การศึกษาไทยกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
  ข่าวทั้งหมด
18 มีนาคม 2554

      

การศึกษาไทยกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

         นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในการปาฐกถาพิเศษ  เรื่องทิศทางการศึกษาไทยกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งสมาคมคมศิษย์เก่าโรงเรียนยานนาเวศวิทยาร่วมกับโรงเรียนยานนาเวศวิทยาคมจัดขึ้น เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ หอประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนยานาเวศวิทยาคม กรุงเทพฯ

        รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าว การเตรียมความพร้อมด้านการศึกษา ซึ่งเป็นเสาหลักหนึ่งที่สำคัญในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน นั้น กระทรวงศึกษาธิการได้วางระบบ ดังนี้ ๑.ปรับหลักสูตรการเรียนการสอนอาเซียนศึกษา ให้เป็นหลักสูตรใหม่ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องภายใต้ประชาคมเดียวกัน   ๒.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทุกระดับ               ๓. การแลกเปลี่ยน ICT ๔.การใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศที่หนึ่ง   ซึ่งในส่วนนี้ได้มีการ สร้างศูนย์อำนวยการ และจะนำครูจากต่างประเทศมาสอน  พัฒนาเครือข่าย EIS  ( English for Integrate Study) ในวิชาที่ไม่ใช้วิชาภาษาอังกฤษ  พัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนแห่งอนาคต   (Global Class) พร้อมทั้งจัดอบรมและพัฒนาครู เป็นต้น

อิชยา/ข่าว

กิตติกร/ภาพ


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ
1554 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30
   31            


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.93  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์