ครม.อนุมัติข้าราชการสังกัด สพฐ. เออร์รี่ 12,867 คน
  ข่าวทั้งหมด
20 ตุลาคม 2553

      

ครม.อนุมัติข้าราชการสังกัด สพฐ. เออร์รี่ 12,867 คน

          ครม.อนุมัติข้าราชการสังกัด สพฐ.12,867คน เข้าโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด จ่ายเงินกว่า 5พันล้านบาท ยังขาดเงินจ่ายอีก 112ล้านบาท
          กระทรวงศึกษาธิการ-นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปิดเผยภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม. ให้ความเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอให้ข้าราชการสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่ยื่นความจำนงค์เข้าโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดประจำปีงบประมาณ 2554 ได้รับอนุมัติครบทุกราย ทั้งนี้ มีข้าราชการสังกัด สพฐ.สมัครเข้าโครงการนี้ จำนวน 12,867 ราย
          แต่สพฐ.มีงบประมาณเพียงพอจ่ายเป็นเงินขวัญถุง 15 เท่า และเงินตอบแทนต่าง ๆ แค่จำนวน 12,117 รายเท่านั้น ส่วนเหลืออีก 750 รายไม่มีงบประมาณรองรับ จึงต้องนำเรื่องเสนอขอความเห็นชอบจากครม.อนุมัติให้ทุกคนได้เข้าร่วมโครงการ
          "ครม.เห็นชอบให้ทุกคนได้เข้าโครงการ โดยให้สพฐ.ไปปรับปรุงงบประมาณบุคลากรของตัวเองมาชดเชยเงินที่ยังขาดไป 112 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม โครงการเกษียณอายุราชการกำหนด จะทำให้มีอัตราว่างจัดสรรให้โรงเรียนมีครูประจำการต่ำกว่าเกณฑ์ รับครูใหม่ได้ โดยเฉพาะการรับคนรุ่นใหม่ ที่มีความรู้ ความสามารถ และรู้เรื่องเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาเป็นครู และยังสามารถนำอัตราว่างกันไว้รับครูพันธุ์ใหม่ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา" รมว.ศธ. กล่าว
          โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของ สพฐ.ใช้งบประมาณสำหรับจ่ายเป็นเงินขวัญถุงทั้งสิ้น 5,487,901,950 บาท จำแนกเป็นข้าราชการในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา 9,323 ราย ใช้งบประมาณสำหรับจ่ายเป็นเงินขวัญถุง 3,976,545,035 บาท สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 3,128 ราย งบประมาณ 1,326,559,620 บาท และข้าราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ(สศศ.) และในส่วนกลาง สพฐ. 414 ราย งบประมาณ 184,797,295 บาท

          ที่มา: http://www.bangkokbiznews.com


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
783 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.99  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์