วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ครั้งที่ ๘๙
  ข่าวทั้งหมด
28 มกราคม 2554

      

               นายไชยยศ จิรเมธากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีสวนสนามและปฏิญาณตนของยุวกาชาด เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี ๒๕๕๔ โดยมี นายนิวัตร นาคะเวช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้บังคับบัญชา และสมาชิกยุวกาชาดทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรม ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗  มกราคม ๒๕๕๔ ณ สนามศุภชลาศัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

                กระทรวงศึกษาธิการได้จัดพิธีสวนสนามและปฏิญาณตนของยุวกาชาดไทย ครั้งที่ ๘๙ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี ๒๕๕๔ ในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นพระมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยทุกคน และระลึกถึงจอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ผู้มีพระกรุณาธิคุณ ก่อตั้งกิจการยุวกาชาดขึ้นในประเทศไทย อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์กิจการยุวกาชาดให้เป็นที่รู้จัก และเข้าใจวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของยุวกาชาด และแสดงออกถึง ความเคารพ ความกตัญญูกตเวที ต่อผู้มีพระคุณ ของสมาชิกยุวกาชาดในพิธีสวนสนามและปฏิญาณตน ซึ่งเป็นการสร้างการรับรู้ต่อสังคมถึงพลังความสามัคคี และความเป็นหนึ่งเดียวกันของยุวกาชาดในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าได้ในอนาคต              

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ มีคณะกรรมการ ผู้บังคับบัญชา และสมาชิกยุวกาชาดจากทุกสังกัดทั่วประเทศนับหมื่นคนเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วย กิจกรรมพิธีสงฆ์  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีสวนสนามและปฏิญาณตนของยุวกาชาด  กิจกรรมการประกวดการเดินสวนสนามของทุกกองพัน การแปรอักษร และการแสดงกลางแจ้งของนักเรียน

                ในโอกาสนี้ นายนิวัตร นาคะเวช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบรางวัลแก่โรงเรียนที่ชนะการประกวดการเดินสวนสนาม โดยแบ่งเป็นระดับประถมศึกษา คือ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ กรุงทพมหานคร โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง สอง สาม ตามลำดับ และมอบรางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาให้กับโรงเรียนกันทรอมวิทยาคม จังหวัดศรีสะเกษ และรางวัลชนะเลิศอันดับสองและสาม คือ โรงเรียนกุเสลาวิทยาคม จังหวัดศรีสะเกษ และโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ จังหวัดศรีสะเกษ ตามลำดับ

ธมกร/ข่าว

ศุภชัย/ภาพ


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป./วิชัย เทพกอม
1208 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.11  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์