วันสันติภาพโลก
  ข่าวทั้งหมด
23 กันยายน 2553

      

          นางสาวนริศรา ชวาลตันพิพัทธ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในงานนิทรรศการสันติภาพและการประชุมทางวิชาการ อีกทั้งยังร่วมลงนามต่อต้านการใช้อาวุธสงครามและลดความรุนแรง  ณ มหาวิทยาลัยสยาม เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2553

           รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 21 กันยายน ของทุกปีเป็นวันสันติภาพสากล ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ทางองค์การ UNESCO และสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันจัดงานในครั้งนี้ขึ้น โดยมีจุดประสงค์ปลูกฝังเยาวชนให้มีโอกาสได้เข้าใจและมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างอนาคตของชาติบนพื้นฐานแห่งสันติภาพ  ซึ่งแนวคิดเรื่องสันติภาพที่รณรงค์เรื่องความรุนแรงและการทะเลาะเบาะแว้ง ได้ถูนำมาสอดแทรกในหลักสูตรของการศึกษาทุกระดับ โดยเฉพาะระดับมหาวิทยาลัยและอาชีวศึกษา โดยเชื่อว่าเรื่องการสร้างสันติภาพในสังคมจะช่วยลดปัญหาความขัดแย้งในเยาวชนได้

          “ กระทรวงศึกษาธิการได้มองเห็นว่าการสร้างสันติภาพนี้ จะสามารถนำมาใช้แก้ปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียน นักศึกษา โดยจะปลูกฝังเรื่องจิตอาสาในการช่วยเหลือสังคม และสร้างภาพพจน์ที่ดีให้กับกลุ่มนักศึกษาโดยการจับมือร่วมกับหน่วยงานต่างๆในการสร้างประโยชน์ ช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาส และรณรงค์ให้เรียนรู้เรื่องแนวทางการสร้างสันติภาพของโลก เพื่อรู้และเข้าใจถึงแนวทางการปฏิบัติของสังคมโลกต่อการจัดการความขัดแย้ง และนำความสำเร็จในการแก้ไขปัญหามาเป็นแนวทางเพื่อปรับใช้ในสังคมไทย ” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าว

ธมกร/ข่าว

ศุภชัย/ภาพ


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป./วิชัย เทพกอม
1019 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.95  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์