ร.ร.ห้วยยอดสอนนร.ทำนา ปลูกฝังเศรษฐกิจพอเพียง
  ข่าวทั้งหมด
13 พฤษภาคม 2551

       "โรงเรียนปลูกฝังเศรษฐกิจพอเพียงให้นักเรียนโดยสอนให้ทำเกษตรทฤษฎีใหม่และทำนา เพื่อให้เด็กๆ ได้รู้ว่าข้าวแต่ละเม็ดได้มาด้วยหยาดเหงื่อแรงงาน จะได้เข้าใจวิถีชีวิตชาวนา เกษตรกร เมื่อพวกเขาเติบไปเป็นผู้บริหารภาครัฐและเอกชนจะได้ตัดสินใจเรื่องต่างๆ ด้วยปัญญามากขึ้น จะให้เด็กเก่งห้องเรียนพิเศษวิทย์ และเด็กที่อยู่ห้องต้นๆ เป็นนำทีมทำไร่นาสวนผสมมาก่อนเลย"

          นายสมจริงอินทรักเดช ผอ.ร.ร.ห้วยยอดสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 2 บอกถึงแนวทางพัฒนานักเรียน

          นับตั้งแต่ปี2548 มาจนถึงปัจจุบัน นักเรียนชั้น ม.1-ม.6 ร.ร.ห้วยยอด กว่า 2,600 คนหมุนเวียนกันลงไปสัมผัสแปลงนา จับจอบเสียมขุดดิน ปลูกผัก เลี้ยงปลา ทำปุ๋ยชีวภาพเพราะพื้นที่ของโรงเรียน 116 ไร่นั้น ถูกแบ่งออกเป็น 1 ไร่ ไว้ทำนา อีก 45 ไร่ แบ่งเป็นปลูกกล้วย พืชสวนสมุนไพรและผักสวนครัวรั้วกินได้ 10 ไร่ เลี้ยงปลาน้ำจืด 15 ไร่ และปลูกต้นยางพันธุ์ดี 5 ไร่

          ผอ.สมจริงเล่าอีกว่าโรงเรียนทำนาแบบนาดอนและลงทุนแค่ 2,000 บาท เพราะผู้ปกครองให้ข้าวพันธุ์ "เล็บนก" แก่โรงเรียนปลูกครูคนไทยและฝรั่ง นักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาต่างช่วยกันลงแรงเตรียมดินและต้นกล้า เวลาไถนาก็ใช้รถไถนาที่โรงเรียนซื้อไว้ และใช้ปุ๋ยชีวภาพที่โรงเรียนทำขึ้น ส่วนคนที่สอนเด็กๆ ทำนาและเกี่ยวข้าวคือ ภารโรงและครู 2 คน ที่ครอบครัวเป็นชาวนา ทำให้เสียค่าใช้จ่ายไม่มาก

          ผลผลิตที่ออกมาเกี่ยวข้าวได้ 80 ถัง และให้นักเรียนช่วยกันตำข้าวเปลือกจนกลายเป็นข้าวซ้อมมือ หลังจากนั้นก็นำมาหุงสาธิตให้เด็กได้ลองชิมเพื่อให้เห็นถึงประโยชน์ของข้าวซ้อมมือและนำมาใส่ถุงจัดแสดงให้เด็กดู เพื่อนักเรียนจะได้รู้ซึ้งถึงชีวิตชาวนาและซึมซับเศรษฐกิจพอเพียง ขณะเดียวกัน พืชผักที่ปลูกซึ่งเป็นผักปลอดสารพิษนั้น หากเป็นช่วงเทศกาล เช่น ตรุษจีน ก็นำมาขายได้ถึง 2-3 หมื่นบาท และแบ่งออกเป็น 30% ให้นักเรียน และ 30% นำเข้ากองทุนเศรษฐกิจพอเพียงส่วนอีก 30% นำมาเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆเช่น ค่าน้ำมัน ค่าวัสดุ และที่เหลือ 10% ให้ภารโรงที่ช่วยดูแลไร่นา สวน และบ่อปลา

          "แม้พ่อแม่ของเด็กทำสวนยาง 60% ค้าขาย20% รับราชการและอาชีพอื่นๆกว่า 10% มีพ่อแม่ทำนาไม่ถึง 10% แต่ผลจากการฝึกให้นักเรียนทำนาทำไร่ ทำสวน ทั้งเด็กและผู้ปกครองต่างพอใจเพราะทำให้เด็กๆ เข้าใจถึงเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีชีวิตของชาวนา ชาวสวน เด็กบางคนจบ ม.6 ขับรถไถนาได้ อีกทั้งโรงเรียนผ่านการประเมินจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษาพอเพียงปี 2550" ผอ.สมจริงบอกอย่างภูมิใจ

          ร.ร.ห้วยยอดนับเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่เป็นเบ้าหลอมให้เด็กไทยรู้จักใช้ชีวิตอย่างพอเพียงและไม่ลืมวิถีชีวิตของชาวนา เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและมองสังคมอย่างรอบด้าน สนใจเยี่ยมชมโรงเรียน ติดต่อโทร.0-7523-5180          ที่มา: http://www.komchadluek.net571 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.92  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์