คอลัมน์: สถานีก.ค.ศ.: การเลื่อนขั้นเงินเดือนครูผู้ช่วย
  ข่าวทั้งหมด
20 ธันวาคม 2553

      

คอลัมน์: สถานีก.ค.ศ.: การเลื่อนขั้นเงินเดือนครูผู้ช่วย

          ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม
          ผอ.ภารกิจเสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ

          จากการที่ได้มีการประกาศกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับพ.ศ.2553 และจากมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 กำหนดให้ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งครูผู้ช่วยต้องได้รับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเป็นเวลา 2 ปี ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูนั้น สำนักงาน ก.ค.ศ.ได้รับข้อหารือจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนครูผู้ช่วย ซึ่งเป็นที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์กับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้
          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขอหารือว่ากรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 ได้ผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มแล้วและได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งครูในวันที่ 1 ตุลาคม 2553 จะปรับให้ได้รับเงินเดือนตามกฎ ก.ค.ศ. ดังกล่าวข้างต้นก่อนเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี หรือจะเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีก่อน แล้วจึงปรับให้ได้รับเงินเดือนตามกฎ ก.ค.ศ.
          จากข้อหารือดังกล่าวข้างต้น ก.ค.ศ.พิจารณาแล้ว มีมติให้ครูผู้ช่วยที่ผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มแล้วและได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งครู ในวันที่1 ตุลาคม 2553 ปรับเงินเดือนตามกฎก.ค.ศ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับพ.ศ.2553 ก่อน แล้วจึงสั่งให้เลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี
          ยกตัวอย่าง เช่น 1) นาย ก ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วยคุณวุฒิปริญญาตรี 4 ปี เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2551 อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ 7,940 บาท ผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 2 ปีแล้วและได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูในวันที่ 1 ตุลาคม 2553 ต้องปรับให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 ขั้น 10,770 บาทก่อน แล้วจึงสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี 2)นาย ข ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วยคุณวุฒิปริญญาโททั่วไป วันที่ 1 ตุลาคม 2553 อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ9,700 บาท เมื่อผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 2 ปีแล้ว และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู ในวันที่ 1 ตุลาคม2553 ต้องปรับให้ได้รับเงินเดือนในอันดับคศ.1 ขั้น 13,240 บาทก่อน แล้วจึงสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี และ 3) นาย ค.ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วยคุณวุฒิปริญญาเอก เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม2551 อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ 13,110 บาท เมื่อผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 2 ปีแล้ว และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู ในวันที่ 1 ตุลาคม2553 ต้องปรับให้ได้รับเงินเดือนในอันดับคศ.1 ขั้น 17,560 บาทก่อน แล้วจึงสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี
          ยังมีคำอธิบายประกอบกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ พ.ศ.2553 ที่น่าสนใจอีกหลายกรณี จะได้นำมาเสนอในโอกาสต่อไป

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
1175 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.96  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์