ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2553
  ข่าวทั้งหมด
21 มีนาคม 2554

      

ประกาศคณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น

เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๓

                   ตามที่คณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น  ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำของทุกส่วนราชการที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น และจะจัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ  ในวันข้าราชการพลเรือน (วันที่ ๑ เมษายน ของทุกปี)  นั้น          

                        บัดนี้  คณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น  ได้ดำเนินการรวบรวมรายชื่อและตรวจสอบผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของส่วนราชการต่าง ๆ  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว  จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๓ จำนวน  ๖๑๐ ราย  ดังบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้

คลิก Download รายละเอียดทั้งหมดที่ด้านล่างค่ะ

 

แหล่งที่มา :  กลุ่มบริหารงานบุคคล สอ.สป.ศธ.

โทร. ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๒๔


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
251 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
 
  .doc ประกาศฯปี53.doc   
  .xls ประกาศรายชื่อ53แก้ไข.xls   
  .doc กำหนดการ.doc   
  .pdf ขั้นตอน.pdf   
  .doc สารนายกรัฐมนตรี.doc   
 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.01  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์