ทุนเรียนฟรี60: ทุนโท-เอก ม.มหิดล
  ข่าวทั้งหมด
17 ธันวาคม 2553

      

ทุนเรียนฟรี60: ทุนโท-เอก ม.มหิดล

          มหาวิทยาลัยมหิดลมอบ "ทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 ปีครองราชสมบัติ" จำนวน 60 ทุน ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554
          ผู้มีสิทธิขอรับทุนต้องเป็นนักศึกษาที่ประสงค์จะเข้าศึกษาในระดับปริญญาโทหรือเอก ประจำปีการศึกษา 2554 ทั้งหลักสูตรปรกติและหลักสูตรนานาชาติ
          ผู้สมัครรับทุนปริญญาโทต้องเป็นผู้จบปริญญาตรี มีผลการศึกษาในระดับเกียรตินิยม (GPA>3.25) หรือกำลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายของปริญญาตรี มีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 3.25 ขึ้นไป และมีกำหนดจะสำเร็จการศึกษาก่อนเข้าศึกษาต่อปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยมหิดลในภาคต้นของปีการศึกษา 2554
          ผู้สมัครรับทุนปริญญาเอกต้องเป็นผู้จบปริญญาโท หรือกำลังศึกษาปริญญาโท โดยมีกำหนดจะสำเร็จการศึกษาก่อนเข้าศึกษาต่อปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยมหิดลในภาคต้นของปีการศึกษา 2554 มีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.50 หากมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในฐานข้อมูลสากลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (ยื่นหลักฐานประกอบ)
          ต้องได้รับคะแนน TOEFL Computer based 173 คะแนนขึ้นไป หรือ IELTS 5.5 คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL Internet based 61 คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL-ITP ที่จัดสอบโดยสำนักงานโครงการศูนย์ภาษาต่างประเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 500 คะแนนขึ้นไป
          สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีที่สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรพิเศษระดับปริญญาเอก ต้องเป็นผู้ที่จบการศึกษาปริญญาตรี หรือมีกำหนดจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา2553 มีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 3.5 ขึ้นไป
          ขอใบสมัครได้ที่หลักสูตรที่เข้าร่วมโครงการ หากมีจำนวนทุนเหลือจะประกาศรับสมัครเพิ่มเติมรอบ 2 ต่อไป
          สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย (ศาลายา) โทร.0-2441-4125 ต่อ 211-213
www.grad.mahidol.ac.th

         ที่มา : --โลกวันนี้วันสุข ฉบับวันที่ 18 - 24 ธ.ค. 2553--


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
85 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 8.32  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์