การประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาค่ายลูกเสือ
  ข่าวทั้งหมด
23 ธันวาคม 2553

      

นายนิวัตร นาคะเวช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาค่ายลูกเสือ พร้อมบรรยายพิเศษจัดโดยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ณ โรงแรมเฟิสท์ กรุงเทพมหานคร

                นายนิวัตร กล่าวว่า  สังคมปัจจุบันให้ความสำคัญกับวัตถุภายนอกจนลืมความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และคนจะเป็นคนที่สมบูรณ์ได้ ไม่ใช่เพียงแค่สติปัญญาเท่านั้น แต่รวมไปถึงเรื่องของจิตใจ กาย ศีล และภาวนา วิชาลูกเสือจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องการส่งเสริมให้เด็กเยาวชน มีจิตใจดี มีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อยามเดือนร้อน โดยไม่นิ่งเฉย

               นายนิวัตร กล่าวอีกว่า พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๗) ใจความหนึ่งว่า “ข้าไม่ต้องการตำราเรียนที่เดินได้ ที่ข้าอยากได้คือเยาวชนที่เป็นสุภาพบุรุษ ที่ซื่อสัตย์ สุจริต มีอุปนิสัยใจคอดี”สะท้อนให้เห็นว่าการจัดการศึกษา อย่ามองตำราเรียน วัดคุณภาพโรงเรียน คุณภาพครู ด้วยหนังสือ แต่ให้มองทั้งกาย จิตใจ สังคม ปลูกฝังให้เคารพกฎระเบียบ และมีจิตสาธารณะ

                “การจะสอนให้เด็ก และเยาวชนมีจิตใจดี คิดดี ทำดี  ไม่ใช่สร้างสรรค์การสอนในห้องเรียนให้เด็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูง จนลืมนึกถึงคุณธรรม จริยธรรม ทำให้เด็กเหล่านั้นเติบโตมาด้วยการแย่งชิง เห็นแก่ตัว ไม่ชอบช่วยเหลือผู้อื่น แต่วิชาลูกเสือสอนให้เด็กได้เรียนรู้และออกไปสู่โลกแห่งความจริงสอนเด็กให้เป็นพลเมืองที่ดี โดยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนมีกิจกรรมสร้างสรรค์ให้ได้ปฏิบัติให้มากที่สุด แต่ทั้งนี้ ขึ้นอยู่ที่ผู้บริหารต้องมีวิสัยทัศน์ในการคิด การกระทำ ไม่ยึดติดกับการมุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากไป ต้องเน้นปลูกฝังเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ใช้กลยุทธ์วิชาลูกเสือเข้าไปสู่การปฏิบัติ สามารถเห็นเป็นรูปธรรม”

                นายนิวัตร กล่าวในตอนท้ายว่า อยากเห็นโรงเรียนใช้วิชาลูกเสือ สามารถใช้ในการดำเนินชีวิต บำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนทุก ๑ เดือน โดยการกวาดขยะ ร่วมกันปลูกต้นไม้  การกระทำสิ่งดี เด็กเยาวชนจะจดจำสิ่งดี ๆทั้งหมดนี้ไม่เพียงเด็กจะได้มีโอกาสช่วยเหลือผู้อื่น ยังสามารถปลูกจิตสำนึกของผู้ปกครอง ตลอดจนชุมชนให้ตระหนักต่อเรื่องดังกล่าว เพราะการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองยุคใหม่ที่มีคุณภาพ คือต้องเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมาก่อนส่วนตนเสมอ

                                                                                                                                                วาสนา / ภาพ / ข่าว


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป./วิชัย เทพกอม
478 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.93  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์