ชี้คุณภาพศึกษาไทยครูห่วงทำผลงานมากกว่าสอน
  ข่าวทั้งหมด
3 สิงหาคม 2553

      

ชี้คุณภาพศึกษาไทยครูห่วงทำผลงานมากกว่าสอน

          อธิการบดี ม.อุบลฯ ชี้การจัดการศึกษาระดับประถมและมัธยมฯ ล้มเหลว เร่งปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอน ให้เด็กเรียนรู้ด้วยตนเอง แนะครูไทย อย่าห่วงเรื่องทำผลงานก้าวหน้าอาชีพครู
          วันที่ 2ส.ค.53 ศ.ดร.ประกอบ วิโรจนกูฏ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวถึงนโยบายรัฐบาลให้เด็กเรียนฟรี 12 ปี เป็นเรื่องดีที่รัฐจัดให้เป็นสวัสดิการแก่ประชาชน แต่ปัจจุบันระบบการศึกษาไทยยังล้มเหลว โดยเฉพาะการจัดระบบการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษา จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทำให้เด็กไทยมีพื้นฐานการเรียนรู้ไม่แน่น การเข้าสู่การศึกษาระดับอุดมศึกษาซึ่งเน้นการสอนให้เด็กเข้าใจการเรียนอย่างมีเหตุผล จึงไม่ประสบความสำเร็จ ที่หวังให้ผู้เรียนจบการศึกษาออกไปประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพ
          นอกจากนั้น ต้องยอมรับว่ามีเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย จำนวนมาก ที่อ่านหนังสือไม่ออก เขียนหนังสือไม่ได้ สาเหตุเพราะครูผู้สอนไม่มีเวลาให้กับเด็กอย่างจริงจัง และระบบการสอนไม่ตรงกับการใช้ในชีวิตจริง หากปล่อยให้การศึกษาไทยเป็นไปเช่นนี้ จะเกิดผลร้ายกับระบบการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพบุคลากรของประเทศ
          อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวถึงการแก้ไขการศึกษาไทยให้ดีขึ้น จะต้องยึดหลัก 3 ประการคือ ครูต้องเป็นผู้รู้ มีความตั้งใจสอนลูกศิษย์ ไม่ต้องกังวลเรื่องรายได้ หรือการทำผลงาน เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ ทั้งนี้ ประเทศที่การศึกษามีความก้าวหน้าอย่างจีน อินเดีย ญี่ปุ่น หรือเวียดนาม อาชีพครูเป็นอาชีพที่มีรายได้สูง ทำให้ครูตั้งใจสอนศิษย์อย่างจริงจัง ไม่ต้องห่วงเรื่องภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน และไม่ต้องมานั่งทำผลงาน สร้างความก้าวหน้าในอาชีพ แต่ครูควรจะสนใจกระบวนการสอนนักเรียนให้เข้าใจการสอนด้วยหลักทฤษฎี จนมีความรู้อย่างแท้จริง ประเทศที่มีระบบการศึกษาดี จะไม่มีโรงเรียนกวดวิชา เพราะไม่มีความจำเป็นกับเด็กที่เรียนจนเข้าใจมาจากโรงเรียนแล้ว
          ”ควรมีการปรับกระบวนการสอน ที่มุ่งเน้นให้เด็ก ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อนำไปใช้ได้ในชีวิตจริง โรงเรียนที่ประสบความสำเร็จ ไม่ได้ให้ผู้เรียนอยู่ในห้องเรียนทั้งวัน โดยอีกครึ่งวันปล่อยให้เด็กที่เข้าเรียนวันนั้น นำทฤษฎีที่ได้รับจากครูผู้สอนไปทดลองใช้ในชีวิตประจำวัน หรือไปเรียนรู้เพิ่มเติมกับผู้ปกครอง เพราะผู้ปกครองคือครูในชีวิตจริงของเด็ก ที่ต้องเรียนรู้กระบวนการดำเนินชีวิต และการประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งหากการศึกษาไทยไม่ปรับกระบวนแนวคิดการสอนใหม่ จะเป็นผลเสียต่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ของไทย ซึ่งหมายรวมไปถึงการพัฒนาประเทศในอนาคตด้วย” อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าว

          ที่มา: http://www.komchadluek.net


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
817 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.99  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์