รุกสร้างความเข้าใจ ป.ตรีต่อเนื่อง
  ข่าวทั้งหมด
17 สิงหาคม 2553

      

ทั้ง สกอ. -สอศ.-สช.ส่งหนังสือเวียนให้สถานศึกษาทำความเข้าใจและให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับนักศึกษา เพราะจากนี้ไป ศธ.จะไม่สามารถเยียวยาใดๆอีก....

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยผลการประชุมองค์กรหลักของ ศธ. ว่า สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้เข้าชี้แจงในประเด็นปัญหาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) และหลักสูตรที่ต้องได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพในประเด็นต่างๆ อาทิ ปัญหาการรับรองหลักสูตรที่องค์กรวิชาชีพหลายสาขาไม่ให้การรับรอง สาขาพยาบาลศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ ปัญหาผู้ที่จบอนุปริญญาจะมาเรียนต่อหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่องที่ไม่ตรงกับสายที่เรียน

รมว.ศธ.กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมา ศธ.มีประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เรื่องการจัดการศึกษาหลักสูตร ป.ตรี (ต่อเนื่อง) ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 ให้สถาบันอุดมศึกษายุติการรับนักศึกษาในหลักสูตร ป.ตรีต่อเนื่อง แต่ต่อมามหาวิทยาลัยได้ขอให้ กกอ.ทบทวนประกาศดังกล่าว เพราะเห็นว่าเป็นการลิดรอนสิทธิเสรีภาพทางการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และช่างเทคนิคที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ดังนั้น กกอ.จึงได้ออกเป็นประกาศ ศธ.เรื่องการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2553 ออกเมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2553 โดยอนุโลมให้สถาบันอุดมศึกษาเปิดหลักสูตร ป.ตรีต่อเนื่องได้ 2 สาขา คือ สาขาเทคโนโลยีบัณฑิต และสาขาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต อย่างไรก็ตาม เพื่อไม่ให้เกิดกรณีปัญหานี้อีกตนจึงขอให้หน่วยงานที่มีสถานศึกษาที่เปิดหลักสูตร ป.ตรีต่อเนื่อง ทั้ง สกอ. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ส่งหนังสือเวียนให้สถานศึกษาทำความเข้าใจและให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับนักศึกษา เพราะจากนี้ไป ศธ.จะไม่สามารถเยียวยาใดๆอีก.

ที่มา : เดลินิวส์ออนไลน์


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: Ranee Duankhao
92 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.53  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์