สสวท. ประกาศผลรางวัลในโครงการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหา ทางคณิตศาสตร์ (TME) ประจำปี 2553 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  ข่าวทั้งหมด
7 มกราคม 2554

      

สสวท. ประกาศผลรางวัลในโครงการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหา ทางคณิตศาสตร์ (TME) ประจำปี 2553 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

          สสวท. ประกาศผลรางวัลในโครงการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (TME) ประจำปี 2553 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
          นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมมือกับธนาคารออมสิน ดำเนินการสอบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2553 นั้น โดยรางวัลเหรียญทอง ได้แก่
          1. Tanat Komolsiripakdi โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
          2. Phusit Wattanawongwibul โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
          3. กฤตกร กานติกูล โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม)
          4. Nattanan Watcharakasemsin โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
          5. Peerathat Sukpaisarn โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
          6. Nattanun Choketaworn โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
          7. Teerawat Limlungkarn โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
          8. Chatramongkol Pinthong โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
          9. Sivakorn Sanguanmoo โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
          10. Kittipoj Ngernyuang โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
          การสอบประเมินครั้งนี้จัดขึ้นที่โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 148 ศูนย์สอบ ทั่วประเทศ มีนักเรียนเข้าร่วมการสอบ 59,000 คน โดยได้คัดเลือกข้อสอบจากประเทศเกาหลีใต้ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตรคณิตศาสตร์ แล้วนำมาประเมินความสามารถด้านเนื้อหาเกี่ยวกับจำนวนและการดำเนินการ การวัด พีชคณิต เรขาคณิต การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ประเมินระดับพฤติกรรมการเรียนรู้ ความจำ ความเข้าใจ การนำไปใช้ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลรางวัล ได้ที่เว็บไซต์ www3.ipst.ac.th
          รางวัลสำหรับนักเรียนที่ชนะการแข่งขันระดับประเทศ ประกอบด้วย เหรียญทอง10 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร เหรียญเงิน 20 รางวัล รางวัลละ 8,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร เหรียญทองแดง 30 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ระดับจังหวัด จังหวัดละ 5 รางวัลทุนการศึกษา รางวัลละ 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ถ้าผู้ได้รับรางวัลเป็นนักเรียนจากโรงเรียนที่เป็นสมาชิกธนาคารโรงเรียนของธนาคารออมสิน จะได้รับรางวัลเป็น 2 เท่าของที่ประกาศไว้ ถ้าโรงเรียนที่เป็นสมาชิกธนาคารโรงเรียนของธนาคารออมสินมีนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน หรือ เหรียญทองแดง จะได้รับเงินสนับสนุนโรงเรียนละ 4,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง

http://portal.ipst.ac.th/cs/ContentServer?c=IPSTNews&pagename=Spark/Page/RssContentDisplayLayout&cid=1290515336119

ที่มา : กรุงเทพฯ--7 ม.ค.--สสวท.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
85 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.55  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์