การพัฒนาการรับรู้เกี่ยวกับตัวเลขแต่เนิ่นๆ ของเด็กที่บกพร่อง
  ข่าวทั้งหมด
31 สิงหาคม 2553

      

          นักเรียนแอลดีในระดับโรงเรียนประถมศึกษาและระดับอนุบาลบ่อยครั้งที่ต้องดิ้นรน ที่จะเรียนรู้คณิตศาสตร์ พวกเขามีความยุ่งยากในการนับเลข การเรียกชื่อตัวเลข การจดจำตัวเลข และการเขียนมันลงไป ปัญหาพื้นฐานนี้เรียกว่า “การรับรู้เกี่ยวกับตัวเลข” “การรับรู้เกี่ยวกับตัวเลข” ที่มีต่อคณิตศาสตร์ เหมือน “ความเข้าใจในการอ่าน” ที่มีต่อการอ่าน นักเรียนแอลดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกที่บกพร่องทางการคิดคำนวณหรือ dyscalculia จะมี “การรับรู้เกี่ยวกับตัวเลข” น้อยกว่าเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกันที่เป็นปกติ

          นักเรียนที่มีปัญหาเรื่อง “การรับรู้เกี่ยวกับตัวเลข” จะมีความยุ่งยากอย่างใหญ่หลวงในเรื่องความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ ดังนั้น แม้ว่าเด็กบางคนอาจจะจำได้ว่า 6x8

เท่ากับ 48 พวกเขาอาจจะไม่เข้าใจว่า ฮอทดอก 6 ห่อ (ห่อละ 8) เท่ากับมี 48 อัน

บทความนี้จะอธิบายวิธีการ 3 วิธีที่จะทำให้การรับรู้เรื่องตัวเลขของนักเรียนดีขึ้น ดังต่อไปนี้

  • ให้ประสบการณ์เกี่ยวกับตัวเลขที่เป็นรูปธรรมแก่นักเรียนควบคู่ไปกับบทเรียนที่เป็นนามธรรมมากขึ้น
  • สอนการใช้ทักษะต่างๆ จนกระทั่งพวกเขาเชี่ยวชาญ
  • สอนพวก เขาให้พูดคุยเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ เขียนเกี่ยวกับคณิตศาสตร์และเข้าใจถ้อยคำ ที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ ให้สนทนากับพวกเขาเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ โดยใช้ คำนิยามทางการคิดคำนวณใหม่ๆ

ประสบการณ์ที่เป็นรูปธรรมสำหรับนักเรียน

        นี่ เป็นวิธีการบางอย่างที่คุณสามารถช่วยเด็กที่ยังเยาว์ของคุณทำการนับดังๆ ด้วยตัวเลขที่เป็นจริงของวัตถุที่เป็นจริง คุณจะไม่อยากให้นักเรียนของคุณ คิดว่าการนับเหมือนกับการร้องเพลงเป็นแน่

  • ให้พวกเขานับวัตถุหลายๆ อย่างๆ เช่น หมีพลาสติก เบี้ยนับ ท่อนน้ำแข็ง บล็อก เก้าอี้ในห้องเรียน และสิ่งอื่นๆ ที่น่าสนใจ
  • ให้เด็กๆ ใช้นิ้วมือนับ นับนิ้วมือจากซ้ายไปขวา นี่จะช่วยให้พวกเขาเชื่อมโยงการนับนิ้วจากซ้ายไปขวา
  • ให้ พวกเขานับวัตถุภายนอกห้องเรียน ทำให้การนับเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน คุณอาจขอให้เด็กๆ นับรถยนตร์ ต้นไม้ แมลง และจำนวนเท้าในห้องเรียน เมื่อเป็นไปได้ ให้เชื่อมโยงการนับกับกิจกรรมซึ่งพวกเขาต้องการจะบรรลุอย่างจริงๆ เช่น การตัดเค้กซึ่งทุกคนในชั้นเรียนจะได้ชิ้นที่เท่ากัน
  • การฝึกการนับวัตถุจริงๆ ควรจะทำให้เชี่ยวชาญก่อนที่นักเรียนจะทำแบบฝึกหัดในสมุดเรียน ซึ่งมีรูปของวัตถุเป็นจำนวนเฉพาะ

สอนทักษะให้เชี่ยวชาญ

  • หลีก เลี่ยงการยกย่องความพยายามของเด็ก โดยที่ไม่ได้ให้เด็กปฏิบัติที่ถูกต้องชัดเจน ให้การสนับสนุนในขณะที่ช่วย ให้ได้คำตอบที่ถูกต้อง นี่คือตัวอย่างบางตัวอย่าง;

- “นับได้ดี จอห์น เธอเรียงลำดับตัวเลขได้ทั้งหมด แต่เธอกระโดดข้ามเลขไปหนึ่งจำนวน มานับด้วยกันเถอะ 1,2,3,4,5,6…”

- “ครูดีใจที่เธอยังคงทำงานต่อเนื่อง แม้ว่าเธอจะยังล้าหลังเขา สูตรคูณเลข 7 นั้นยาก ครูเรียกว่ามันเป็นตารางแสนยาก เอาละ แล้วทำไมเธอไม่ท่องไปพร้อมกับครูล่ะ เรามาเริ่มต้นตรงที่เธอพบความยุ่งยาก กันเถอะ 7 คูณ 6 เท่ากับ 42 7 คูณ 7 คือ…49”

  • ให้โอกาสนักเรียนมากๆ ที่จะแก้ปัญหากับทักษะเรื่องตัวเลขที่คุณกำลังสอนอยู่ นี่คือตัวอย่าง:

- “จอห์น แมรี่ ครูจะให้กระดาษสองแผ่นกับพวกเธอ แต่ละแผ่นสำหรับการบ้านชิ้นนี้ เราจะมีกระดาษใช้ได้จำนวนกี่หน้า”

- “ระหว่างทางกลับบ้านวันนี้ ให้ลองนับจำนวนไฟจราจร แล้วนับจำนวนไฟเขียว และจำนวนไฟแดงที่เธอเห็นด้วย เมื่อเธอเจอครูครั้งต่อไป บอกครูด้วยว่าเธอ เห็นแต่ละอย่างมากเท่าไร”

ความเชื่อมโยงด้านภาษา

          สอน เด็กๆ ของคุณด้านภาษาคณิตศาสตร์ ในอีกทางหนึ่งมันถือเป็นอีกภาษาหนึ่ง ให้แน่ใจ ว่า พวกเขาเข้าใจความหมายของสัญญลักษณ์และคำนิยามทางคณิตศาสตร์อย่างถี่ถ้วน ตัวอย่างเช่น การใช้ภาษาที่บอกค่าจากตำแหน่งของตัวเลขสามารถช่วยเด็กๆ ให้พัฒนาการรับรู้ว่า ตัวเลขต่างๆ มีความหมายและรูปแบบ การตีความหมายตัวเลขอย่างเจาะจงลงไปเช่น 12 เท่ากับ 10 และ 2 18 เท่ากับ 10 และ 8 และ 25 เท่ากับ 20 และ 5 การใช้วัตถุที่เป็นรูปธรรมซึ่งสามารถจับกลุ่มด้วย 10 เช่น บล็อกสิบอันสามารถช่วยพัฒนาการเชื่อมโยงนี้

           ให้ เชื่อมโยงนิยามและสัญญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์กับหลายๆ ตัวอย่างว่ามันใช้อย่างไร ให้ใช้หนังสือนิยาย หนังสือสารคดี แผนที่ ปฏิทิน รูปร่างทางสถาปัตยกรรม กราฟและสถิติจากหนังสือพิมพ์ พยายามเชื่อมโยงความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ หลายๆ อย่างกับชีวิตและความสนใจของนักเรียน

           ให้ สอนคำหลักในทางคณิตศาสตร์ ตัวอย่างเช่น สอนพวกเขาว่า “และ” หมายถึงการบวก (นี่เป็นหนังสือ 4 เล่มและนี่เป็นหนังสือ 5 เล่ม เรามีหนังสือทั้งหมดกี่เล่ม) สอนพวกเขาว่า 3 กลุ่มของ 5 หมายถึง 3 คูณ 5 ให้ตัวอย่างเกี่ยวกับชีวิตประจำวันเขาเยอะๆ ตั้งแต่เริ่มอาหารมื้อเช้า ไปถึงแวะไปร้านขายของชำจนกระทั่งถึงเวลานอนประจำวัน

บทสรุป

          ประเทศ สหรัฐอเมริกาต้องการพัฒนาอย่างมากในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของประชาชน เป็น จุดอ่อนเมื่อเปรียบเทียบระดับนานาชาติกับคณิตศาสตร์ของสิงคโปร์ และถูก เรียกร้องให้ปฏิรูปด้านคณิตศาสตร์ นักเรียนซึ่งไม่เรียนรู้คณิตศาสตร์จะพบ ความยุ่งยากในเวลาต่อมาเรื่องการจัดการเรื่องการเงินของเขา ประชาชนจำนวน นับไม่ถ้วนจะพบความลำบากในการเข้าใจความคิดรวบยอดที่สำคัญเช่น ความแตกต่างระหว่างหนี้ของชาติและการขาดดุลย์งบประมาณของชาติ บางคนไม่ได้ ตระหนักว่า หนึ่งพันล้านมีค่าหนึ่งพันเท่าของหนึ่งล้าน ความไม่สามารถที่จะมองเห็นภาพ ความคิดเกี่ยวกับตัวเลขได้ดีมีผลร้ายต่อประชาธิปไตย เนื่องจากประชาชนไม่ สามารถจะเข้าร่วมการอภิปรายเกี่ยวกับงบประมาณระดับชาติได้อย่างรู้เท่าทัน

           ให้ ประสบการณ์ทางด้านคณิตศาสตร์ที่เป็นรูปธรรมแก่นักเรียนของคุณ สอนทักษะให้ จนพวกเขาเชี่ยวชาญ และคุยกับเขาด้วยภาษาทางคณิตศาสตร์โดยให้แน่ใจว่าพวกเขา เข้าใจมัน นี่จะช่วยสร้างความแตกต่างอย่างยิ่งใหญ่ในชีวิตของพวกเขา

โดย: แบรดเล่ย์ เอส วิทเซล, คริสทิน เจ เฟอร์กูสัน และ เดล เอส บราวน์

จาก Developing Early Number Sense for Students with Disabilities โดย Bradley S. Witzel, Christine J. Ferguson และ Dale S. Brown

แปลและเรียบเรียงโดย : พรรษชล  ศรีอิสราพร  ส่วนสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา  http://www.braille-cet.in.th


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: วรชาติ กศน.
96 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.58  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์