โทรทัศน์ครู เก้ามิติแห่งการเรียนรู้ (9 D)
  ข่าวทั้งหมด
8 กันยายน 2553

      

โทรทัศน์ครู เก้ามิติแห่งการเรียนรู้ (9 D)

          เพื่อก้าวสู่เส้นทางครูมืออาชีพ
          ครูเปรียบเสมือนเรือจ้างที่พาหลายชีวิตฝ่าคลื่นลมเพื่อเดินทางไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ แต่ในท่ามกลางวิกฤตการณ์ของสังคมปัจจุบันที่เต็มไปด้วยปัญหาสังคม อันหลากหลาย เสมือนคลื่นลมที่โหมกระหน่ำอย่างรุนแรงตลอดการเดินทาง ครูจึงจำเป็นต้องมีเข็มทิศกำกับการเดินทาง เพื่อนำหลายชีวิตสู่จุดหมายได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นครูยุคปัจจุบันต้องเปิดโลกทัศน์โดยขยายมิติแห่งการเรียนรู้ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก ดังที่พระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ได้แสดงพระธรรมเทศนาไว้ตอนหนึ่งว่า "ธรรมชาติของสิ่งต่างๆมีหลยชั้น หลายมิติที่ศึกษาได้ไม่รู้จบ เ ราจำเป็นต้องขยายขอบฟ้าแห่งความรู้ออกไปไม่รู้สิ้น"การศึกษาจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการเตรียมผู้เรียนให้พร้อมที่จะขยายขอบฟ้าแห่งความรู้ด้วยตนเอง ดังนั้นครูผู้ซึ่งมีหน้าที่ รับผิดชอบในการจัดการศึกษาจำเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาศักยภาพทางปัญญา เพื่อเป็นกลไกหลักในการยกระดับทางความคิดของมวลมนุษยชาติ บทความนี้จึงขอนำเสนอ "กลวิธี 9 มิติ สำหรับครู" เพื่อก้าวข้ามมิติแห่งการเรียนรู้ สู่เส้นทางครูมืออาชีพ ซึ่งประกอบด้วยมิติต่างๆ ดังแผนภาพต่อไปนี้
          จากแผนภาพเก้ามิติ (9 Dimensions) ที่ผู้เขียนได้พัฒนาขึ้นมา ซึ่งประกอบด้วยมิติที่ 1 ก้าวทันเทคโนโลยีที่กำลังรุดหน้า,มิติที่ 2 ก้าวทันวิถีแห่งการพัฒนา,มิติที่ 3 ก้าวทันแนวทางในการ แก้ปัญหา,มิติที่ 4 ก้าวทันทักษะการสื่อสารด้านภาษา,มิติที่ 5 ก้าวทันเทคนิควิทยาด้านจิตใจ,มิติที่ 6 ก้าวทันการเปลี่ยนไปของกระแสสังคม,มิติที่ 7 ก้าวทันภูมิปัญญาไทยให้เป็นภูมิปัญญาสากล,มิติที่ 8 ก้าวทันการฝึกฝนให้เป็นคนแสวงหาความรู้ และ มิติที่ 9 ก้าวทันการพัฒนาครูสู่มาตรฐานวิชาชีพ ที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่ารายละเอียดของแต่ละมิตินั้นล้วนมีคุณสมบัติอันแสดงถึงความสัมพันธ์ที่ผสานกันอย่างกลมกลืน สำหรับเป็นเกราะป้องกันเกลียวคลื่นจากมรสุมของการเปลี่ยนแปลงที่ถาโถมเข้ามาอย่างต่อเนื่อง
          ดังนั้นหากท่านสามารถก้าวทัน 9 มิติ แห่งการเรียนรู้นี้ด้จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ยกระดับสมรรถนะวิชาชีพครูให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ตามมาตรฐานด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติตน สมดังเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 เพื่อก้าวไปสู่การเป็นครูอาชีพอย่างแท้จริง
          สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
          กระทรวงศึกษาธิการ
          โทรทัศน์ครู
          - ติดตามชม รายการ ครูมืออาชีพ ทางทีวีไทย ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ 05.45-06.00 และ 15.45 - 16.00 น. ทาง ETV ทุกวัน เวลา 20.35-20.50 น.
          - ติดตามชมรายการ ได้ทาง"สถานีโทรทัศน์ครูดาวเทียมไทยคม 5 ช่อง 36 ku band และ
www.thaiteachers.tv
 

          --คมชัดลึก ฉบับวันที่ 8 ก.ย. 2553 (กรอบบ่าย)--


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
938 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Plan moe2015
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
           1    2    3
   4    5    6    7    8    9    10
   11    12    13    14    15    16    17
   18    19    20    21    22    23    24
   25    26    27    28    29    30    31


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.06  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์