"วิชาคน"บทสรุปจากงานค่าย Health@Camp ของนศ.มทร.
  ข่าวทั้งหมด
21 พฤษภาคม 2551

       "ค่ายอาสา" กิจกรรมที่เคยถูกตีค่าความสำเร็จจากสิ่งก่อสร้างฝีมือนักศึกษาก่อนมอบให้กับชุมชนได้ใช้ประโยชน์ แต่ค่ายอาสายุค 2008 หลายอย่างกำลังเปลี่ยนไป เมื่อสิ่งที่ชุมชนต้องการมาเป็นอันดับต้น ๆ กลับไม่ใช่อาคาร หรืออุปกรณ์สิ่งของ หากแต่เป็น "ความรู้" สำหรับนำไปสร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพื่อความอยู่ที่ดีขึ้น
          เป็นอีกครั้งที่ ชมรมค่ายอาสาพัฒนา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดกิจกรรมดี ๆ ขึ้นภายใต้ชื่อ Health@Camp โดยเลือกพื้นที่ห่างไกล ซ่อนตัวอยู่บนภูเขาลูกใหญ่ของจังหวัดน่าน ซึ่งก็คือ บ้านป่าแพะ ต.แม่ขะนิง อ.เวียงสา เป็นที่พักพิงของคณาจารย์และนักศึกษากว่า 40 ชีวิต ตลอดระยะเวลา 7 วัน
          อาจารย์วิบูลย์ หวังรวยนาม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศิลปะศาสตร์ เปิดเผยว่า "จังหวัดน่านเป็นเมืองปิดที่มีเสน่ห์มาก โดยเฉพาะอัธยาศัยของคนในพื้นที่ อาจเรียกได้ว่าเป็นเมืองที่มีความสวยงามในเรื่องคนเป็นอันดับต้น ๆ เลยทีเดียว การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่ช่วยทำให้นักศึกษาของเราได้ทำประโยชน์ต่อชุมชน และรู้สึกการเสียสละ แต่ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิชาคนเพิ่มขึ้นด้วยอีกวิชาหนึ่ง ซึ่งสิ่งนี้เขาจะหาไม่ได้จากห้องเรียน"
          สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในค่าย Health@Camp นั้น ประกอบด้วย การฝึกสนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้น, มัคคุเทศน์น้อย, ดอกไม้ประดิษฐ์, ซ่อมเครื่องยนต์เล็ก, กีฬาเพื่อสุขภาพ, บัญชีครัวเรือน, ปรับปรุงสนามกีฬาชุมชน และการรณรงค์การลดละเลิกสุราและสิ่งเสพติด ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นบนพื้นฐานความต้องการของชุมชนนั้น ๆ เป็นหลัก
          "จังหวัดน่านมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่ง รวมถึงมีความพร้อมที่จะจัดทำโฮมสเตย์ ซึ่งมทร.พระนครก็มีความพร้อมที่จะไปมอบความรู้ เพราะเรามีสาขาการท่องเที่ยว นักศึกษาของเราสามารถแนะนำ-ให้ความรู้เบื้องต้นแก่ชาวบ้านได้ว่า การจัดที่พักโฮมสเตย์ที่เหมาะสมและได้มาตรฐานเป็นอย่างไร" รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษากล่าว
          สำหรับหลักสูตร "มัคคุเทศน์น้อย" (Mini Guide) รวมถึง การสนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้นนั้นจัดขึ้นเพื่อนสอนเด็ก ๆ ในพื้นที่เพื่อรับมือกับการมาเยือนของชาวต่างชาติ ขณะที่ช่วงบ่ายของแต่ละวัน จะมีการแบ่งกลุ่มนักศึกษาเผยแพร่ให้ความรู้การทำบัญชีครัวเรือนให้กับชาวบ้าน ซึ่งผลตอบรับเป็นที่น่าพอใจ
          จากความชื่นชอบในกีฬาฟุตบอลที่กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเด็กผู้ชายส่วนใหญ่ ทำให้ทางค่าย Health@Camp ตัดสินใจสั่งทำเสาประตูฟุตบอลขึ้นมา 2 ชิ้น และนำไปมอบให้กับเด็ก ๆ ในชุมชนได้ใช้เล่นกันด้วย ทำให้เวลาในช่วงเย็นจึงเป็นการจับกลุ่มแบ่งทีมเตะฟุตบอลระหว่างเด็ก ๆ ในพื้นที่กับนักศึกษาของทางแคมป์อย่างสนุกสนาน
          เอ้ - ปุณณดา สู้ไพริน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ประธานชมรมอาสาพัฒนา เปิดเผยว่า "บ้านป่าแพะประกอบด้วยชนเผ่าสองเผ่าค่ะ คือเผ่าเย้ากับเผ่าขะมุ ซึ่งเขาสามารถพูดภาษาไทยได้ ส่วนที่เรานำไปเพิ่มเติมให้กับเขาเป็นวิชาต่าง ๆ เช่น ภาษาอังกฤษ การประดิษฐ์ดอกไม้ การจัดการด้านการท่องเที่ยว และกีฬา ส่วนสิ่งที่นักศึกษาได้รับกลับคืนมานั้นมีหลายส่วน ยกตัวอย่างเช่น นักศึกษาด้านการท่องเที่ยวก็ได้ไปสำรวจแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน นักศึกษาการโรงแรมก็ได้ไปเผยแพร่ความรู้ให้ชาวบ้าน นอกจากนั้นเราก็มีเพื่อน ๆ ที่เป็นนักกีฬาไปสอนการเล่นกีฬาอย่างถูกต้องให้กับเด็ก ๆ ด้วยค่ะ"
          นอกจากสิ่งของ สื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กเล็กที่ชุมชนต้องการแล้ว สิ่งหนึ่งที่ยังขาดแคลนก็คือ คอมพิวเตอร์ ซึ่งทางชมรมฯ จึงได้มอบคอมพิวเตอร์มือสอง และเครื่องพรินเตอร์ อย่างละ 1 เครื่องให้กับทางชุมชนได้เอาไว้ใช้งานด้วย เรียกได้ว่างานนี้อิ่มเอมใจทั้งผู้ให้และผู้รับกันเลยทีเดียว

ที่มา : กรุงเทพฯ--21 พ.ค.--ผู้จัดการออนไลน์
497 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.96  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์