ชี้คุณภาพศึกษาไทยครูห่วงทำผลงานมากกว่าสอน
  ข่าวทั้งหมด
3 สิงหาคม 2553

      

ชี้คุณภาพศึกษาไทยครูห่วงทำผลงานมากกว่าสอน

          อธิการบดี ม.อุบลฯ ชี้การจัดการศึกษาระดับประถมและมัธยมฯ ล้มเหลว เร่งปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอน ให้เด็กเรียนรู้ด้วยตนเอง แนะครูไทย อย่าห่วงเรื่องทำผลงานก้าวหน้าอาชีพครู
          วันที่ 2ส.ค.53 ศ.ดร.ประกอบ วิโรจนกูฏ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวถึงนโยบายรัฐบาลให้เด็กเรียนฟรี 12 ปี เป็นเรื่องดีที่รัฐจัดให้เป็นสวัสดิการแก่ประชาชน แต่ปัจจุบันระบบการศึกษาไทยยังล้มเหลว โดยเฉพาะการจัดระบบการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษา จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทำให้เด็กไทยมีพื้นฐานการเรียนรู้ไม่แน่น การเข้าสู่การศึกษาระดับอุดมศึกษาซึ่งเน้นการสอนให้เด็กเข้าใจการเรียนอย่างมีเหตุผล จึงไม่ประสบความสำเร็จ ที่หวังให้ผู้เรียนจบการศึกษาออกไปประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพ
          นอกจากนั้น ต้องยอมรับว่ามีเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย จำนวนมาก ที่อ่านหนังสือไม่ออก เขียนหนังสือไม่ได้ สาเหตุเพราะครูผู้สอนไม่มีเวลาให้กับเด็กอย่างจริงจัง และระบบการสอนไม่ตรงกับการใช้ในชีวิตจริง หากปล่อยให้การศึกษาไทยเป็นไปเช่นนี้ จะเกิดผลร้ายกับระบบการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพบุคลากรของประเทศ
          อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวถึงการแก้ไขการศึกษาไทยให้ดีขึ้น จะต้องยึดหลัก 3 ประการคือ ครูต้องเป็นผู้รู้ มีความตั้งใจสอนลูกศิษย์ ไม่ต้องกังวลเรื่องรายได้ หรือการทำผลงาน เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ ทั้งนี้ ประเทศที่การศึกษามีความก้าวหน้าอย่างจีน อินเดีย ญี่ปุ่น หรือเวียดนาม อาชีพครูเป็นอาชีพที่มีรายได้สูง ทำให้ครูตั้งใจสอนศิษย์อย่างจริงจัง ไม่ต้องห่วงเรื่องภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน และไม่ต้องมานั่งทำผลงาน สร้างความก้าวหน้าในอาชีพ แต่ครูควรจะสนใจกระบวนการสอนนักเรียนให้เข้าใจการสอนด้วยหลักทฤษฎี จนมีความรู้อย่างแท้จริง ประเทศที่มีระบบการศึกษาดี จะไม่มีโรงเรียนกวดวิชา เพราะไม่มีความจำเป็นกับเด็กที่เรียนจนเข้าใจมาจากโรงเรียนแล้ว
          ”ควรมีการปรับกระบวนการสอน ที่มุ่งเน้นให้เด็ก ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อนำไปใช้ได้ในชีวิตจริง โรงเรียนที่ประสบความสำเร็จ ไม่ได้ให้ผู้เรียนอยู่ในห้องเรียนทั้งวัน โดยอีกครึ่งวันปล่อยให้เด็กที่เข้าเรียนวันนั้น นำทฤษฎีที่ได้รับจากครูผู้สอนไปทดลองใช้ในชีวิตประจำวัน หรือไปเรียนรู้เพิ่มเติมกับผู้ปกครอง เพราะผู้ปกครองคือครูในชีวิตจริงของเด็ก ที่ต้องเรียนรู้กระบวนการดำเนินชีวิต และการประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งหากการศึกษาไทยไม่ปรับกระบวนแนวคิดการสอนใหม่ จะเป็นผลเสียต่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ของไทย ซึ่งหมายรวมไปถึงการพัฒนาประเทศในอนาคตด้วย” อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าว

          ที่มา: http://www.komchadluek.net


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
89 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.61  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์