กองทุนพัฒนาครูฯ
  ข่าวทั้งหมด
11 มกราคม 2554

      

ระดมทุนเพื่อจัดตั้ง “กองทุนครูของแผ่นดิน”
----------------------

          ท่านที่ประสงค์จะบริจาคเงินสมทบทุน “กองทุนครูของแผ่นดิน” สามารถบริจาคโดยตรงผ่าน

- ธนาคารออมสิน สาขาพหลโยธิน ประเภทกระแสรายวัน 
  ชื่อบัญชีกองทุนครูของแผ่นดิน หมายเลขบัญชี ๐๐๐-๐๐๐-๗๕๕๕๖

ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงศึกษาธิการ ประเภทกระแสรายวัน
   ชื่อบัญชีกองทุนครูของแผ่นดิน หมายเลขบัญชี ๐๕๙-๖-๐๑๓๐๓-๕

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาพระรามเก้า ประเภทกระแสรายวัน
  ชื่อบัญชีกองทุนครูของแผ่นดิน หมายเลขบัญชี ๐๐๑-๐-๑๐๐-๗๒๒๓๕

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรการเกษตร (ธ.ก.ส.)
  สาขานางเลิ้ง ประเภทออมทรัพย์  ชื่อบัญชีกองทุนครูของแผ่นดิน
  หมายเลขบัญชี ๐๐๐-๒-๔๘๖๖๗-๘

  และทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๒๘๐๑๐๑๘ ๐๒-๒๘๐๑๐๒๑ ๐๒-๒๘๐๗๙๗๑

             อนึ่งผู้ที่ได้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนกองทุนครูของแผ่นดินนั้น สามารถนำใบเสร็จรับเงินไปลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปี ตามประมวลรัษฎากร เป็นจำนวน ๒ เท่า ของรายจ่ายที่จ่ายไป โดยส่งสำเนาใบเสร็จรับเงินใบฝากเงินธนาคารให้สำนักงาน ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขที่ ๓๑๙ กระทรวงศึกษาธิการ อาคารรัชมังคลาภิเษก ถนนราชเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ (Click เข้าสู่เว็บไซต์กองทุนพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา)

แหล่งที่มาข้อมูล :
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
19885 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.27  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์