การประชุมคณะกรรมการโครงการครูพันธุ์ใหม่
  ข่าวทั้งหมด
22 ธันวาคม 2553

      

นายไชยยศ จิรเมธากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผย ภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่ ว่า ที่ประชุมเห็นชอบผลิตครูพันธุ์ใหม่ ๒ แบบ คือ ประเภท ๔+๒ โดยจะผลิตครูสาขาอื่นที่ไม่ใช่สาขาครุศาสตร์ และเป็นสาขาที่ขาดแคลน สาขาวิชาชีพอื่นๆ ที่ขาดแคลน ในแบบที่ ๒ การผลิตครูสาขาครุศาสตร์จะเปลี่ยนจาก ๕ ปี เป็น ๖ ปี ในกรณีสถาบันที่ยังไม่มีความพร้อมในปีนี้ จะยังเปิดการศึกษาครู ๕ ปี (ป.บัณฑิตเดิม) เป็นปีสุดท้ายในปีการศึกษา ๒๕๕๔ และจะยกเลิกหลักสูตรปริญญาตรี ๕ ปี ในปี ๒๕๕๖ แต่จะยังให้ทุนการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ๕ ปี ถึงปี ๒๕๕๔

                นายไชยยศ กล่าวอีกว่า ได้มีการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานของการผลิตครูในอนาคตเป็น ๖ ปี ซึ่งจะผลิตครู ๒ ส่วน คือ ๑.ผลิตครูตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และ ๒. การผลิตครูช่างตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ต้องการ โดยที่ครูช่างจะแบ่งออกเป็น ๓. กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรม แยกเป็นสาขาอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า โยธา รวมทั้งวิศวกรรมต่าง ๆ กลุ่มเกษตรกรรม จะแยกเป็นสาขาเกษตรพืชสวน สัตว์ศาสตร์ การประมง และกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มธุรกิจและบริการ จะเกี่ยวกับสาขาบริหารธุรกิจ บัญชี คหกรรมศาสตร์ การท่องเที่ยว อาหารเครื่องนุ่งห่ม สิ่งทอ ทั้งนี้ ยังมีการออกแบบหลักสูตรให้เหมาะสมกับช่วงชั้น ครุศาสตร์มหาบัณฑิต ๒ ปี และ ๖ ปี รวมทั้งครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต หลักสูตร ๒ ปี และ ๖ ปี เพื่อรองรับครูอาชีวศึกษา

                “ในส่วนของสถาบันที่มีความพร้อมปริญญาโท ๒ ปี ได้เสนอหลักสูตรมา ๑๒๐ หลักสูตร และผ่านเกณฑ์การพิจารณา ๘๕ หลักสูตร จาก ๓๖ สถาบัน และหลักสูตรปริญญาตรี ๖ ปี มีมหาวิทยาลัยเสนอมา ๑๐๙ หลักสูตร ผ่านเกณฑ์จำนวน ๑๐๔ หลักสูตร จาก ๓๔ สถาบัน และกลางเดือนมกราคม จะมีการตรวจสอบความพร้อมครั้งสุดท้าย และคาดว่าจะสามารถประกาศสถาบันที่เปิดสอนได้ในปลายเดือนมกราคมนี้” นายไชยยศ กล่าว.

วาสนา / ข่าว

วิชัย / ภาพ


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป./วิชัย เทพกอม
213 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.08  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์