ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิก ครั้งที่ ๒๓
  ข่าวทั้งหมด
ยังไม่ได้ระบุวันที่

      

๑๘ กุมภาพันธ์ : นายไชยยศ จิระเมธากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๒๓ (The 23rd International Olympiad in Informatics : IOI 2011) ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๙ กรกฏาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมรอแยล คลิฟ บีช รีสอร์ท เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี และกล่าวว่า การจัดการครั้งนี้เป็นกิจกรรมระดับโลกที่นานาประเทศให้ความสำคัญ ซึ่งในปีที่ผ่านมาประเทศไทยสามารถทำคะแนนได้สูงเป็นอันดับที่ ๑๒ ของโลก จาก ๘๔ ประเทศผู้เข้าแข่งขัน สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของเด็กไทย สำหรับการจัดการแข่งขันที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ นับเป็นวาระสำคัญที่จะช่วยสร้างบรรยากาศด้านวิชาการ กระตุ้นให้มีการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ให้มีมาตรฐานสูงขึ้นทัดเทียมกับนานาประเทศ โดยเฉพาะจะเป็นโอกาสให้สถานศึกษาและเยาวชนหันมาสนใจและส่งเสริมกาเรียนรู้ด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมทั้งสร้างความตระหนักให้สังคมไทยเห็นความสำคัญของวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อเร่งสร้างบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านนี้ให้เพิ่มมากขึ้น ทดแทนการขาดแคลนทรัพยากรบุคคลในสาขาอาชีพนี้ ซึ่งเป็นสายงานที่มีความต้องการมากในปัจจุบัน

นายไชยยศ กล่าวด้วยว่า กระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้ สสวท. ร่วมกับ ๗ หน่วยงานหลัก ได้แก่ มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) มหาวิทยาลัยเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และเมืองพัทยา ร่วมกันดำเนินการจัดการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ซึ่งคาดว่าจะมีนักเรียนจาก ๘๔ ประเทศ จำนวนกว่า ๗๕๐ คนเข้าร่วมการแข่งขัน

ปัญญา ภาพ/ข่าว


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ/panyabur
222 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
         1    2    3    4
   5    6    7    8    9    10    11
   12    13    14    15    16    17    18
   19    20    21    22    23    24    25
   26    27    28    29    30    31  


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.17  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์