ชี้ปรับเงินเดือนข้าราชการ ต้นทุนราคาสินค้าเพิ่มขึ้น
  ข่าวทั้งหมด
7 กันยายน 2553

      

ชี้ปรับเงินเดือนข้าราชการ ต้นทุนราคาสินค้าเพิ่มขึ้น

          ตามที่คณะรัฐมนตรี(ครม.)มีมติเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม ที่ผ่านมา ให้ปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของภาคราชการให้ใกล้เคียงกับภาคเอกชนภายใน 5 ปีและนำระบบเงินเดือนแรกบรรจุที่ยืดหยุ่นหลากหลายมาใช้กับข้าราชการพลเรือนสามัญภายในปีงบประมาณ 2554 ทำให้หลายฝ่ายแสดงความเป็นห่วงว่าจากการปรับเงินเดือนข้าราชการครั้งนี้จะส่งผลให้เกิดปัญหาค่าครองชีพและกระทบต่อภาวะเงินเฟ้อนั้น
          นางเบญจวรรณ สร่างนิทรเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.) กล่าวถึงที่มาของการปรับค่าตอบแทนข้าราชการพลเรือนสามัญว่าเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม2551 ตามนโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทนภาครัฐ สำนักงาน ก.พ.ได้พัฒนาระบบเงินเดือน ค่าตอบแทนและสิ่งจูงใจ ซึ่งเป็นกลไกในการดึงดูดและเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ผู้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติราชการให้มีความเหมาะสมเป็นธรรมสอดคล้องกับลักษณะงานและสายอาชีพสามารถเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนของตลาดแรงงานได้  ซึ่งปัจจุบันสำนักงาน ก.พ.มีกำลังคนในภาครัฐที่เป็นข้าราชการสามัญ จาก 19 กระทรวง จำนวนประมาณ362,767 คน
          "นอกจากการปรับเงินเดือนแรกบรรจุเข้ารับราชการทุกวุฒิการศึกษาที่จะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ตุลาคม 2553 นี้สำนักงาน ก.พ. ได้พัฒนาระบบค่าตอบแทนให้ข้าราชการพลเรือนอย่างต่อเนื่องโดยจะปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุและเงินเดือนหลังผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ กำหนดอัตราเงินเพิ่มตามท้องที่ปรับอัตราค่าตอบแทนตามสายงานและจะปรับกรอบวงเงินงบประมาณสำหรับเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ"
          ในการปรับเงินเดือนแรกบรรจุของข้าราชการพลเรือนสามัญตามมติครม. วันที่16สิงหาคมที่ผ่านมาจะมีผลตั้งแต่วันที่1 ตุลาคม 2553  โดยวุฒิการศึกษาหลักที่ใช้บรรจุมีการปรับในอัตราที่เพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน   อาทิ   ปริญญาตรี  เงินเดือนเดิม7,940 บาท ปรับเพิ่มเป็น 8,700 บาทปริญญาโทเดิม  9,700 บาท  เงินเดือนใหม่12,000 บาท ปริญญาเอกเงินเดือนเดิม13,110 บาท เงินเดือนใหม่ 16,200 บาทเป็นต้น (ดูจากตารางประกอบ)
          นอกจากนี้ยังจะมีการปรับเงินเดือนผู้ที่เป็นข้าราชการอยู่แล้ว ก่อนวันที่1 ตุลาคม 2553 ซึ่งเป็นการปรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปรับเงินเดือนแรกบรรจุให้เพิ่มขึ้นและในเดือนเมษายน2554  รัฐบาลได้ประกาศจะขึ้นเงินเดือนให้ข้าราชการทุกประเภทอีกด้วย
          ด้านนางสาธินี โมกขะเวส  กรรมการผู้จัดการ บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี(ประเทศไทย) จำกัด มองกรณีดังกล่าวว่าปัจจุบันการแย่งชิงบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาอาชีพต่างๆในภาคเอกชนมีสูงมากการที่รัฐบาลปรับอัตราเงินเดือนใหม่เพื่อลดช่องวางความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ภาครัฐและเอกชนต้องใช้เวลาพอสมควร อย่างไรก็ตามจากการปรับเงินเดือนข้าราชการแม้ยังไม่มีผลบังคับใช้    ได้ส่งผลให้ต้นทุนสินค้าสูงขึ้นเพราะผู้ประกอบการต้องจ่ายค่าบุคลากรสูงขึ้นไปด้วย  เหมือนได้ของเดิมแต่ต้องจ่ายเพิ่ม ถ้าไม่จ่ายก็ไม่มีคนทำหรือคุณภาพงานไม่เต็มร้อย
          ขณะที่รัฐบาลพยายามปรับฐานรายได้ข้าราชการ  ในส่วนของภาคเอกชนได้เตรียมจัดทำร่างอัตราค่าจ้างตามระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานคาดว่าจะประกาศบังคับใช้ได้วันที่   2  ตุลาคมนี้   โดยนายสุนันท์ โพธิ์ทอง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจแรงงานกระทรวงแรงงาน   เปิดเผยว่า  คณะกรรมการโครงสร้างค่าจ้างภาคเอกชน เตรียมจัดทำร่างอัตราค่าจ้างตามระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานใน 6 กลุ่มสาขาอาชีพ รวมทั้งหมด 30 อาชีพ โดยได้จัดทำรายละเอียดมาตรฐานฝีมือแรงงานเสร็จไปแล้ว3 กลุ่มสาขาอาชีพ ประกอบด้วย กลุ่ม1 สาขาอาชีพบริการ กลุ่ม 2 อาชีพสาขาช่างกล และกลุ่ม3 อาชีพช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์คาดว่าจะเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างกลางได้ภายในเดือนกันยายน 2553
          สำหรับอัตราค่าจ้างใหม่ตามระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน แบ่งออกเป็น3 ระดับ ประกอบด้วย ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร  ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรมช่างเครื่องปรับอากาศและช่างอิเล็กทรอนิกส์(โทรทัศน์) หากได้ใบรับรองฝีมือระดับ 1 จะได้ค่าแรงวันละ 300 บาท ระดับ 2 ค่าจ้างวันละ 400 บาท และระดับ 3 วันละ 500 บาท
          สาขาช่างสีรถยนต์ ระดับ 1 ได้ 315 บาท/วัน ระดับ 2 ได้ 380 บาท/วัน ระดับ3 ได้ 440 บาท/วัน ช่างแคะตัวถังรถยนต์ระดับ 1 ได้ 335 บาท/วัน  ระดับ 2ได้420 บาท/วัน ระดับ 3 ได้ 505 บาท/วันส่วนช่างซ่อมรถยนต์ระดับ1 ได้270 บาท/วัน ระดับ 2 ได้ 330 บาท/วัน และระดับ 3 ได้ 390 บาท / วัน
          กลุ่มสาขาอาชีพบริการ อาทิ ผู้ประกอบการอาหารไทย ระดับ 1 ได้ 280 บาท/วัน ระดับ 2 ได้ 360 บาท /วัน  ระดับ3 ได้ 360 บาท/วันพนักงานนวดแผนไทยระดับ 1 ได้ 310 บาท/วัน ระดับ 2 ได้410 บาท/วัน ระดับ 3 ได้  510 บาท/วัน  และหัตถบำบัด ระดับ 1 ได้ 350 บาท/วัน ระดับ 2 ได้ 460 บาท/วัน และระดับ 3 ยังไม่มีการสรุป.

          ที่มา: หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับวันที่ 5 - 8 ก.ย. 2553--


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
757 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30
   31            


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.30  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์