ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2553
  ข่าวทั้งหมด
13 กรกฎาคม 2553

      

ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร) 
ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2553
 

        นางสาวสาลิน วีรบุตร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่างบริรักษ์นิติเกษตร)  เป็นแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กวัย 3-6 ปี  ในสังกัดศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จัดกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2553 ในวันที่ 18-24 สิงหาคม 2553 ณ ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่างบริรักษ์นิติเกษตร) เขตคลองสาน กทม. โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  พบกับกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กวัย 3-6 ปี สนใจใฝ่เรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งเสริมการเรียนรู้ตามศักยภาพของเด็กแต่ละคนด้วยวิธี Learning by playing ลักษณะเนื้อหาบูรณาการหลากหลายเรื่องราวในธรรมชาติ เชื่อมโยงความรู้พื้นฐานสู่ความเข้าใจ ความมีเหตุผลในเรื่องราวของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ และมนุษยสัมพันธ์ เพื่อการดำรงชีวิตในสังคม ลักษณะกิจกรรมเน้นความสัมพันธ์อันอบอุ่นระหว่างเด็กกับครู เพื่อเติมเต็มพัฒนาการทุกด้านให้แก่เด็ก อาทิ เพลินกับนิทานวิทยาศาสตร์, สนุกกับมายากล, เสริมแววนักวิทยาศาสตร์, เพิ่มพูนทักษะนักประดิษฐ์, ปลูกฝังทักษะนักทดลองบนพื้นฐานแห่งความคิดอย่างมีเหตุผล  ผู้สนใจกรุณาติดต่อจองล่วงหน้า หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันอังคาร –
วันอาทิตย์  ณ ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชนฯ  หมายเลขโทรศัพท์ 02-437-2490 
 

กลุ่มการตลาดและประชาสัมพันธ์             
โทร.02-3926166


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: บำรุง เฉียบแหลม
92 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.77  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์