โรงไฟฟ้าชีวมวล ผลงานวิจัยจากมทส.
  ข่าวทั้งหมด
4 มกราคม 2550

      

เคาะประตูแคมปัสวันนี้ ขอแนะนำโรงไฟฟ้าชีวมวลเฉลิมพระเกียรติฯ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)

โรงไฟฟ้าแห่งนี้ เป็นผลงานการวิจัยของอาจารย์ดร.วีรชัย อาจหาญ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร และหัวหน้าหน่วยวิจัยวิศวกรรมพลังงาน สำนักวิชาวิศวกรรม มทส. ที่ใช้เวลาพัฒนาเทคโนโลยี และทดสอบระบบ 4 ปี

และร่วมกับบริษัท ซาตาเกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จากประเทศญี่ปุ่น สร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลต้นแบบขึ้นที่บริเวณฟาร์มของมสท. ด้วยงบลงทุน 20 ล้านบาท

และเปิดตัวโรงไฟฟ้าชีวมวลเฉลิมพระเกียรติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ตั้งแต่ปีที่แล้ว ถือเป็นโรงไฟฟ้าซึ่งใช้เชื้อเพลิงจากไม้แห่งแรกของประเทศไทย ขนาด 100 กิโลวัตต์ สามารถรองรับชุมชนได้ถึง 200 ครัวเรือน

อาจารย์ดร.วีรชัยบอกด้วยว่า ในปีนี้จะเป็นโรงไฟฟ้าอย่างเต็มรูปแบบ เพราะจะมีไม้โตเร็วที่ปลูกไว้สามารถหมุนเวียนตัดมาป้อนโรงไฟฟ้าได้ตลอดปี

"ในอนาคตผมคิดว่า มทส.มีความพร้อมที่จะเป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานระดับภูมิภาค รวมถึงศักยภาพที่จะพัฒนาไปสู่การตั้งโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ขึ้นไปอีก และสามารถพึ่งพาพลังงานของตัวเองได้" อาจารย์ดร.วีรชัยกล่าว

ศักยภาพของคนไทยก็ไม่เป็นรองใครเช่นกัน

แหล่งที่มา/ผู้ส่ง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ศธ.


80 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.49  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์