สพฐ.แจงจัดงบค่าหนังสือเรียนยึดตามปกองค์การค้าฯ
  ข่าวทั้งหมด
1 มีนาคม 2554

      

สพฐ.แจงจัดงบค่าหนังสือเรียนยึดตามปกองค์การค้าฯ

          ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวถึงการกำหนดราคากลางหนังสือเรียนในปีการศึกษา 2554 ว่า ขณะนี้การกำหนดราคาหนังสือเรียนจะใช้ราคาหน้าปกขององค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา(สกสค.)มา เป็นบรรทัดฐานซึ่งเป็นนโนบายที่ทำมาตั้งแต่สมัยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(รมว.ศธ.) เพราะถือว่าองค์การค้าฯเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ผลิตหนังสือเรียนให้แก่ศธ. ดังนั้น  การกำหนดราคากลางหนังสือแบบเรียนจึงต้องใช้ราคาหน้าปกขององค์การ ค้าฯ โดยในสมัยนั้นสพฐ.ได้หารือกับผอ.องค์การค้าฯ ว่าหากจะมีการขอลดราคาหน้าปกลงมา 20% จะทำได้หรือไม่และได้รับคำตอบว่าดำเนินการได้ทำให้ราคากลางแบบเรียนลดจาก ราคาปก 20%จนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้สำหรับการจัดสรรงบประมาณจัดซื้อหนังสือเรียนนั้นสพฐ.จะเป็นเจ้าภาพ คิดงบประมาณที่จะจัดซื้อให้แก่นักเรียนในแต่ละระดับ โดยจะมีการจัดสรรงบประมาณจัดซื้อหนังสือเรียนไปยังโรงเรียนให้จัดซื้อแบบ เรียนของสำนักพิมพ์ไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นของสำนักพิมพ์เอกชนหรือองค์การค้าฯ
          “ปัจจุบันองค์การค้าฯของสกสค.ครองสัดส่วนของการตลาดใน 3 วิชาหลัก ได้แก่ วิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์ องค์การค้าฯ สกสค.มีสัดส่วนทางการตลาด 90% ส่วนวิทยาศาตร์ มีสัดส่วนทางการตลาด50% ส่วนที่เหลืออีก 5 กลุ่มสาระวิชาองค์การค้าฯมีสัดส่วนทางการตลาด 5%” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว
          ดร.ชินภัทร กล่าวอีกว่า ส่วนกรณีที่นายชินวรณ์   บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)จะให้องค์การค้าฯและสำนักพิมพ์เอกชนมาหารือเพื่อกำหนดราคา กลางรายเล่มนั้น ตนได้ชี้แจงนายชินวรณ์ไปแล้วว่าการควบคุมราคาที่ผ่านมาจะดำเนินการโดยการ ตั้งงบประมาณแล้วจัดเป็นเพดานการจัดซื้อไปให้ยังโรงเรียน ซึ่งจะเป็นการควบคุมราคาหนังสือระดับหนึ่งเพราะโรงเรียนต้องจัดซื้อหนังสือ ให้ได้ครบตามจำนวนเงินที่จัดสรรไปให้ อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาองค์การค้าฯได้พยายามเสนอขอปรับราคาหนังสือเรียนมายัง สพฐ.แต่สพฐ.ได้มีความเห็นไปว่าสพฐ.คงไม่สามารถไปปรับโครงสร้างการวิเคราะห์ราคาได้เองเพราะเป็นประเด็นนโยบายได้ในขณะที่นายชินวรณ์ ก็ต้องการลดค่าใช้จ่ายหนังสือเรียนในส่วนนี้ลงทำให้เป็นคนละทิศทางกับนโยบาย ของนายชินวรณ์ดังนั้นจะไม่สามารถดำเนินการได้

          ที่มา: http://www.bangkokbiznews.com


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
688 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.07  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์