ทรูปลูกปัญญา
  ข่าวทั้งหมด
21 มิถุนายน 2553

      

        เว็บไซต์โครงการหลักในการปลูกความรู้ ซึ่งกลุ่มบริษัททรู ได้นำชุดอุปกรณ์รับสัญญาณผ่านดาวเทียมเครื่องรับโทรทัศน์ พร้อมช่องรายการคุณภาพที่มีเนื้อหาสาระเพื่อการเรียนรู้ที่คัดสรรแล้วจากทรูวิชั่นส์และสื่อดิจิตอลเสริมการเรียนการสอนอื่นๆไปมอบให้แก่โรงเรียนขาดแคลนสื่อที่อยู่ห่างไกลทั่วประเทศโดยเริ่มจาก 800 โรงเรียนในปี 2550 ครบ 2,500โรงเรียนเมื่อสิ้นปี 2552 โดยมีเป้าหมายมุ่งสู่ 10,000 โรงเรียนทั่วประเทศในอนาคต 

       เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งสาระการเรียนรู้ในทุกห้องเรียน ทรู นำเทคโนโลยีต่อยอดพัฒนาการเรียนการสอนแบบบูรณาการ จึงได้จัดตั้ง "โรงเรียนต้นแบบ ทรูปลูกปัญญา" ขึ้น โดยได้คัดเลือกโรงเรียนที่อยู่ในโครงการทรูปลูกปัญญา ที่สามารถใช้ประโยชน์จากสื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นโรงเรียนต้นแบบ ซึ่งขณะนี้มีจำนวน 7 โรงเรียนใน 4 ภูมิภาค ทั่วประเทศ ซึ่งโรงเรียนต้นแบบจะได้รับการติดตั้ง "อุปกรณ์และสื่อมัลติมีเดีย" ในทุกห้องเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนแบบบูรณาการมากขึ้น เด็กๆ ทุกชั้นได้เปิดโลกกว้างไปกับรายการของทรูวิชั่นส์ ค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์และเครือข่ายฐานข้อมูลหรือ Server ของโรงเรียนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว อีกทั้งยังมีระบบโทรทัศน์วงจรปิด เพื่อสามารถออกอากาศสดแจ้งข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ให้ทราบพร้อมกันในทุกห้องเรียนได้อีกด้วย
        เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ On line ทรูได้สร้างเว็บไซต์ทรู ปลูกปัญญาดอทคอม เพื่อเป็นคลังความรู้ดิจิทัล ซึ่งรวบรวมสาระความรู้ ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระวิชา ในรูปแบบมัลติมีเดียหลากหลาย เป็นแหล่งความรู้ที่มีคุณค่า และเป็นเว็บไซต์ที่เปิดโอกาสให้ครู นักเรียน และประชาชนทั่วไป ร่วมแบ่งปันเนื้อหาเพื่อการเรียนรู้ เป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ เป็นเครือข่ายการศึกษาทางออนไลน์ ที่มั่นคงต่อไป พี่เลี้ยงจิตอาสา           
         เพื่ออำนวยความสะดวกและสนับสนุนการเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากสื่อดิจิตอลเพื่อการเรียนรู้ที่ ทรูนำไปมอบให้แก่โรงเรียนได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ทรูได้เชิญชวนเพื่อนพนักงานให้มีส่วนร่วมในการดูแลโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา กับโครงการพี่เลี้ยงจิตอาสา ทรูได้เปิดรับสมัครพนักงานที่มีจิตอาสา เป็นพี่เลี้ยงดูแลให้คำแนะนำแก่ทุกโรงเรียนอย่างใกล้ชิด ปัจจุบันมีเพื่อนพนักงานสมัครเป็นพี่เลี้ยงจิตอาสา ทั้งสิ้น 625 คน ทรูปลูกปัญญา Care Center
         เพื่ออำนวยความสะดวกแก่โรงเรียนในการแจ้งปัญหา หรือมีข้อซักถาม ทรูได้เปิด ทรู ปลูกปัญญา Care Center ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์บริการโรงเรียนในโครงการโดยเฉพาะ เพื่อรับเรื่อง ให้ข้อมูล และแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้แก่โรงเรียน พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม "สื่อดิจิตอลเพื่อการเรียนรู้" และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอื่นๆ ด้วย โดยเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 07.00 - 24.00 น.ทุกวันทำการ ที่หมายเลข 02-725-2955 หรือกด *9595 สำหรับผู้ใช้เลขหมาย ทรู มูฟ ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย

เว็บไซต์ : http://www.trueplookpanya.com/


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: Ranee Duankhao
370 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.55  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์