สช. จับมือ สคบศ. จัดโครงการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนเอกชน
  ข่าวทั้งหมด
9 มีนาคม 2554

      

นายกมล  รอดคล้าย รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๘–๑๒ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

               รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในโอกาสนี้ว่า การจัดประชุมในวันนี้นับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากการอบรมพัฒนาครูและผู้บริหารถือเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจและให้ความสำคัญในลำดับต้นๆ จากกิจกรรมที่เกิดขึ้นในการอบรม ซึ่งมีเนื้อหาสาระประเด็นหลักๆ คือ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานของสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)ว่าจะมีทิศทางในการทำงานอย่างไร  เรื่องกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเอกชนที่ในอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากระบบการศึกษาไทย หรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากความก้าวหน้าของโลกที่ได้ก้าวล้ำเข้ามายังประเทศไทยผ่านอาเซียน ผ่านหน่วยงาน รวมถึงสถานศึกษาจากประเทศต่างๆ ที่เข้ามาลงทุน เพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน เพื่อจะนำไปสู่การปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลก นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการภาวะผู้นำ การพัฒนาบุคลิกภาพของผู้บริหาร การเตรียมรับการประเมินคุณภาพการศึกษา(รอบ ๓)ตลอดจนกระบวนการวางแผนกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วม และมีการศึกษาดูงาน  การวางแผนพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต จึงเชื่อมั่นว่าตลอดระยะเวลาการฝึกอบรมจะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อการนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาโรงเรียน และที่สำคัญคือเป็นการสร้างเครือข่ายผู้บริหารในการทำงานร่วมกันในอนาคตด้วย

                โครงการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนเอกชน จัดโดยสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมมือกับสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา(สคบศ.)โดยครั้งนี้จัดเป็นรุ่นที่ ๒ มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๒๐๐ คน ประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๑ สช.จังหวัด และ สช.อำเภอ จังหวัดชายแดนภาคใต้    

ศศิพิชญ์ / ข่าว

วิชัย / ภาพ


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป./วิชัย เทพกอม
611 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.01  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์