ทุนเรียนฟรี60: ทุนโท-เอก ม.มหิดล
  ข่าวทั้งหมด
17 ธันวาคม 2553

      

ทุนเรียนฟรี60: ทุนโท-เอก ม.มหิดล

          มหาวิทยาลัยมหิดลมอบ "ทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 ปีครองราชสมบัติ" จำนวน 60 ทุน ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554
          ผู้มีสิทธิขอรับทุนต้องเป็นนักศึกษาที่ประสงค์จะเข้าศึกษาในระดับปริญญาโทหรือเอก ประจำปีการศึกษา 2554 ทั้งหลักสูตรปรกติและหลักสูตรนานาชาติ
          ผู้สมัครรับทุนปริญญาโทต้องเป็นผู้จบปริญญาตรี มีผลการศึกษาในระดับเกียรตินิยม (GPA>3.25) หรือกำลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายของปริญญาตรี มีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 3.25 ขึ้นไป และมีกำหนดจะสำเร็จการศึกษาก่อนเข้าศึกษาต่อปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยมหิดลในภาคต้นของปีการศึกษา 2554
          ผู้สมัครรับทุนปริญญาเอกต้องเป็นผู้จบปริญญาโท หรือกำลังศึกษาปริญญาโท โดยมีกำหนดจะสำเร็จการศึกษาก่อนเข้าศึกษาต่อปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยมหิดลในภาคต้นของปีการศึกษา 2554 มีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.50 หากมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในฐานข้อมูลสากลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (ยื่นหลักฐานประกอบ)
          ต้องได้รับคะแนน TOEFL Computer based 173 คะแนนขึ้นไป หรือ IELTS 5.5 คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL Internet based 61 คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL-ITP ที่จัดสอบโดยสำนักงานโครงการศูนย์ภาษาต่างประเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 500 คะแนนขึ้นไป
          สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีที่สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรพิเศษระดับปริญญาเอก ต้องเป็นผู้ที่จบการศึกษาปริญญาตรี หรือมีกำหนดจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา2553 มีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 3.5 ขึ้นไป
          ขอใบสมัครได้ที่หลักสูตรที่เข้าร่วมโครงการ หากมีจำนวนทุนเหลือจะประกาศรับสมัครเพิ่มเติมรอบ 2 ต่อไป
          สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย (ศาลายา) โทร.0-2441-4125 ต่อ 211-213
www.grad.mahidol.ac.th

         ที่มา : --โลกวันนี้วันสุข ฉบับวันที่ 18 - 24 ธ.ค. 2553--


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
1703 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.94  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์