โทรทัศน์ครู เก้ามิติแห่งการเรียนรู้ (9 D)
  ข่าวทั้งหมด
8 กันยายน 2553

      

โทรทัศน์ครู เก้ามิติแห่งการเรียนรู้ (9 D)

          เพื่อก้าวสู่เส้นทางครูมืออาชีพ
          ครูเปรียบเสมือนเรือจ้างที่พาหลายชีวิตฝ่าคลื่นลมเพื่อเดินทางไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ แต่ในท่ามกลางวิกฤตการณ์ของสังคมปัจจุบันที่เต็มไปด้วยปัญหาสังคม อันหลากหลาย เสมือนคลื่นลมที่โหมกระหน่ำอย่างรุนแรงตลอดการเดินทาง ครูจึงจำเป็นต้องมีเข็มทิศกำกับการเดินทาง เพื่อนำหลายชีวิตสู่จุดหมายได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นครูยุคปัจจุบันต้องเปิดโลกทัศน์โดยขยายมิติแห่งการเรียนรู้ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก ดังที่พระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ได้แสดงพระธรรมเทศนาไว้ตอนหนึ่งว่า "ธรรมชาติของสิ่งต่างๆมีหลยชั้น หลายมิติที่ศึกษาได้ไม่รู้จบ เ ราจำเป็นต้องขยายขอบฟ้าแห่งความรู้ออกไปไม่รู้สิ้น"การศึกษาจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการเตรียมผู้เรียนให้พร้อมที่จะขยายขอบฟ้าแห่งความรู้ด้วยตนเอง ดังนั้นครูผู้ซึ่งมีหน้าที่ รับผิดชอบในการจัดการศึกษาจำเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาศักยภาพทางปัญญา เพื่อเป็นกลไกหลักในการยกระดับทางความคิดของมวลมนุษยชาติ บทความนี้จึงขอนำเสนอ "กลวิธี 9 มิติ สำหรับครู" เพื่อก้าวข้ามมิติแห่งการเรียนรู้ สู่เส้นทางครูมืออาชีพ ซึ่งประกอบด้วยมิติต่างๆ ดังแผนภาพต่อไปนี้
          จากแผนภาพเก้ามิติ (9 Dimensions) ที่ผู้เขียนได้พัฒนาขึ้นมา ซึ่งประกอบด้วยมิติที่ 1 ก้าวทันเทคโนโลยีที่กำลังรุดหน้า,มิติที่ 2 ก้าวทันวิถีแห่งการพัฒนา,มิติที่ 3 ก้าวทันแนวทางในการ แก้ปัญหา,มิติที่ 4 ก้าวทันทักษะการสื่อสารด้านภาษา,มิติที่ 5 ก้าวทันเทคนิควิทยาด้านจิตใจ,มิติที่ 6 ก้าวทันการเปลี่ยนไปของกระแสสังคม,มิติที่ 7 ก้าวทันภูมิปัญญาไทยให้เป็นภูมิปัญญาสากล,มิติที่ 8 ก้าวทันการฝึกฝนให้เป็นคนแสวงหาความรู้ และ มิติที่ 9 ก้าวทันการพัฒนาครูสู่มาตรฐานวิชาชีพ ที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่ารายละเอียดของแต่ละมิตินั้นล้วนมีคุณสมบัติอันแสดงถึงความสัมพันธ์ที่ผสานกันอย่างกลมกลืน สำหรับเป็นเกราะป้องกันเกลียวคลื่นจากมรสุมของการเปลี่ยนแปลงที่ถาโถมเข้ามาอย่างต่อเนื่อง
          ดังนั้นหากท่านสามารถก้าวทัน 9 มิติ แห่งการเรียนรู้นี้ด้จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ยกระดับสมรรถนะวิชาชีพครูให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ตามมาตรฐานด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติตน สมดังเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 เพื่อก้าวไปสู่การเป็นครูอาชีพอย่างแท้จริง
          สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
          กระทรวงศึกษาธิการ
          โทรทัศน์ครู
          - ติดตามชม รายการ ครูมืออาชีพ ทางทีวีไทย ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ 05.45-06.00 และ 15.45 - 16.00 น. ทาง ETV ทุกวัน เวลา 20.35-20.50 น.
          - ติดตามชมรายการ ได้ทาง"สถานีโทรทัศน์ครูดาวเทียมไทยคม 5 ช่อง 36 ku band และ
www.thaiteachers.tv
 

          --คมชัดลึก ฉบับวันที่ 8 ก.ย. 2553 (กรอบบ่าย)--


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
1029 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe

moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
         1    2    3    4
   5    6    7    8    9    10    11
   12    13    14    15    16    17    18
   19    20    21    22    23    24    25
   26    27    28    29    30    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.92  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์