เฉลิมพระเกียรติ พระผู้เป็นครูแห่งแผ่นดิน
  ข่าวทั้งหมด
ยังไม่ได้ระบุวันที่

      

๑๔ ม.ค. : นายไชยยศ  จิรเมธากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในการเป็นประธานเปิดงานวันครู พ.ศ.๒๕๕๔ “คุรุสภาเฉลิมพระเกียรติ พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” ณ สนามหน้าคุรุสภา ว่า กระทรวงศึกษาธิการจัดงานวันครูปีนี้อย่างยิ่งใหญ่กว่าทุกปี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา และร่วมระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์และเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู โดยความพิเศษของการจัดงานวันครูในครั้งนี้ มีการขอพระราชทานถวายพระราชสมัญญานามแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” พร้อมเชิดชูพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นแบบอย่างแห่งความเป็นครูแท้ที่ครูทั้งหลายได้ยึดถือและดำเนินรอยตามพระยุคลบาท

นายไชยยศ กล่าวอีกว่า งานวันครูครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๕๕ โดยจะมีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ระหว่างวันศุกร์ที่ ๑๔ – ๑๖ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. บริเวณคุรุสภา สำหรับในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๔ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาเป็นประธานในพิธีน้อมเกล้าฯ ถวายพระราชสมัญญา “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” พิธีบูรพาจารย์ และพิธีคารวะครูอาวุโส คุณหญิงอัมพร มีศุข เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีและน้อมรำลึกถึงพระคุณครู และมอบรางวัลเนื่องในวันครู พ.ศ.๒๕๕๔

ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ นิทรรศการผลงานครู การออกร้านแสดงผลงานผลิตภัณฑ์จากโรงเรียนต่างๆ การถามตอบปัญหาชิงรางวัล กิจกรรมบันเทิงเพื่อหารายได้สมทบเข้ากองทุนของคุรุสภา การแสดงของนักเรียนและศิลปินดารา

ปัญญา/ข่าว

ศุภชัย/ภาพ

 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ /panyabur
92 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.61  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์