รมว.ศธ. เชื่อ การกำหนดราคากลางในการจัดซื้อหนังสือเรียนในโครงการเรียนฟรีจะทำให้ราคาหนังสือลดลงร้อยละ 20
  ข่าวทั้งหมด
24 กุมภาพันธ์ 2554

      

รมว.ศธ. เชื่อ การกำหนดราคากลางในการจัดซื้อหนังสือเรียนในโครงการเรียนฟรีจะทำให้ราคาหนังสือลดลงร้อยละ 20

          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เชื่อ การกำหนดราคากลางจัดซื้อหนังสือเรียน ในโครงการเรียนฟรีเรียนดี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ จะทำให้ราคาหนังสือลดลงร้อยละ 20

          นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยความคืบหน้าการกำหนดราคากลางแบบเรียนในโครงการเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพว่า ปีนี้เป็นปีแรก ที่กระทรวงศึกษาธิการ จะแจกหนังสือเรียนให้นักเรียนทุกระดับชั้น โดยไม่ต้องยืมเรียน ภายใต้ราคากลางที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด ซึ่งได้เชิญสำนักพิมพ์และองค์การค้า สำนักงานคณะกรรมการสวัสดิการ และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา(สกสค.)ร่วมหารือหลายรอบแล้ว โดยกระทรวงศึกษาธิการ ไม่สามารถกำหนดราคากลางเพื่อการแข่งขันได้ เพราะหนังสือเป็นระบบการขายเสรี แต่จะกำหนดราคากลางที่สถานศึกษาจะต้องเป็นผู้ซื้อ คาดว่าจะทำให้ราคาหนังสือที่จัดซื้อราคาลดลงประมาณร้อยละ 20 จากราคาหน้าปก และไม่ว่าจะขายในราคาเท่าไหร่ สถานศึกษาในฐานะผู้ซื้อ ต้องซื้อหนังสือครบทุกสาระวิชาตามหลักสูตรแกนกลางพร้อมทั้งแบบฝึกหัด ที่กำหนดให้ซื้อแต่ละชั้นเรียน ตามราคากลางที่ถูกควบคุมคุณภาพ โดยกระทรวงศึกษาธิการ

 

          ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
552 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 8.94  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์