สทศ.มั่นใจข้อสอบโอเน็ตฉบับสั้นมีมาตรฐาน
  ข่าวทั้งหมด
18 สิงหาคม 2553

      

สทศ.มั่นใจข้อสอบโอเน็ตฉบับสั้นมีมาตรฐาน

          วัดผลได้เหมือนกันแต่ประหยัดกว่ามาก เร่งประชาสัมพันธ์ก่อนเริ่มสอบจริงปี 54

          ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยถึงข้อสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ตฉบับสั้นของนักเรียน ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2553 ที่จะสอบในปี 2554 ว่า จำนวนข้อสอบจะลดลง เวลาสอบน้อยลง และประหยัดค่าใช้จ่าย แต่ข้อสอบยังครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เหมือนเดิม ซึ่งที่ผ่านมามีการวิเคราะห์ข้อสอบฉบับสั้นและฉบับยาวแล้วพบว่าสามารถวัดผลได้เหมือนกัน สำหรับรายละเอียดของข้อสอบเมื่อเปรียบเทียบกับข้อสอบของปีก่อนพบว่า ระดับป.6 จากเคยสอบรวม 226 ข้อ เหลือ 90 ข้อ ใช้เวลาสอบ 3 ชั่วโมงจากเดิม 5 ชั่วโมง โดยวิชาสังคมศึกษาจาก 40 ข้อ เหลือ 12 ข้อ ภาษาอังกฤษ 25 ข้อ เหลือ 8 ข้อ คณิตศาสตร์ 20 ข้อเท่าเดิม ภาษาไทย 25 ข้อ เหลือ 18 ข้อ วิทยาศาสตร์ 37 ข้อ เหลือ 13 ข้อ สุขศึกษาและพลศึกษา 25 ข้อ เหลือ 6 ข้อ ศิลปะ 24 ข้อ เหลือ 6 ข้อ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี 30 ข้อ เหลือ 7 ข้อ

          ศ.ดร.อุทุมพร กล่าวต่อไปว่า สำหรับข้อสอบ ม.3 สอบรวม 312 ข้อ เหลือ 100 ข้อ ใช้เวลา 3 ชั่วโมง จากเดิม 7 ชั่วโมง โดยวิชาสังคมศึกษา 50 ข้อ เหลือ 15 ข้อ ภาษาอังกฤษ 40 ข้อ เหลือ 15 ข้อ คณิตศาสตร์ 30 ข้อ เหลือ 20 ข้อ ภาษาไทย 50 ข้อ เหลือ 15 ข้อ วิทยาศาสตร์ 37 ข้อ เหลือ 15 ข้อ สุขศึกษาและพลศึกษา 40 ข้อ เหลือ 7 ข้อ ศิลปะ 35 ข้อ เหลือ 6 ข้อ และการงานและอาชีพและเทคโนโลยี 30 ข้อ เหลือ 7 ข้อ ทั้งนี้สทศ.จะจัดทำคู่มือชี้แจงเหตุผลพร้อมตัวอย่างข้อสอบจำนวน 2 ล้านเล่ม เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทั่วประเทศรับทราบในเดือนกันยายนก่อนการสอบในปี 2554

          “สำหรับตารางสอบได้กำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดย ป.6 สอบวันที่ 1 ก.พ. 2554 วิชาสังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี ส่วน ม.3 สอบวันที่ 2 ก.พ. วิชาสังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ และการงานและอาชีพและเทคโนโลยี โดยทางโรงเรียนสามารถดูผลสอบได้ตั้งแต่วันที่ 20 มี.ค. 2554 ส่วนชั้นม.6 ข้อสอบยังเป็นฉบับยาวเหมือนเดิม สอบวันที่ 19-20 ก.พ. วันที่ 19 ก.พ. สอบวิชาสังคมศึกษา คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ วันที่ 20 ก.พ. สอบ วิชาภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานและอาชีพและเทคโนโลยี ประกาศผลวันที่ 10 เม.ย. 2554” ศ.ดร.อุทุมพร กล่าว.

          ที่มา: http://www.dailynews.co.th


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
92 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.72  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์