วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ครั้งที่ ๘๙
  ข่าวทั้งหมด
28 มกราคม 2554

      

               นายไชยยศ จิรเมธากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีสวนสนามและปฏิญาณตนของยุวกาชาด เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี ๒๕๕๔ โดยมี นายนิวัตร นาคะเวช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้บังคับบัญชา และสมาชิกยุวกาชาดทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรม ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗  มกราคม ๒๕๕๔ ณ สนามศุภชลาศัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

                กระทรวงศึกษาธิการได้จัดพิธีสวนสนามและปฏิญาณตนของยุวกาชาดไทย ครั้งที่ ๘๙ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี ๒๕๕๔ ในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นพระมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยทุกคน และระลึกถึงจอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ผู้มีพระกรุณาธิคุณ ก่อตั้งกิจการยุวกาชาดขึ้นในประเทศไทย อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์กิจการยุวกาชาดให้เป็นที่รู้จัก และเข้าใจวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของยุวกาชาด และแสดงออกถึง ความเคารพ ความกตัญญูกตเวที ต่อผู้มีพระคุณ ของสมาชิกยุวกาชาดในพิธีสวนสนามและปฏิญาณตน ซึ่งเป็นการสร้างการรับรู้ต่อสังคมถึงพลังความสามัคคี และความเป็นหนึ่งเดียวกันของยุวกาชาดในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าได้ในอนาคต              

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ มีคณะกรรมการ ผู้บังคับบัญชา และสมาชิกยุวกาชาดจากทุกสังกัดทั่วประเทศนับหมื่นคนเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วย กิจกรรมพิธีสงฆ์  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีสวนสนามและปฏิญาณตนของยุวกาชาด  กิจกรรมการประกวดการเดินสวนสนามของทุกกองพัน การแปรอักษร และการแสดงกลางแจ้งของนักเรียน

                ในโอกาสนี้ นายนิวัตร นาคะเวช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบรางวัลแก่โรงเรียนที่ชนะการประกวดการเดินสวนสนาม โดยแบ่งเป็นระดับประถมศึกษา คือ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ กรุงทพมหานคร โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง สอง สาม ตามลำดับ และมอบรางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาให้กับโรงเรียนกันทรอมวิทยาคม จังหวัดศรีสะเกษ และรางวัลชนะเลิศอันดับสองและสาม คือ โรงเรียนกุเสลาวิทยาคม จังหวัดศรีสะเกษ และโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ จังหวัดศรีสะเกษ ตามลำดับ

ธมกร/ข่าว

ศุภชัย/ภาพ


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป./วิชัย เทพกอม
92 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.51  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์