดจากการคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้น ม.4 ในสายสามัญศึกษาแล้ว
          น.ส.นริศรากล่าวต่อว่า จากข้อมูลพบว่าสาขาที่เด็กสนใจสมัครมากที่สุด 5 สาขาได้แก่ สาขาพาณิชย์นาวี, โลจิสติคส์,มาตรวิทยา, ช่างเชื่อม/ช่างยนต์และอาหารและการเกษตร และยังพบว่าสถานศึกษาสังกัด สอศ.ประมาณ 200 แห่ง ที่มีนักเรียนมาสมัครเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้มาก โดย 10 อันดับแรก ได้แก่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี (วษท.) บุรีรัมย์ มีนักเรียนมาสมัครเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ 330% วษท.อุทัยธานี 308% วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี 297% วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 255% วิทยาลัยการอาชีพสตึก 232% วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่195% วิทยาลัยพณิชยการบางนา 194%วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช194% วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 193%และวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี 187% หลังจากนี้ สอศ.จะเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อหาทางในการรับนักเรียนไว้ทั้งหมดซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือผู้ปกครองและนักเรียนที่มีความตั้งใจเลือกเรียนต่อในสายวิชาชีพ
          "ถือว่าเกินความคาดหมาย ซึ่งเดิมคิดว่าการรับสมัครพร้อม  กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. น่าจะมีเด็กมาสมัครไม่ถึง50,000 คน หรือประมาณ 30% ของเป้าหมายที่ตั้งไว้ แต่ปรากฏว่ามีเด็กมาสมัครมากถึง 65-70% ของเป้าหมายเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอย่างไรก็ตาม สถานศึกษาในสังกัด สอศ.จะมีการเปิดรับสมัคร ประกาศผล และมอบตัวในรอบ 2 วันที่ 20-30 เมษายนซึ่งจะมีการรับเพิ่มจากแผนเดิมที่กำหนดไว้อีก 65,000 คน โดยนักเรียนที่สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน สอศ. โทร.1156 หรือเว็บไซต์
www.vec.go.th หรือสถานศึกษาสังกัด สอศ. ทุกแห่งทั่วประเทศ" น.ส.นริศรากล่าว
          ด้าน น.ส.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กอศ.) กล่าวว่า เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพและมาตรฐาน ดังนั้น สถานศึกษาที่มีนักเรียนมาสมัครเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ ก็ต้องมีการปรับแนวทางการเรียนการสอน โดยเพิ่มห้องเรียนในสาขาวิชาชีพที่มีความต้องการสูง อาทิ พาณิชย์นาวีโลจิสติคส์ ช่างเชื่อม อาหารและเกษตรฯลฯ หรือเปิดสาขาวิชาใหม่ที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงานและจัดหาทรัพยากรเพิ่มเติมให้แก่สถานศึกษา ทั้งครูและบุคลากร วัสดุ เครื่องมืออุปกรณ์ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ

 

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
595 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.09  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์