สพฐ.จัดงานมหกรรมวิชาการ EP Open House 2010
  ข่าวทั้งหมด
4 สิงหาคม 2553

      

สพฐ. จัดงานมหกรรมวิชาการ EP Open House 2010 ภาคกลาง
แสดงผลงานนักเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอน เป็นภาษาอังกฤษ

          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดงานมหกรรมวิชาการ EP Open House 2010 ภาคกลาง แสดงผลงานนักเรียนของโรงเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2553

          นายชินภัทร  ภูมิรัตน  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) กล่าวภายในการเปิดงานงานมหกรรมวิชาการ EP Open House 2010 ภาคกลาง ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม ที่ MCC Hall ห้างสรรพสินค้า The Mall งามวงศ์วานว่า  การจัดงานมหกรรมวิชาการ  โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอน  ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  ถือเป็นการเปิดโอกาสให้โรงเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแสดงผลงานการพัฒนาการเรียนการสอน  และความก้าวหน้าด้านองค์ความรู้ในเนื้อหา  และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียน เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้โรงเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แสดงผลงานการพัฒนาการเรียนการสอน และความก้าวหน้าด้านองค์ความรู้ในเนื้อหาและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียน รวมทั้งการนำเสนอผลงานนักเรียนที่เน้นการบูรณาการระหว่างรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนตามความถนัด ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และการคิดไตร่ตรอง

          สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการแสดงผลงานของนักเรียนที่มีทักษะทางวิชาการเป็นเลิศในเขตภาคกลางที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 80 โรงเรียน  24 จังหวัด ซึ่งมีกิจกรรม การแข่งขันร้องเพลง  การแข่งขันสุนทรพจน์ การแข่งขันสะกดคำ การแข่งขันเล่านิทาน การแข่งขันละครสั้น การแข่งขันตอบปัญหา และการแข่งขันโครงงานทางวิชาการ ซึ่งทุกกิจกรรมนั้นเป็นภาษาอังกฤษ

ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: Ranee Duankhao
85 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
รับฟังความคิดเห็น 319
moe
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
ระบบรายงานผลด้านบัญชี
moe

moe
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่4 นวัตกรรมการศึกษา เพื่อ Thailand 4.0
.
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.07  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์