ครม.อนุมัติข้าราชการสังกัด สพฐ. เออร์รี่ 12,867 คน
  ข่าวทั้งหมด
20 ตุลาคม 2553

      

ครม.อนุมัติข้าราชการสังกัด สพฐ. เออร์รี่ 12,867 คน

          ครม.อนุมัติข้าราชการสังกัด สพฐ.12,867คน เข้าโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด จ่ายเงินกว่า 5พันล้านบาท ยังขาดเงินจ่ายอีก 112ล้านบาท
          กระทรวงศึกษาธิการ-นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปิดเผยภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม. ให้ความเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอให้ข้าราชการสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่ยื่นความจำนงค์เข้าโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดประจำปีงบประมาณ 2554 ได้รับอนุมัติครบทุกราย ทั้งนี้ มีข้าราชการสังกัด สพฐ.สมัครเข้าโครงการนี้ จำนวน 12,867 ราย
          แต่สพฐ.มีงบประมาณเพียงพอจ่ายเป็นเงินขวัญถุง 15 เท่า และเงินตอบแทนต่าง ๆ แค่จำนวน 12,117 รายเท่านั้น ส่วนเหลืออีก 750 รายไม่มีงบประมาณรองรับ จึงต้องนำเรื่องเสนอขอความเห็นชอบจากครม.อนุมัติให้ทุกคนได้เข้าร่วมโครงการ
          "ครม.เห็นชอบให้ทุกคนได้เข้าโครงการ โดยให้สพฐ.ไปปรับปรุงงบประมาณบุคลากรของตัวเองมาชดเชยเงินที่ยังขาดไป 112 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม โครงการเกษียณอายุราชการกำหนด จะทำให้มีอัตราว่างจัดสรรให้โรงเรียนมีครูประจำการต่ำกว่าเกณฑ์ รับครูใหม่ได้ โดยเฉพาะการรับคนรุ่นใหม่ ที่มีความรู้ ความสามารถ และรู้เรื่องเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาเป็นครู และยังสามารถนำอัตราว่างกันไว้รับครูพันธุ์ใหม่ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา" รมว.ศธ. กล่าว
          โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของ สพฐ.ใช้งบประมาณสำหรับจ่ายเป็นเงินขวัญถุงทั้งสิ้น 5,487,901,950 บาท จำแนกเป็นข้าราชการในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา 9,323 ราย ใช้งบประมาณสำหรับจ่ายเป็นเงินขวัญถุง 3,976,545,035 บาท สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 3,128 ราย งบประมาณ 1,326,559,620 บาท และข้าราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ(สศศ.) และในส่วนกลาง สพฐ. 414 ราย งบประมาณ 184,797,295 บาท

          ที่มา: http://www.bangkokbiznews.com


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
123 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.97  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์