เรียนภาษาอังกฤษฟรี
  ข่าวทั้งหมด
5 กรกฎาคม 2553

      

เว็บไซต์สอนภาษาอังกฤษออนไลน์ฟรี ที่มีเนื้อหาเริ่มตั้งแต่คำแนะนำและประสบการณ์ ส่วนตัวในการเรียนภาษาอังกฤษของผู้จัดทำเว็บไซต์ ที่มีฝึกอังกฤษอย่างคนขี้เกียจ ดีกว่าไม่ฝึกเลย ของผู้จัดทำเว็บไซต์ จนไปถึงการเริ่มศึกษา รวมทุกทักษะ เล่าเกมออนไลน์ เปิดดิก ฟัง สนทนา อ่าน เขียน แกรมมาร์ ไปจนถึงวีดิโอเกม และธรรมะ เป็นต้น ผู้ที่ต้องการเรียนสามารถค้นหาเรื่องในบล็อกภายใต้คลังบทความ คำค้น เช่น บทสนทนา แกรมมาร์ โทเฟ่ล การเขียน ดิกชันนารี เกม ใน Search Box "ค้นเว็บนี้" ที่คอลัมน์ซ้ายมือ ซึ่งอยู่ตอนบนของหน้าทุกหน้าหรือถ้าจำได้ว่ามีคำนั้นคำนี้อยู่ในชื่อหัวข้อ แต่จำไม่ได้แล้วว่าอยู่ที่ไหน ให้พิมพ์ intitle : คำค้น ลงไป สารบัญแยกประเภทหัวข้อ ซึ่งแบ่งลิงค์ในบล็อกนี้ออกเป็น 24 หัวข้อ เช่นคุยกับผู้อ่าน, การฟัง, พูด, อ่าน, เขียน, ศัพท์,แกรมมาร์, การสนทนา, ดิกชันนารี, Test,เว็บสำหรับครู, เว็บสำหรับคนทำงาน เป็นต้น www.e4thai.com


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: Ranee Duankhao
186 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.63  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์