รุกสร้างความเข้าใจ ป.ตรีต่อเนื่อง
  ข่าวทั้งหมด
17 สิงหาคม 2553

      

ทั้ง สกอ. -สอศ.-สช.ส่งหนังสือเวียนให้สถานศึกษาทำความเข้าใจและให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับนักศึกษา เพราะจากนี้ไป ศธ.จะไม่สามารถเยียวยาใดๆอีก....

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยผลการประชุมองค์กรหลักของ ศธ. ว่า สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้เข้าชี้แจงในประเด็นปัญหาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) และหลักสูตรที่ต้องได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพในประเด็นต่างๆ อาทิ ปัญหาการรับรองหลักสูตรที่องค์กรวิชาชีพหลายสาขาไม่ให้การรับรอง สาขาพยาบาลศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ ปัญหาผู้ที่จบอนุปริญญาจะมาเรียนต่อหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่องที่ไม่ตรงกับสายที่เรียน

รมว.ศธ.กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมา ศธ.มีประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เรื่องการจัดการศึกษาหลักสูตร ป.ตรี (ต่อเนื่อง) ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 ให้สถาบันอุดมศึกษายุติการรับนักศึกษาในหลักสูตร ป.ตรีต่อเนื่อง แต่ต่อมามหาวิทยาลัยได้ขอให้ กกอ.ทบทวนประกาศดังกล่าว เพราะเห็นว่าเป็นการลิดรอนสิทธิเสรีภาพทางการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และช่างเทคนิคที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ดังนั้น กกอ.จึงได้ออกเป็นประกาศ ศธ.เรื่องการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2553 ออกเมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2553 โดยอนุโลมให้สถาบันอุดมศึกษาเปิดหลักสูตร ป.ตรีต่อเนื่องได้ 2 สาขา คือ สาขาเทคโนโลยีบัณฑิต และสาขาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต อย่างไรก็ตาม เพื่อไม่ให้เกิดกรณีปัญหานี้อีกตนจึงขอให้หน่วยงานที่มีสถานศึกษาที่เปิดหลักสูตร ป.ตรีต่อเนื่อง ทั้ง สกอ. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ส่งหนังสือเวียนให้สถานศึกษาทำความเข้าใจและให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับนักศึกษา เพราะจากนี้ไป ศธ.จะไม่สามารถเยียวยาใดๆอีก.

ที่มา : เดลินิวส์ออนไลน์


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: Ranee Duankhao
484 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.95  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์