โทรทัศน์ครู สอนภาษาไทยให้สนุก สนุกกับภาษาไทย ว่าด้วยเรื่อง"ไตรยางศ์ กับ พยางค์"
  ข่าวทั้งหมด
10 กันยายน 2553

      

โทรทัศน์ครู สอนภาษาไทยให้สนุก สนุกกับภาษาไทย ว่าด้วยเรื่อง"ไตรยางศ์ กับ พยางค์"

          ปีการศึกษา 2553 นี้ได้เกิดภาวะเหตุการณ์บ้านเมืองที่ไม่ปกติทำให้สถานศึกษาหลายแห่งต้องเลื่อนการเปิดภาคเรียนออกไป แต่เดิมโรงเรียนส่วนใหญ่จะเปิดภาคเรียนที่1 วันที่ 16 พ.ค.ของทุกปีแต่ปีนี้ได้เลื่อนไปเปิดปลายเดือนพฤษภาคม รวมทั้งโรงเรียนที่ผู้เขียนสอนอยู่ด้วยยิ่งดูจะเปิดช้ากว่าโรงเรียนอื่นๆนอกจากเหตุผลดังกล่าวแล้วยังเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ติดกับพรรคการเมืองใหญ่ที่เป็นเป้าหมายของเหตุการณ์ไม่ปกติครั้งนี้ด้วย
          หลังจากเปิดโรงเรียนได้ 2 สัปดาห์ ผู้เขียนได้มีโอกาสเป็นกรรมการตรวจสอบการเขียนเรียงความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งอันที่จริงควรได้รับการทดสอบตั้งแต่นักเรียนยังอยู่ในโรงเรียนประถมศึกษาเดิม แต่จากเหตุผลข้างต้น ทำให้ฝ่ายจัดทดสอบโครงการเพิ่มประสิทธิภาพของสถานศึกษาตาแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งตามนโยบายของรัฐบาลต้องติดตามมาทดสอบความรู้เรื่องการเขียนและการอ่านของนักเรียนประถมฯในโรงเรียนมัธยมฯที่นักเรียนสอบเข้าไปเรียนต่อได้ จนก่อให้เกิดความวุ่นวายโกลาหลไปทุกโรงเรียนทั่วประเทศอย่างที่เห็น
          จากประสบการณ์ที่ผู้เขียนสอนภาษาไทยมากกว่า 30 ปี เมื่อมาตรวจเรียงความนักเรียน ม.1 ครั้งนี้ จึงพอประเมินได้คร่าวๆว่า นักเรียนได้รับการฝึกฝนให้เป็นเด็กที่เขียนตัวหนังสือได้สวยงาม ทำงานเป็นระเบียนเรียบร้อยดี แต่สิ่งที่ผู้เขียนคาดไม่ถึงก็คือ มีนักเรียนที่เขียนสะกดคำผิดตั้งแต่น้อยจนถึงมาก  จากนักเรียนที่ผู้เขียนตรวจเรียงความ 30 คน มีเขียนได้ถูกโดยไม่มีคำผิดเลย 6 คนที่เหลืออีก24 คนเขียนผิด คิดเป็นร้อยละ80เลยทีเดียว และไม่ใช่เป็นการเขียนคำที่มักเขียนผิดด้วยนะแต่เป็นการเขียนคำที่ไม่น่าผิด แต่เขียนผิดเฉยๆ (หมายความว่านักเรียนเขียนผิดแต่คิดว่าตัวเองเขียนถูกแน่นอน..มั่นใจ)
          เช่น ทำไม   เขียนเป็น ทำมัย
          คาดไม่ถึง    เขียนเป็น  ขาดไม่ถึง
           รู้สึก          เขียนเป็น รู้สืก
           อย่างนี้เป็นต้น
          ได้เล่าเรื่องนี้ให้น้องหญิงที่เป็นหัวหน้าทีมที่มาถ่ายทำรายการครูมืออาชีพที่โรงเรียนฟังแล้วก็ปรากฎว่าไม่เข้าใจว่า ทำไมเด็กเรียนดีเรียนเก่ง จนสอบเข้าเรียนต่อ ม.1 โรงเรียนดังๆได้ กลับเขียนสะกดคำผิดได้มากถึงเพียงนี้ น้องหญิงให้เหตุผลว่า อาจจะเป็นเพราะเด็กใช้คอมพิวเตอร์หรือเปล่าอาจารย์ เพราะภาษาที่นักเรียนใช้ในคอมพิวเตอร์มักไม่ได้ตรวจทานว่า เขียนถูกหรือผิดเลยใช้ต่อเนื่องกันมาอย่างผิดๆ โดยไม่ได้แก้ไข เมื่อมาเขียนเรียงความจึงได้ เขียนผิดโดยไม่รู้ว่าผิดก็ได้  ผู้เขียนฟังเหตุผลจากน้องหญิงก็เลย เก็ท! (แน่ะ! แอบใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ด้วย) เออ! จริงดิ! (นั่นไงภาษาคอมเด็กๆ หลุดออกมาแล้วไง)
          เมื่อเป็นเช่นนี้ผู้เขียนจึงย้อนกลับมาพิจารณาเพิ่มหลักสูตรตัวเข้าไปในหลักสูตรของ สพฐ.โดยทุกคาบที่เข้าสอนจะให้นักเรียนปฏิบัติดังนี้
          1. ขณะที่ครูกำลังสอน ห้ามนักเรียนคุยกันให้ทุกคนตั้งใจฟัง โดยครูอธิบายไปด้วยในขณะเดียวกันครูจะบันทึกเรื่อที่สอนบนกระดาน
          2. เมื่อฟังแล้วให้อ่านออกเสียงตามข้อความที่บันทึกบนกระดานเป็นการทบทวนความรู้และฝึกการออกเสียง ตัว"ร"ตัวควบกล้ำให้ชัดเจน
          3. จากนั้นให้นักเรียนจดลงในสมุด โดยเขียนวัน เดือน ปี ด้วย เลขไทย ขีดเส้นคั่นด้วยหมึกแดงให้สะอาดเรียบร้อย
           4. นักเรียนต้องส่งสมุดทีจดงานหรือแบบฝึกหัดที่ทำหลังหมดคาบเรียนทุกครั้ง
           จากนั้นผู้เขียนจะลงมือตรวจงานนักเรียนจนเสร็จเรียบร้อยจึงจะทำงานอื่นต่อ เพื่อเป็นการตรวจสอบว่า นักเรียนตั้งใจเรียนในห้องเรียนหรือไม่อีกวิธีหนึ่ง
          การที่ได้ตรวจงานนักเรียนบ่อยๆเป็นประจำสม่ำเสมอ มีผลดีต่อผู้เขียนคือ เวลาตรวจงานนักเรียนจะมองเห็นที่ผิดไวขึ้น และจับสังเกตได้ว่า นักเรียนมักจะเขียนผิดคำเดิมซ้ำๆกันเสมอ เช่น
           พยางค์  มักเขียนผิดเป็น พยางศ์ ที่ถูกใช้ พยางค์(ค์)
           ไตรยางศ์  มักเขียนผิดเป็น ไตรยางค์ ที่ถูกใช้ ไตรยางศ์ (ศ์)
           ครั้งหนึ่งผู้เขียนสอนเรื่องพยางค์ ได้อธิบายว่า พยางค์ คือเสียงที่เปล่งออกมาแต่ละครั้งเปล่งออกมาหนึ่งครั้งเรียนว่า หนึ่งพยางค์ เช่น ชักเย่อ อ่านว่า ชัก-กะ-เย่อ มี3พยางค์ เป็นต้น แต่ละพยางค์จะมีองค์ประกอบของพยางค์ ซึ่งประกอบด้วยพยัญชนะต้น สระ และวรรณยุกต์ หรืออาจมีพยัญชนะท้ายหรือ พยัญชนะสะกดเพิ่มเข้ามาด้วยก็ได้ ส่วนประกอบของเสียงเหล่านี้แหละเรียกว่า องค์ประกอบของพยางค์ แล้วให้นักเรียนจดบันทึกจากที่ครูสรุปให้บนกระดานลงในสมุดเพื่อส่งครู แล้วครูก็จะตรวจงานว่านักเรียนทำงานให้สะอาด เรียบร้อย ตัวอักษรอ่านง่ายขีดเส้นคั่นเรียบร้อยก็เป็นอันจบเรื่อง
          แต่ที่เรื่องไม่จบก็คือ ยังมีนักเรียนบางคนทั้งๆที่ให้จดข้อความบนกระดานตามครู แทนที่จะจดเป็นองค์ประกอบของพยางค์ ดันจดเป็น "องคชาติของพยางค์" เสียได้น่ะซิ แล้วนี่นักเรียนเรียนเรื่องเดียวกับที่ครูสอนหรือเปล่า คุณครูอ่านเจอช่วยอธิบายเพิ่มเติมทีเถอะ...
        
           สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
           กระทรวงศึกษาธิการ
           โทรทัศน์ครู
          *ติดตามชม รายการครูมืออาชีพ ทางทีวีไทย ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ 05.45-06.00 และ 15.45-16.00 น. ทางETV ทุกวัน เวลา 20.35-20.50 น.
          *ติดตามชมทุกรายการได้ทาง "สถานีโทรทัศน์ครู" เวลา 06.00-22.00 น.และ
www.thaiteachers.tv

          --คมชัดลึก ฉบับวันที่ 10 ก.ย. 2553 (กรอบบ่าย)--


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
120 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.13  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์