"กระถางปลูกต้นไม้จากใยมะพร้าว" ผลิตภัณฑ์ใหม่ช่วยลดภาวะโลกร้อน
  ข่าวทั้งหมด
10 เมษายน 2551

       ภาพการปลูกชำต้นไม้ในถุงพลาสติกหรือกระถางที่ทำจากพลาสติก อาจจะเป็นภาพที่เราเห็นจนชินตา แต่มีข้อเสียตรงที่ว่า ถุงพลาสติกเหล่านั้นกลับย่อยสลายยาก ส่งผลต่อสภาวะโลกร้อนที่ทั่วโลกกำลังเผชิญกันอยู่ในเวลานี้
          ด้วยเหตุนี้ "อารม์"จริณุวัฒน์ แสงมุกด์ ,"ธร"พงศธร หนูเล็ก และ "เล็ก"ชินพันธ์ แซ่ซิ้ม นักศึกษาชั้นปี 4 สาขาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เห็นความสำคัญของผลผลิตจากธรรมชาติจากมะพร้าว นำมาประดิษฐ์คิดค้นจนกลายเป็น "กระถางปลูกต้นไม้ขุยมะพร้าว" เพื่อทดแทนกระถางพลาสติกและถุงใส่ต้นไม้ โดยมี ผศ.ธีรเวท ฐิติตุล และ ผศ. สุจิน สุนีย์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
          ผศ.ธีรเวท ฐิติกุล อาจารย์ที่ปรึกษา กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดทำผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติชนิดนี้ว่า จาการสำรวจร้านจำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับในบริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัย พบปัญหาที่ส่งผลกระทำต่อสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อน
          "หลังจากที่นำต้นไม้ลงปลูกบนพื้นดิน ผู้ปลูกจำเป็นต้องแกะเอาถุงพลาสติกสีดำที่ใส่ต้นไม้นั้นออก จนทำให้เกิดเป็นขยะมูลฝอยที่ย่อยสลายยาก เราจึงมีแนวคิดว่าทำอย่างไรที่จะเอาสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ หลังจากที่ได้รวบรวมข้อมูลต่างๆ จึงเกิดความคิดว่าจะเอาวัสดุธรรมชาติที่เหลือใช้ อย่างเช่น ขุยมะพร้าวนำมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดประโยชน์ จึงให้นักศึกษาเป็นคนลงมือทำกันเอง ส่วนเราจะเป็นเพียงแค่ที่ปรึกษาให้เขาเท่านั้น"
          หลังจากนั้นคณะจารย์ จึงมอบหมายให้นักศึกษาจากสาขาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องกล สานต่อจุดประสงค์ดังกล่าวด้วยวิธีการนำขุยมะพร้าวที่ดูไม่มีค่าในสายตาใครๆ มาสร้างเป็นกระถางต้นไม้ที่สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริงและสามารถลดมลภาวะโลกร้อนได้อีกทาง
          "อารม์"จริณุวัฒน์ แสงมุกด์ เล่าถึงขั้นตอนวิธีการทำกระถางจากขุยมะพร้าวว่า กว่าจะได้สูตรที่ลงตัว ต้องทำการทดลองและค้นคว้าหาข้อมูล ก่อนน่านี้เคยคิดส่วนผสมขึ้นมา 5 สูตร แต่ว่าเมื่อทดลองแล้วสามารถใช้ได้เพียงสูตรเดียวเท่านั้น
          "เราพยายามคิดค้นหาสูตรที่ตรงกับโครงการที่เราจะทำ ใช้เวลาทดลองอยู่นานจนกระทั่งได้ สูตรที่ประกอบด้วย ขุยมะพร้าว 100 กรัม ใยมะพร้าว 150 กรัม กาวแป้งเปียก 50 กรัม เมื่อได้สูตรที่ต้องการเราก็เอาส่วนผสมทั้งหมดมาผสมกัน เพื่อเตรียมที่จะทำการขึ้นรูปโดยใช้แม่พิมพ์ที่เราสร้างขึ้นเอง ตอนนี้เราผลิตโดยการใช้มือก็จะผลิตได้วันล่ะประมาณ 20 กระถาง ต่อวัน แต่อนาคตข้างหน้าอาจใช้เครื่องในการผลิตก็อาจจำนวนที่มากขึ้น"
          " ธร"พงศธร หนูเล็ก และ "เล็ก" ชินพันธ์ แซ่ซิ้ม เสริมว่า ประโยชน์ของ ผลดีของกระถางที่ทำจากขุยมะพร้าว สามารถระบายความร้อนได้ดีโดยที่ไม่อุ้มน้ำทำให้ผู้ที่ปลูกไม่ต้องลดน้ำต้นไม้บ่อยๆ "เวลาที่เอาต้นไม้ลงดินก็ยังไม่ต้องเอากระถางออกเพราะกระถางทำมาจากขุยมะพร้าวสามารถย่อยสลายได้เองแถมยังเป็นปุ๋ยชั้นดีให้กับต้นไม้อีกด้วย และที่สำคัญคือสามารถลดมลพิษจากการใช้ถุงพลาสติก สาเหตุสำคัญที่ทำให้โลกร้อนได้อีกทาง
          ส่วนปัญหาที่พบในการทำการทดลองกระถางขุยมะพร้าวในครั้งนี้ อยู่ที่การผสมส่วนประกอบที่มากเกินไปจนไม่สามารถแกะออกจากตัวแบบได้ หรือน้อยเกินไป เวลาที่นำมาตากแดดกระถางก็จะเกิดรอยร้าวตรงมุมกระถาง ชาวสวนให้คำแนะนำว่า การทำกระถางจะต้องมีหลายขนาด เพื่อรองรับขนาดของต้นไม้แต่ละชนิด"
          สุดท้ายทั้ง 3 นักศึกษาเจ้าของแนวความคิดกระถางต้นไม้ขุยมะพร้าวช่วยลดปัญหาโลกร้อนยังฝากบอกอีกว่า "กระถางขุยมะพร้าวที่เราทำขึ้นมาเป็นการช่วยลดมลภาวะทีเกิดขึ้นบนโลกถึงมันจะช่วยอะไรได้ไม่บากแต่ก็ดีกว่าอยู่เฉยโดยที่เราไม่ได้ทำอะไรเลยพวกเราอยากให้ทุกคนรองหันมาใช้สิ่งที่ทำจากธรรมชาติกันดูบ้างพวกเราคิดว่ามันดีกว่าการใช้ถุงพลาสติกที่ใช้อยู่ในทุกวันนี้มากเลยที่เดียว"
          ///////////////////////////////////////////////////////
          นางสาวนที ปฐมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม รายงาน

ที่มา : กรุงเทพฯ--10 เม.ย.--ผู้จัดการออนไลน์
145 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.61  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์