สพฐ.แจงจัดงบค่าหนังสือเรียนยึดตามปกองค์การค้าฯ
  ข่าวทั้งหมด
1 มีนาคม 2554

      

สพฐ.แจงจัดงบค่าหนังสือเรียนยึดตามปกองค์การค้าฯ

          ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวถึงการกำหนดราคากลางหนังสือเรียนในปีการศึกษา 2554 ว่า ขณะนี้การกำหนดราคาหนังสือเรียนจะใช้ราคาหน้าปกขององค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา(สกสค.)มา เป็นบรรทัดฐานซึ่งเป็นนโนบายที่ทำมาตั้งแต่สมัยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(รมว.ศธ.) เพราะถือว่าองค์การค้าฯเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ผลิตหนังสือเรียนให้แก่ศธ. ดังนั้น  การกำหนดราคากลางหนังสือแบบเรียนจึงต้องใช้ราคาหน้าปกขององค์การ ค้าฯ โดยในสมัยนั้นสพฐ.ได้หารือกับผอ.องค์การค้าฯ ว่าหากจะมีการขอลดราคาหน้าปกลงมา 20% จะทำได้หรือไม่และได้รับคำตอบว่าดำเนินการได้ทำให้ราคากลางแบบเรียนลดจาก ราคาปก 20%จนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้สำหรับการจัดสรรงบประมาณจัดซื้อหนังสือเรียนนั้นสพฐ.จะเป็นเจ้าภาพ คิดงบประมาณที่จะจัดซื้อให้แก่นักเรียนในแต่ละระดับ โดยจะมีการจัดสรรงบประมาณจัดซื้อหนังสือเรียนไปยังโรงเรียนให้จัดซื้อแบบ เรียนของสำนักพิมพ์ไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นของสำนักพิมพ์เอกชนหรือองค์การค้าฯ
          “ปัจจุบันองค์การค้าฯของสกสค.ครองสัดส่วนของการตลาดใน 3 วิชาหลัก ได้แก่ วิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์ องค์การค้าฯ สกสค.มีสัดส่วนทางการตลาด 90% ส่วนวิทยาศาตร์ มีสัดส่วนทางการตลาด50% ส่วนที่เหลืออีก 5 กลุ่มสาระวิชาองค์การค้าฯมีสัดส่วนทางการตลาด 5%” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว
          ดร.ชินภัทร กล่าวอีกว่า ส่วนกรณีที่นายชินวรณ์   บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)จะให้องค์การค้าฯและสำนักพิมพ์เอกชนมาหารือเพื่อกำหนดราคา กลางรายเล่มนั้น ตนได้ชี้แจงนายชินวรณ์ไปแล้วว่าการควบคุมราคาที่ผ่านมาจะดำเนินการโดยการ ตั้งงบประมาณแล้วจัดเป็นเพดานการจัดซื้อไปให้ยังโรงเรียน ซึ่งจะเป็นการควบคุมราคาหนังสือระดับหนึ่งเพราะโรงเรียนต้องจัดซื้อหนังสือ ให้ได้ครบตามจำนวนเงินที่จัดสรรไปให้ อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาองค์การค้าฯได้พยายามเสนอขอปรับราคาหนังสือเรียนมายัง สพฐ.แต่สพฐ.ได้มีความเห็นไปว่าสพฐ.คงไม่สามารถไปปรับโครงสร้างการวิเคราะห์ราคาได้เองเพราะเป็นประเด็นนโยบายได้ในขณะที่นายชินวรณ์ ก็ต้องการลดค่าใช้จ่ายหนังสือเรียนในส่วนนี้ลงทำให้เป็นคนละทิศทางกับนโยบาย ของนายชินวรณ์ดังนั้นจะไม่สามารถดำเนินการได้

          ที่มา: http://www.bangkokbiznews.com


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
185 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.45  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์