สพฐ.เข้มครูดูงานต่างประเทศ หลังบางแห่งขอไปยกโรงเรียน
  ข่าวทั้งหมด
20 พฤศจิกายน 2553

      

สพฐ.เข้มครูดูงานต่างประเทศ หลังบางแห่งขอไปยกโรงเรียน

          เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน นายเสน่ห์ ขาวโต รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตนได้ทำหนังสือแจ้งไปยังผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) ทุกเขตทั่วประเทศ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจกรณีการเดินทางไปต่างประเทศของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเนื่องจากในปัจจุบันมีการขออนุญาตไปต่างประเทศของข้าราชการครูในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)ในช่วงวันทำการเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในช่วงเปิดภาคเรียน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานและการเรียนการสอนนักเรียนได้ ดังนั้น สพฐ.พิจารณาแล้วเห็นควรให้ผู้ขออนุญาตไปต่างประเทศแนบหนังสือมอบหมายปฏิบัติหน้าที่แทนในระหว่างที่เดินทางไปต่างประเทศ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติงานและการเรียนการสอน ทั้งนี้ การเดินทางไปต่างประเทศของข้าราชการครูเป็นเรื่องดีที่จะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมแต่ไปแล้วก็ต้องไม่ให้กระทบต่อการเรียนการสอน
          "มีบางโรงเรียนครูขออนุญาตไปทั้งโรงเรียนจนต้องหยุดการเรียนการสอนและมาเปิดสอนชดเชยแทนภายหลัง ซึ่งแบบนี้ทำไม่ได้ สพฐ.ไม่อนุญาต แต่หากไปไม่กี่คนแล้วไม่กระทบกับการปฏิบัติงานก็สามารถไปได้ ทั้งนี้ สำหรับขั้นตอนการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศของข้าราชการครูนั้น จะต้องเสนอไปที่เขตพื้นที่การศึกษา ก่อนนำเสนอขึ้นมาให้ สพฐ.อนุมัติ" เลขาธิการ  กพฐ.กล่าว

          --มติชน ฉบับวันที่ 21 พ.ย. 2553 (กรอบบ่าย)--


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
778 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
รับฟังความคิดเห็น 319
moe
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.
moe
moe
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่4 นวัตกรรมการศึกษา เพื่อ Thailand 4.0
.
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
               1
   2    3    4    5    6    7    8
   9    10    11    12    13    14    15
   16    17    18    19    20    21    22
   23    24    25    26    27    28    29
   30            


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.96  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์