สพฐ.จัดงานมหกรรมวิชาการ EP Open House 2010
  ข่าวทั้งหมด
4 สิงหาคม 2553

      

สพฐ. จัดงานมหกรรมวิชาการ EP Open House 2010 ภาคกลาง
แสดงผลงานนักเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอน เป็นภาษาอังกฤษ

          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดงานมหกรรมวิชาการ EP Open House 2010 ภาคกลาง แสดงผลงานนักเรียนของโรงเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2553

          นายชินภัทร  ภูมิรัตน  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) กล่าวภายในการเปิดงานงานมหกรรมวิชาการ EP Open House 2010 ภาคกลาง ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม ที่ MCC Hall ห้างสรรพสินค้า The Mall งามวงศ์วานว่า  การจัดงานมหกรรมวิชาการ  โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอน  ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  ถือเป็นการเปิดโอกาสให้โรงเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแสดงผลงานการพัฒนาการเรียนการสอน  และความก้าวหน้าด้านองค์ความรู้ในเนื้อหา  และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียน เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้โรงเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แสดงผลงานการพัฒนาการเรียนการสอน และความก้าวหน้าด้านองค์ความรู้ในเนื้อหาและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียน รวมทั้งการนำเสนอผลงานนักเรียนที่เน้นการบูรณาการระหว่างรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนตามความถนัด ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และการคิดไตร่ตรอง

          สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการแสดงผลงานของนักเรียนที่มีทักษะทางวิชาการเป็นเลิศในเขตภาคกลางที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 80 โรงเรียน  24 จังหวัด ซึ่งมีกิจกรรม การแข่งขันร้องเพลง  การแข่งขันสุนทรพจน์ การแข่งขันสะกดคำ การแข่งขันเล่านิทาน การแข่งขันละครสั้น การแข่งขันตอบปัญหา และการแข่งขันโครงงานทางวิชาการ ซึ่งทุกกิจกรรมนั้นเป็นภาษาอังกฤษ

ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: Ranee Duankhao
821 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.30  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์