เฉลิมพระเกียรติ พระผู้เป็นครูแห่งแผ่นดิน
  ข่าวทั้งหมด
ยังไม่ได้ระบุวันที่

      

๑๔ ม.ค. : นายไชยยศ  จิรเมธากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในการเป็นประธานเปิดงานวันครู พ.ศ.๒๕๕๔ “คุรุสภาเฉลิมพระเกียรติ พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” ณ สนามหน้าคุรุสภา ว่า กระทรวงศึกษาธิการจัดงานวันครูปีนี้อย่างยิ่งใหญ่กว่าทุกปี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา และร่วมระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์และเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู โดยความพิเศษของการจัดงานวันครูในครั้งนี้ มีการขอพระราชทานถวายพระราชสมัญญานามแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” พร้อมเชิดชูพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นแบบอย่างแห่งความเป็นครูแท้ที่ครูทั้งหลายได้ยึดถือและดำเนินรอยตามพระยุคลบาท

นายไชยยศ กล่าวอีกว่า งานวันครูครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๕๕ โดยจะมีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ระหว่างวันศุกร์ที่ ๑๔ – ๑๖ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. บริเวณคุรุสภา สำหรับในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๔ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาเป็นประธานในพิธีน้อมเกล้าฯ ถวายพระราชสมัญญา “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” พิธีบูรพาจารย์ และพิธีคารวะครูอาวุโส คุณหญิงอัมพร มีศุข เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีและน้อมรำลึกถึงพระคุณครู และมอบรางวัลเนื่องในวันครู พ.ศ.๒๕๕๔

ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ นิทรรศการผลงานครู การออกร้านแสดงผลงานผลิตภัณฑ์จากโรงเรียนต่างๆ การถามตอบปัญหาชิงรางวัล กิจกรรมบันเทิงเพื่อหารายได้สมทบเข้ากองทุนของคุรุสภา การแสดงของนักเรียนและศิลปินดารา

ปัญญา/ข่าว

ศุภชัย/ภาพ

 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ /panyabur
1502 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.00  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์