"วิชาคน"บทสรุปจากงานค่าย Health@Camp ของนศ.มทร.
  ข่าวทั้งหมด
21 พฤษภาคม 2551

       "ค่ายอาสา" กิจกรรมที่เคยถูกตีค่าความสำเร็จจากสิ่งก่อสร้างฝีมือนักศึกษาก่อนมอบให้กับชุมชนได้ใช้ประโยชน์ แต่ค่ายอาสายุค 2008 หลายอย่างกำลังเปลี่ยนไป เมื่อสิ่งที่ชุมชนต้องการมาเป็นอันดับต้น ๆ กลับไม่ใช่อาคาร หรืออุปกรณ์สิ่งของ หากแต่เป็น "ความรู้" สำหรับนำไปสร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพื่อความอยู่ที่ดีขึ้น
          เป็นอีกครั้งที่ ชมรมค่ายอาสาพัฒนา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดกิจกรรมดี ๆ ขึ้นภายใต้ชื่อ Health@Camp โดยเลือกพื้นที่ห่างไกล ซ่อนตัวอยู่บนภูเขาลูกใหญ่ของจังหวัดน่าน ซึ่งก็คือ บ้านป่าแพะ ต.แม่ขะนิง อ.เวียงสา เป็นที่พักพิงของคณาจารย์และนักศึกษากว่า 40 ชีวิต ตลอดระยะเวลา 7 วัน
          อาจารย์วิบูลย์ หวังรวยนาม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศิลปะศาสตร์ เปิดเผยว่า "จังหวัดน่านเป็นเมืองปิดที่มีเสน่ห์มาก โดยเฉพาะอัธยาศัยของคนในพื้นที่ อาจเรียกได้ว่าเป็นเมืองที่มีความสวยงามในเรื่องคนเป็นอันดับต้น ๆ เลยทีเดียว การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่ช่วยทำให้นักศึกษาของเราได้ทำประโยชน์ต่อชุมชน และรู้สึกการเสียสละ แต่ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิชาคนเพิ่มขึ้นด้วยอีกวิชาหนึ่ง ซึ่งสิ่งนี้เขาจะหาไม่ได้จากห้องเรียน"
          สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในค่าย Health@Camp นั้น ประกอบด้วย การฝึกสนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้น, มัคคุเทศน์น้อย, ดอกไม้ประดิษฐ์, ซ่อมเครื่องยนต์เล็ก, กีฬาเพื่อสุขภาพ, บัญชีครัวเรือน, ปรับปรุงสนามกีฬาชุมชน และการรณรงค์การลดละเลิกสุราและสิ่งเสพติด ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นบนพื้นฐานความต้องการของชุมชนนั้น ๆ เป็นหลัก
          "จังหวัดน่านมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่ง รวมถึงมีความพร้อมที่จะจัดทำโฮมสเตย์ ซึ่งมทร.พระนครก็มีความพร้อมที่จะไปมอบความรู้ เพราะเรามีสาขาการท่องเที่ยว นักศึกษาของเราสามารถแนะนำ-ให้ความรู้เบื้องต้นแก่ชาวบ้านได้ว่า การจัดที่พักโฮมสเตย์ที่เหมาะสมและได้มาตรฐานเป็นอย่างไร" รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษากล่าว
          สำหรับหลักสูตร "มัคคุเทศน์น้อย" (Mini Guide) รวมถึง การสนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้นนั้นจัดขึ้นเพื่อนสอนเด็ก ๆ ในพื้นที่เพื่อรับมือกับการมาเยือนของชาวต่างชาติ ขณะที่ช่วงบ่ายของแต่ละวัน จะมีการแบ่งกลุ่มนักศึกษาเผยแพร่ให้ความรู้การทำบัญชีครัวเรือนให้กับชาวบ้าน ซึ่งผลตอบรับเป็นที่น่าพอใจ
          จากความชื่นชอบในกีฬาฟุตบอลที่กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเด็กผู้ชายส่วนใหญ่ ทำให้ทางค่าย Health@Camp ตัดสินใจสั่งทำเสาประตูฟุตบอลขึ้นมา 2 ชิ้น และนำไปมอบให้กับเด็ก ๆ ในชุมชนได้ใช้เล่นกันด้วย ทำให้เวลาในช่วงเย็นจึงเป็นการจับกลุ่มแบ่งทีมเตะฟุตบอลระหว่างเด็ก ๆ ในพื้นที่กับนักศึกษาของทางแคมป์อย่างสนุกสนาน
          เอ้ - ปุณณดา สู้ไพริน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ประธานชมรมอาสาพัฒนา เปิดเผยว่า "บ้านป่าแพะประกอบด้วยชนเผ่าสองเผ่าค่ะ คือเผ่าเย้ากับเผ่าขะมุ ซึ่งเขาสามารถพูดภาษาไทยได้ ส่วนที่เรานำไปเพิ่มเติมให้กับเขาเป็นวิชาต่าง ๆ เช่น ภาษาอังกฤษ การประดิษฐ์ดอกไม้ การจัดการด้านการท่องเที่ยว และกีฬา ส่วนสิ่งที่นักศึกษาได้รับกลับคืนมานั้นมีหลายส่วน ยกตัวอย่างเช่น นักศึกษาด้านการท่องเที่ยวก็ได้ไปสำรวจแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน นักศึกษาการโรงแรมก็ได้ไปเผยแพร่ความรู้ให้ชาวบ้าน นอกจากนั้นเราก็มีเพื่อน ๆ ที่เป็นนักกีฬาไปสอนการเล่นกีฬาอย่างถูกต้องให้กับเด็ก ๆ ด้วยค่ะ"
          นอกจากสิ่งของ สื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กเล็กที่ชุมชนต้องการแล้ว สิ่งหนึ่งที่ยังขาดแคลนก็คือ คอมพิวเตอร์ ซึ่งทางชมรมฯ จึงได้มอบคอมพิวเตอร์มือสอง และเครื่องพรินเตอร์ อย่างละ 1 เครื่องให้กับทางชุมชนได้เอาไว้ใช้งานด้วย เรียกได้ว่างานนี้อิ่มเอมใจทั้งผู้ให้และผู้รับกันเลยทีเดียว

ที่มา : กรุงเทพฯ--21 พ.ค.--ผู้จัดการออนไลน์
90 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.12  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์