แห่สมัครอาชีวะรอบแรก1.6แสนคน’พาณิชย์นาวี-โลจิสติคส์-มาตรวิทยา’ฮิต’วษท.บุรีรัมย์-อุทัย’ยอดน.ศ.ทะลุ300%
  ข่าวทั้งหมด
22 มีนาคม 2554

      

แห่สมัครอาชีวะรอบแรก1.6แสนคน'พาณิชย์นาวี-โลจิสติคส์-มาตรวิทยา'ฮิต'วษท.บุรีรัมย์-อุทัย'ยอดน.ศ.ทะลุ300%

          เมื่อวันที่ 21 มีนาคม น.ส.นริศรา ชวาลตันพิพัทธ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยถึงการรับสมัคร    นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) ประจำปีการศึกษา 2554 รอบที่ 1 ระหว่างวันที่  12-16 มีนาคมที่ผ่านมาว่า ถือเป็นครั้งแรก ที่ สอศ.เปิดรับสมัครนักศึกษาในช่วงเวลาเดียวกับการเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน  ต่อชั้น ม.4 ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยผลปรากฏว่ามีเด็กตัดสินใจมาสมัครเรียนอาชีวศึกษาเป็นจำนวนมากถึง 160,000 คน ขณะที่ตั้งเป้าหมายรับนักศึกษาทั้งสองรอบจำนวน204,850 คน คิดเป็นสัดส่วนที่สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 65-70% ซึ่งทำให้เห็นว่าค่านิยมในการเรียนต่ออาชีวศึกษาเริ่มมีมากขึ้น ต่างจากปีที่ผ่านมา ที่เด็กมักจะหันมาเรียนสายอาชีพก็ต่อเมื่อพลาดจากการคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้น ม.4 ในสายสามัญศึกษาแล้ว
          น.ส.นริศรากล่าวต่อว่า จากข้อมูลพบว่าสาขาที่เด็กสนใจสมัครมากที่สุด 5 สาขาได้แก่ สาขาพาณิชย์นาวี, โลจิสติคส์,มาตรวิทยา, ช่างเชื่อม/ช่างยนต์และอาหารและการเกษตร และยังพบว่าสถานศึกษาสังกัด สอศ.ประมาณ 200 แห่ง ที่มีนักเรียนมาสมัครเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้มาก โดย 10 อันดับแรก ได้แก่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี (วษท.) บุรีรัมย์ มีนักเรียนมาสมัครเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ 330% วษท.อุทัยธานี 308% วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี 297% วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 255% วิทยาลัยการอาชีพสตึก 232% วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่195% วิทยาลัยพณิชยการบางนา 194%วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช194% วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 193%และวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี 187% หลังจากนี้ สอศ.จะเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อหาทางในการรับนักเรียนไว้ทั้งหมดซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือผู้ปกครองและนักเรียนที่มีความตั้งใจเลือกเรียนต่อในสายวิชาชีพ
          "ถือว่าเกินความคาดหมาย ซึ่งเดิมคิดว่าการรับสมัครพร้อม  กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. น่าจะมีเด็กมาสมัครไม่ถึง50,000 คน หรือประมาณ 30% ของเป้าหมายที่ตั้งไว้ แต่ปรากฏว่ามีเด็กมาสมัครมากถึง 65-70% ของเป้าหมายเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอย่างไรก็ตาม สถานศึกษาในสังกัด สอศ.จะมีการเปิดรับสมัคร ประกาศผล และมอบตัวในรอบ 2 วันที่ 20-30 เมษายนซึ่งจะมีการรับเพิ่มจากแผนเดิมที่กำหนดไว้อีก 65,000 คน โดยนักเรียนที่สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน สอศ. โทร.1156 หรือเว็บไซต์
www.vec.go.th หรือสถานศึกษาสังกัด สอศ. ทุกแห่งทั่วประเทศ" น.ส.นริศรากล่าว
          ด้าน น.ส.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กอศ.) กล่าวว่า เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพและมาตรฐาน ดังนั้น สถานศึกษาที่มีนักเรียนมาสมัครเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ ก็ต้องมีการปรับแนวทางการเรียนการสอน โดยเพิ่มห้องเรียนในสาขาวิชาชีพที่มีความต้องการสูง อาทิ พาณิชย์นาวีโลจิสติคส์ ช่างเชื่อม อาหารและเกษตรฯลฯ หรือเปิดสาขาวิชาใหม่ที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงานและจัดหาทรัพยากรเพิ่มเติมให้แก่สถานศึกษา ทั้งครูและบุคลากร วัสดุ เครื่องมืออุปกรณ์ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ

 

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
125 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.63  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์