วันสันติภาพโลก
  ข่าวทั้งหมด
23 กันยายน 2553

      

          นางสาวนริศรา ชวาลตันพิพัทธ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในงานนิทรรศการสันติภาพและการประชุมทางวิชาการ อีกทั้งยังร่วมลงนามต่อต้านการใช้อาวุธสงครามและลดความรุนแรง  ณ มหาวิทยาลัยสยาม เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2553

           รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 21 กันยายน ของทุกปีเป็นวันสันติภาพสากล ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ทางองค์การ UNESCO และสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันจัดงานในครั้งนี้ขึ้น โดยมีจุดประสงค์ปลูกฝังเยาวชนให้มีโอกาสได้เข้าใจและมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างอนาคตของชาติบนพื้นฐานแห่งสันติภาพ  ซึ่งแนวคิดเรื่องสันติภาพที่รณรงค์เรื่องความรุนแรงและการทะเลาะเบาะแว้ง ได้ถูนำมาสอดแทรกในหลักสูตรของการศึกษาทุกระดับ โดยเฉพาะระดับมหาวิทยาลัยและอาชีวศึกษา โดยเชื่อว่าเรื่องการสร้างสันติภาพในสังคมจะช่วยลดปัญหาความขัดแย้งในเยาวชนได้

          “ กระทรวงศึกษาธิการได้มองเห็นว่าการสร้างสันติภาพนี้ จะสามารถนำมาใช้แก้ปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียน นักศึกษา โดยจะปลูกฝังเรื่องจิตอาสาในการช่วยเหลือสังคม และสร้างภาพพจน์ที่ดีให้กับกลุ่มนักศึกษาโดยการจับมือร่วมกับหน่วยงานต่างๆในการสร้างประโยชน์ ช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาส และรณรงค์ให้เรียนรู้เรื่องแนวทางการสร้างสันติภาพของโลก เพื่อรู้และเข้าใจถึงแนวทางการปฏิบัติของสังคมโลกต่อการจัดการความขัดแย้ง และนำความสำเร็จในการแก้ไขปัญหามาเป็นแนวทางเพื่อปรับใช้ในสังคมไทย ” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าว

ธมกร/ข่าว

ศุภชัย/ภาพ


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป./วิชัย เทพกอม
179 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.00  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์