รมว.ศธ. เชื่อ การกำหนดราคากลางในการจัดซื้อหนังสือเรียนในโครงการเรียนฟรีจะทำให้ราคาหนังสือลดลงร้อยละ 20
  ข่าวทั้งหมด
24 กุมภาพันธ์ 2554

      

รมว.ศธ. เชื่อ การกำหนดราคากลางในการจัดซื้อหนังสือเรียนในโครงการเรียนฟรีจะทำให้ราคาหนังสือลดลงร้อยละ 20

          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เชื่อ การกำหนดราคากลางจัดซื้อหนังสือเรียน ในโครงการเรียนฟรีเรียนดี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ จะทำให้ราคาหนังสือลดลงร้อยละ 20

          นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยความคืบหน้าการกำหนดราคากลางแบบเรียนในโครงการเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพว่า ปีนี้เป็นปีแรก ที่กระทรวงศึกษาธิการ จะแจกหนังสือเรียนให้นักเรียนทุกระดับชั้น โดยไม่ต้องยืมเรียน ภายใต้ราคากลางที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด ซึ่งได้เชิญสำนักพิมพ์และองค์การค้า สำนักงานคณะกรรมการสวัสดิการ และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา(สกสค.)ร่วมหารือหลายรอบแล้ว โดยกระทรวงศึกษาธิการ ไม่สามารถกำหนดราคากลางเพื่อการแข่งขันได้ เพราะหนังสือเป็นระบบการขายเสรี แต่จะกำหนดราคากลางที่สถานศึกษาจะต้องเป็นผู้ซื้อ คาดว่าจะทำให้ราคาหนังสือที่จัดซื้อราคาลดลงประมาณร้อยละ 20 จากราคาหน้าปก และไม่ว่าจะขายในราคาเท่าไหร่ สถานศึกษาในฐานะผู้ซื้อ ต้องซื้อหนังสือครบทุกสาระวิชาตามหลักสูตรแกนกลางพร้อมทั้งแบบฝึกหัด ที่กำหนดให้ซื้อแต่ละชั้นเรียน ตามราคากลางที่ถูกควบคุมคุณภาพ โดยกระทรวงศึกษาธิการ

 

          ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
92 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว





 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 




  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.52  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์