ร.ร.ห้วยยอดสอนนร.ทำนา ปลูกฝังเศรษฐกิจพอเพียง
  ข่าวทั้งหมด
13 พฤษภาคม 2551

       "โรงเรียนปลูกฝังเศรษฐกิจพอเพียงให้นักเรียนโดยสอนให้ทำเกษตรทฤษฎีใหม่และทำนา เพื่อให้เด็กๆ ได้รู้ว่าข้าวแต่ละเม็ดได้มาด้วยหยาดเหงื่อแรงงาน จะได้เข้าใจวิถีชีวิตชาวนา เกษตรกร เมื่อพวกเขาเติบไปเป็นผู้บริหารภาครัฐและเอกชนจะได้ตัดสินใจเรื่องต่างๆ ด้วยปัญญามากขึ้น จะให้เด็กเก่งห้องเรียนพิเศษวิทย์ และเด็กที่อยู่ห้องต้นๆ เป็นนำทีมทำไร่นาสวนผสมมาก่อนเลย"

          นายสมจริงอินทรักเดช ผอ.ร.ร.ห้วยยอดสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 2 บอกถึงแนวทางพัฒนานักเรียน

          นับตั้งแต่ปี2548 มาจนถึงปัจจุบัน นักเรียนชั้น ม.1-ม.6 ร.ร.ห้วยยอด กว่า 2,600 คนหมุนเวียนกันลงไปสัมผัสแปลงนา จับจอบเสียมขุดดิน ปลูกผัก เลี้ยงปลา ทำปุ๋ยชีวภาพเพราะพื้นที่ของโรงเรียน 116 ไร่นั้น ถูกแบ่งออกเป็น 1 ไร่ ไว้ทำนา อีก 45 ไร่ แบ่งเป็นปลูกกล้วย พืชสวนสมุนไพรและผักสวนครัวรั้วกินได้ 10 ไร่ เลี้ยงปลาน้ำจืด 15 ไร่ และปลูกต้นยางพันธุ์ดี 5 ไร่

          ผอ.สมจริงเล่าอีกว่าโรงเรียนทำนาแบบนาดอนและลงทุนแค่ 2,000 บาท เพราะผู้ปกครองให้ข้าวพันธุ์ "เล็บนก" แก่โรงเรียนปลูกครูคนไทยและฝรั่ง นักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาต่างช่วยกันลงแรงเตรียมดินและต้นกล้า เวลาไถนาก็ใช้รถไถนาที่โรงเรียนซื้อไว้ และใช้ปุ๋ยชีวภาพที่โรงเรียนทำขึ้น ส่วนคนที่สอนเด็กๆ ทำนาและเกี่ยวข้าวคือ ภารโรงและครู 2 คน ที่ครอบครัวเป็นชาวนา ทำให้เสียค่าใช้จ่ายไม่มาก

          ผลผลิตที่ออกมาเกี่ยวข้าวได้ 80 ถัง และให้นักเรียนช่วยกันตำข้าวเปลือกจนกลายเป็นข้าวซ้อมมือ หลังจากนั้นก็นำมาหุงสาธิตให้เด็กได้ลองชิมเพื่อให้เห็นถึงประโยชน์ของข้าวซ้อมมือและนำมาใส่ถุงจัดแสดงให้เด็กดู เพื่อนักเรียนจะได้รู้ซึ้งถึงชีวิตชาวนาและซึมซับเศรษฐกิจพอเพียง ขณะเดียวกัน พืชผักที่ปลูกซึ่งเป็นผักปลอดสารพิษนั้น หากเป็นช่วงเทศกาล เช่น ตรุษจีน ก็นำมาขายได้ถึง 2-3 หมื่นบาท และแบ่งออกเป็น 30% ให้นักเรียน และ 30% นำเข้ากองทุนเศรษฐกิจพอเพียงส่วนอีก 30% นำมาเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆเช่น ค่าน้ำมัน ค่าวัสดุ และที่เหลือ 10% ให้ภารโรงที่ช่วยดูแลไร่นา สวน และบ่อปลา

          "แม้พ่อแม่ของเด็กทำสวนยาง 60% ค้าขาย20% รับราชการและอาชีพอื่นๆกว่า 10% มีพ่อแม่ทำนาไม่ถึง 10% แต่ผลจากการฝึกให้นักเรียนทำนาทำไร่ ทำสวน ทั้งเด็กและผู้ปกครองต่างพอใจเพราะทำให้เด็กๆ เข้าใจถึงเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีชีวิตของชาวนา ชาวสวน เด็กบางคนจบ ม.6 ขับรถไถนาได้ อีกทั้งโรงเรียนผ่านการประเมินจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษาพอเพียงปี 2550" ผอ.สมจริงบอกอย่างภูมิใจ

          ร.ร.ห้วยยอดนับเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่เป็นเบ้าหลอมให้เด็กไทยรู้จักใช้ชีวิตอย่างพอเพียงและไม่ลืมวิถีชีวิตของชาวนา เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและมองสังคมอย่างรอบด้าน สนใจเยี่ยมชมโรงเรียน ติดต่อโทร.0-7523-5180          ที่มา: http://www.komchadluek.net106 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.06  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์