ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2553
  ข่าวทั้งหมด
13 กรกฎาคม 2553

      

ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร) 
ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2553
 

        นางสาวสาลิน วีรบุตร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่างบริรักษ์นิติเกษตร)  เป็นแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กวัย 3-6 ปี  ในสังกัดศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จัดกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2553 ในวันที่ 18-24 สิงหาคม 2553 ณ ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่างบริรักษ์นิติเกษตร) เขตคลองสาน กทม. โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  พบกับกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กวัย 3-6 ปี สนใจใฝ่เรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งเสริมการเรียนรู้ตามศักยภาพของเด็กแต่ละคนด้วยวิธี Learning by playing ลักษณะเนื้อหาบูรณาการหลากหลายเรื่องราวในธรรมชาติ เชื่อมโยงความรู้พื้นฐานสู่ความเข้าใจ ความมีเหตุผลในเรื่องราวของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ และมนุษยสัมพันธ์ เพื่อการดำรงชีวิตในสังคม ลักษณะกิจกรรมเน้นความสัมพันธ์อันอบอุ่นระหว่างเด็กกับครู เพื่อเติมเต็มพัฒนาการทุกด้านให้แก่เด็ก อาทิ เพลินกับนิทานวิทยาศาสตร์, สนุกกับมายากล, เสริมแววนักวิทยาศาสตร์, เพิ่มพูนทักษะนักประดิษฐ์, ปลูกฝังทักษะนักทดลองบนพื้นฐานแห่งความคิดอย่างมีเหตุผล  ผู้สนใจกรุณาติดต่อจองล่วงหน้า หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันอังคาร –
วันอาทิตย์  ณ ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชนฯ  หมายเลขโทรศัพท์ 02-437-2490 
 

กลุ่มการตลาดและประชาสัมพันธ์             
โทร.02-3926166


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: บำรุง เฉียบแหลม
2098 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.26  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์