โทรทัศน์ครู สอนภาษาไทยให้สนุก สนุกกับภาษาไทย ว่าด้วยเรื่อง"ไตรยางศ์ กับ พยางค์"
  ข่าวทั้งหมด
10 กันยายน 2553

      

โทรทัศน์ครู สอนภาษาไทยให้สนุก สนุกกับภาษาไทย ว่าด้วยเรื่อง"ไตรยางศ์ กับ พยางค์"

          ปีการศึกษา 2553 นี้ได้เกิดภาวะเหตุการณ์บ้านเมืองที่ไม่ปกติทำให้สถานศึกษาหลายแห่งต้องเลื่อนการเปิดภาคเรียนออกไป แต่เดิมโรงเรียนส่วนใหญ่จะเปิดภาคเรียนที่1 วันที่ 16 พ.ค.ของทุกปีแต่ปีนี้ได้เลื่อนไปเปิดปลายเดือนพฤษภาคม รวมทั้งโรงเรียนที่ผู้เขียนสอนอยู่ด้วยยิ่งดูจะเปิดช้ากว่าโรงเรียนอื่นๆนอกจากเหตุผลดังกล่าวแล้วยังเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ติดกับพรรคการเมืองใหญ่ที่เป็นเป้าหมายของเหตุการณ์ไม่ปกติครั้งนี้ด้วย
          หลังจากเปิดโรงเรียนได้ 2 สัปดาห์ ผู้เขียนได้มีโอกาสเป็นกรรมการตรวจสอบการเขียนเรียงความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งอันที่จริงควรได้รับการทดสอบตั้งแต่นักเรียนยังอยู่ในโรงเรียนประถมศึกษาเดิม แต่จากเหตุผลข้างต้น ทำให้ฝ่ายจัดทดสอบโครงการเพิ่มประสิทธิภาพของสถานศึกษาตาแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งตามนโยบายของรัฐบาลต้องติดตามมาทดสอบความรู้เรื่องการเขียนและการอ่านของนักเรียนประถมฯในโรงเรียนมัธยมฯที่นักเรียนสอบเข้าไปเรียนต่อได้ จนก่อให้เกิดความวุ่นวายโกลาหลไปทุกโรงเรียนทั่วประเทศอย่างที่เห็น
          จากประสบการณ์ที่ผู้เขียนสอนภาษาไทยมากกว่า 30 ปี เมื่อมาตรวจเรียงความนักเรียน ม.1 ครั้งนี้ จึงพอประเมินได้คร่าวๆว่า นักเรียนได้รับการฝึกฝนให้เป็นเด็กที่เขียนตัวหนังสือได้สวยงาม ทำงานเป็นระเบียนเรียบร้อยดี แต่สิ่งที่ผู้เขียนคาดไม่ถึงก็คือ มีนักเรียนที่เขียนสะกดคำผิดตั้งแต่น้อยจนถึงมาก  จากนักเรียนที่ผู้เขียนตรวจเรียงความ 30 คน มีเขียนได้ถูกโดยไม่มีคำผิดเลย 6 คนที่เหลืออีก24 คนเขียนผิด คิดเป็นร้อยละ80เลยทีเดียว และไม่ใช่เป็นการเขียนคำที่มักเขียนผิดด้วยนะแต่เป็นการเขียนคำที่ไม่น่าผิด แต่เขียนผิดเฉยๆ (หมายความว่านักเรียนเขียนผิดแต่คิดว่าตัวเองเขียนถูกแน่นอน..มั่นใจ)
          เช่น ทำไม   เขียนเป็น ทำมัย
          คาดไม่ถึง    เขียนเป็น  ขาดไม่ถึง
           รู้สึก          เขียนเป็น รู้สืก
           อย่างนี้เป็นต้น
          ได้เล่าเรื่องนี้ให้น้องหญิงที่เป็นหัวหน้าทีมที่มาถ่ายทำรายการครูมืออาชีพที่โรงเรียนฟังแล้วก็ปรากฎว่าไม่เข้าใจว่า ทำไมเด็กเรียนดีเรียนเก่ง จนสอบเข้าเรียนต่อ ม.1 โรงเรียนดังๆได้ กลับเขียนสะกดคำผิดได้มากถึงเพียงนี้ น้องหญิงให้เหตุผลว่า อาจจะเป็นเพราะเด็กใช้คอมพิวเตอร์หรือเปล่าอาจารย์ เพราะภาษาที่นักเรียนใช้ในคอมพิวเตอร์มักไม่ได้ตรวจทานว่า เขียนถูกหรือผิดเลยใช้ต่อเนื่องกันมาอย่างผิดๆ โดยไม่ได้แก้ไข เมื่อมาเขียนเรียงความจึงได้ เขียนผิดโดยไม่รู้ว่าผิดก็ได้  ผู้เขียนฟังเหตุผลจากน้องหญิงก็เลย เก็ท! (แน่ะ! แอบใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ด้วย) เออ! จริงดิ! (นั่นไงภาษาคอมเด็กๆ หลุดออกมาแล้วไง)
          เมื่อเป็นเช่นนี้ผู้เขียนจึงย้อนกลับมาพิจารณาเพิ่มหลักสูตรตัวเข้าไปในหลักสูตรของ สพฐ.โดยทุกคาบที่เข้าสอนจะให้นักเรียนปฏิบัติดังนี้
          1. ขณะที่ครูกำลังสอน ห้ามนักเรียนคุยกันให้ทุกคนตั้งใจฟัง โดยครูอธิบายไปด้วยในขณะเดียวกันครูจะบันทึกเรื่อที่สอนบนกระดาน
          2. เมื่อฟังแล้วให้อ่านออกเสียงตามข้อความที่บันทึกบนกระดานเป็นการทบทวนความรู้และฝึกการออกเสียง ตัว"ร"ตัวควบกล้ำให้ชัดเจน
          3. จากนั้นให้นักเรียนจดลงในสมุด โดยเขียนวัน เดือน ปี ด้วย เลขไทย ขีดเส้นคั่นด้วยหมึกแดงให้สะอาดเรียบร้อย
           4. นักเรียนต้องส่งสมุดทีจดงานหรือแบบฝึกหัดที่ทำหลังหมดคาบเรียนทุกครั้ง
           จากนั้นผู้เขียนจะลงมือตรวจงานนักเรียนจนเสร็จเรียบร้อยจึงจะทำงานอื่นต่อ เพื่อเป็นการตรวจสอบว่า นักเรียนตั้งใจเรียนในห้องเรียนหรือไม่อีกวิธีหนึ่ง
          การที่ได้ตรวจงานนักเรียนบ่อยๆเป็นประจำสม่ำเสมอ มีผลดีต่อผู้เขียนคือ เวลาตรวจงานนักเรียนจะมองเห็นที่ผิดไวขึ้น และจับสังเกตได้ว่า นักเรียนมักจะเขียนผิดคำเดิมซ้ำๆกันเสมอ เช่น
           พยางค์  มักเขียนผิดเป็น พยางศ์ ที่ถูกใช้ พยางค์(ค์)
           ไตรยางศ์  มักเขียนผิดเป็น ไตรยางค์ ที่ถูกใช้ ไตรยางศ์ (ศ์)
           ครั้งหนึ่งผู้เขียนสอนเรื่องพยางค์ ได้อธิบายว่า พยางค์ คือเสียงที่เปล่งออกมาแต่ละครั้งเปล่งออกมาหนึ่งครั้งเรียนว่า หนึ่งพยางค์ เช่น ชักเย่อ อ่านว่า ชัก-กะ-เย่อ มี3พยางค์ เป็นต้น แต่ละพยางค์จะมีองค์ประกอบของพยางค์ ซึ่งประกอบด้วยพยัญชนะต้น สระ และวรรณยุกต์ หรืออาจมีพยัญชนะท้ายหรือ พยัญชนะสะกดเพิ่มเข้ามาด้วยก็ได้ ส่วนประกอบของเสียงเหล่านี้แหละเรียกว่า องค์ประกอบของพยางค์ แล้วให้นักเรียนจดบันทึกจากที่ครูสรุปให้บนกระดานลงในสมุดเพื่อส่งครู แล้วครูก็จะตรวจงานว่านักเรียนทำงานให้สะอาด เรียบร้อย ตัวอักษรอ่านง่ายขีดเส้นคั่นเรียบร้อยก็เป็นอันจบเรื่อง
          แต่ที่เรื่องไม่จบก็คือ ยังมีนักเรียนบางคนทั้งๆที่ให้จดข้อความบนกระดานตามครู แทนที่จะจดเป็นองค์ประกอบของพยางค์ ดันจดเป็น "องคชาติของพยางค์" เสียได้น่ะซิ แล้วนี่นักเรียนเรียนเรื่องเดียวกับที่ครูสอนหรือเปล่า คุณครูอ่านเจอช่วยอธิบายเพิ่มเติมทีเถอะ...
        
           สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
           กระทรวงศึกษาธิการ
           โทรทัศน์ครู
          *ติดตามชม รายการครูมืออาชีพ ทางทีวีไทย ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ 05.45-06.00 และ 15.45-16.00 น. ทางETV ทุกวัน เวลา 20.35-20.50 น.
          *ติดตามชมทุกรายการได้ทาง "สถานีโทรทัศน์ครู" เวลา 06.00-22.00 น.และ
www.thaiteachers.tv

          --คมชัดลึก ฉบับวันที่ 10 ก.ย. 2553 (กรอบบ่าย)--


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
994 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.18  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์