ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2553
  ข่าวทั้งหมด
21 มีนาคม 2554

      

ประกาศคณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น

เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๓

                   ตามที่คณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น  ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำของทุกส่วนราชการที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น และจะจัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ  ในวันข้าราชการพลเรือน (วันที่ ๑ เมษายน ของทุกปี)  นั้น          

                        บัดนี้  คณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น  ได้ดำเนินการรวบรวมรายชื่อและตรวจสอบผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของส่วนราชการต่าง ๆ  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว  จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๓ จำนวน  ๖๑๐ ราย  ดังบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้

คลิก Download รายละเอียดทั้งหมดที่ด้านล่างค่ะ

 

แหล่งที่มา :  กลุ่มบริหารงานบุคคล สอ.สป.ศธ.

โทร. ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๒๔


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
5465 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
 
 .doc ประกาศฯปี53.doc   
 .xls ประกาศรายชื่อ53แก้ไข.xls   
 .doc กำหนดการ.doc   
 .pdf ขั้นตอน.pdf   
 .doc สารนายกรัฐมนตรี.doc   
 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.03  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์