กองทุนพัฒนาครูฯ
  ข่าวทั้งหมด
11 มกราคม 2554

      

ระดมทุนเพื่อจัดตั้ง “กองทุนครูของแผ่นดิน”
----------------------

          ท่านที่ประสงค์จะบริจาคเงินสมทบทุน “กองทุนครูของแผ่นดิน” สามารถบริจาคโดยตรงผ่าน

- ธนาคารออมสิน สาขาพหลโยธิน ประเภทกระแสรายวัน 
  ชื่อบัญชีกองทุนครูของแผ่นดิน หมายเลขบัญชี ๐๐๐-๐๐๐-๗๕๕๕๖

ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงศึกษาธิการ ประเภทกระแสรายวัน
   ชื่อบัญชีกองทุนครูของแผ่นดิน หมายเลขบัญชี ๐๕๙-๖-๐๑๓๐๓-๕

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาพระรามเก้า ประเภทกระแสรายวัน
  ชื่อบัญชีกองทุนครูของแผ่นดิน หมายเลขบัญชี ๐๐๑-๐-๑๐๐-๗๒๒๓๕

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรการเกษตร (ธ.ก.ส.)
  สาขานางเลิ้ง ประเภทออมทรัพย์  ชื่อบัญชีกองทุนครูของแผ่นดิน
  หมายเลขบัญชี ๐๐๐-๒-๔๘๖๖๗-๘

  และทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๒๘๐๑๐๑๘ ๐๒-๒๘๐๑๐๒๑ ๐๒-๒๘๐๗๙๗๑

             อนึ่งผู้ที่ได้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนกองทุนครูของแผ่นดินนั้น สามารถนำใบเสร็จรับเงินไปลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปี ตามประมวลรัษฎากร เป็นจำนวน ๒ เท่า ของรายจ่ายที่จ่ายไป โดยส่งสำเนาใบเสร็จรับเงินใบฝากเงินธนาคารให้สำนักงาน ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขที่ ๓๑๙ กระทรวงศึกษาธิการ อาคารรัชมังคลาภิเษก ถนนราชเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ (Click เข้าสู่เว็บไซต์กองทุนพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา)

แหล่งที่มาข้อมูล :
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
413 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.12  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์