เปิดผลสำรวจร้านเหล้ารอบสถานศึกษาทั่วประเทศ
  ข่าวทั้งหมด
17 กันยายน 2553

      

เปิดผลสำรวจร้านเหล้ารอบสถานศึกษาทั่วประเทศ
จุฬา-มน. คว้าแชมป์ร้านเหล้ารอบมหา'ลัย

          มน.คว้าแชมป์ถิ่น มหา'ลัย พท.ภาคเหนือมอมเมานักดื่มรุ่นเยาว์ 72 ร้านจำหน่ายเหล้า ส่วน จุฬา-มจษ.ไม่น้อยหน้า ขึ้นนำประจำภาคกลาง(70 ร้าน) ตามมาติดๆ ด้วยแชมป์ภาคอีสานกับ มข. (55ร้าน) และ มทร.ศรีวิชัย (45 ร้าน)แชมป์ภาคใต้
          หลังจากเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ เปิดผลสำรวจร้านเหล้ารอบสถานศึกษาทั่วประเทศ รับวันเยาวชนแห่งชาติปี 53 เผยร้านเหล้ารอบมหา'ลัยรัศมี 300 เมตร พุ่งไม่หยุด พบ 45 สถาบัน ร้านเหล้าเปิดทำเลทองมอมเมาเยาวชน 1,522 แห่ง
          นายอรรถพล จันทศิลา ประธานสมาพันธ์นิสิตนักศึกษา 40 สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า เครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ และมูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา ได้ทำการสำรวจร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา รัศมี 30 เมตร ในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ระหว่างเดือนกันยายน รวม 45 มหาวิทยาลัย พบว่า มีร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบมากถึง 1,522 ร้าน หรือ 1 มหาวิทยาลัยจะมร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มากถึง 34 ร้าน ซึ่งพบตั้งแต่ร้านโชว์ห่วย ร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหาร ผับ บาร์
          “จากผลสำรวจเห็นได้ชัดเจนว่า ร้านเหล้ารอบสถานศึกษามีเพิ่มมากขึ้นในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมา โดยเฉลี่ย 4-6 ร้านต่อสถาบันและอยู่ในรัศมี 300 เมตร ซึ่งทำให้นักศึกษาเข้าถึงได้ง่าย โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาที่มีจำนวนนักศึกษามาก และมีชื่อเสียง ได้แก่ 1.ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยนเรศวร (พิษณุโลก) มากถึง 72 ร้าน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 58 ร้าน 2.ภาคอีสาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 55 ร้าน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 55 ร้าน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 46 ร้าน 3. ภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย (หาดใหญ่) 45 ร้าน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ 34 ร้าน และ 4.ภาคกลาง มหาวิทยาลัยจันทรเกษม 62 ร้าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (คลองหก) 60 ร้าน” นายอรรถพลกล่าว
          นายวัชรา บัวทอง ตัวแทนเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ กรุงเทพฯ กล่าวว่า จากปัญหาดังกล่าว อาจนำไปสู่แนวโน้มที่ทำให้ร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบมหาวิทยาลับ ทางเครือข่ายเยาวชนฯ จึงยื่นของเสนอ 4 ข้อให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาคือ 1. กระทรวงศึกษาธิการ ต้องเป็นหลักในการเชื่อมประสานการบังคับใช้กฏหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รอบสถานศึกษา โดยประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สาธารณสุข ตำรวจ สรรพสามิต มหาดไทย เป็นต้น จัดทำแผนปฏิบัติการร่วมดำเนินการกันอย่างจริงจัง 2. ผลักดันให้คณะกรรมการนโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ เร่งผ่านมาตรการควบคุมร้านเหล้าปั่นและร้านเหล้ารอบสถานศึกษาออกมาเป็นกฏหมายโดยเร็ว หลังจากล่าช้ามามากกว่า 2 ปี
          นายวัชรา กล่าวว่า สำหรับข้อ 3. ควรผลักดันให้มีคณะรัฐมนตรีด้านสังคม(ครม.สังคม) เพื่อทำหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาสังคมโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน และขอให้นำประเด็นร้านเหล้าปั่นและร้านเหล้ารอบสถานศึกษา เข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุม และ 4. ขอให้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบร้านเหล้ารอบสถานศึกษาที่เป็นปัญหาถูกเรียกร้องมาโดยตลอด ทั้งจาก นักศึกษา อาจารย์ รวมถึงประชาชนในพื้นที่ กลายเป็นปัญหาซ้ำซาก ที่ไม่ได้รับการแก้ไข เป้นการด่วน อาทิ หลังมหาวิทยาลัยจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี และมหาวิทยาลัยอื่นที่เป็นปัญหามายาวนาน
          “ทางเครือข่ายเยาวชนฯ ยังหวังว่า คณะกรรมการนโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮล์แห่งชาติ จะเลิกเกรงใจธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และมีความเห็นตรงกันให้ผ่านมติมาตรการควบคุมร้านเหล้าและเหล้าปั่น รอบสถานศึกษา เพื่อเป็นของขวัญให้โอกาสวันเยาวชนแห่งชาติครบรอบ 25 ปี” นายวัชรา กล่าว
          ตารางแสดงผลสำรวจร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษาในรัศมี 300เมตร ในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ระหว่างเดือนกันยายน รวม 45 มหาวิทยาลัย โดยเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ มูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา เสนอในวันเยาวชนแห่งชาติ 2553
          กรุงเทพและภาคกลาง
          รายชื่อสถานศึกษา
          จำนวนร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮล์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย70มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม62มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(คลองหก)60มหาวิทยาลัยบูรพา58มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี57มหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยา57มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และสวนดุสิต54มหาวิทยาลัยศิลปากร(ทับแก้ว)38มหาวิทยาลัยกรุงเทพ(รังสิต)36สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง36มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ35มหาวิทยาลัยสยาม34มหาวิทยาลัยรามคำแหง33มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์31มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต29มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย28มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกจักรพงษ์ภูวนาถ28มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์26มหาวิทยาลัยศิลปากร(ท่าพระจันทร์)25มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ท่าพระจันทร์)25มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง20มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(องครักษ์)20มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร18มหาวิทยาลัยศรีปทุม16วิทยาลัยราชพฤกษ์15มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ11มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม4
          ภาคเหนือ
          รายชื่อสถานศึกษาจำนวนร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮล์มหาวิทยาลัยนเรศวร (พิษณุโลก)72มหาวิทยาลัยแม่โจ้58มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง31มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา(น่าน)14
          ภาคอีสาน
          รายชื่อสถานศึกษาจำนวนร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮล์มหาวิทยาลัยขอนแก่น55มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี55มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา46มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน(นครราชสีมา)46มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์23มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน(สุรินทร์)23มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีเกษ12มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบล12
          ภาคใต้
          รายชื่อสถานศึกษาจำนวนร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮล์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย(สงขลา)45มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หาดใหญ่34มหาวิทยาลัยหาดใหญ่25มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา19มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต15มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์11--จบ--

ที่มา : กรุงเทพฯ--16 ก.ย.--ASTVผู้จัดการออนไลน์


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: Ranee Duankhao
622 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe

moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
         1    2    3    4
   5    6    7    8    9    10    11
   12    13    14    15    16    17    18
   19    20    21    22    23    24    25
   26    27    28    29    30    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.93  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์