ทรูปลูกปัญญา
  ข่าวทั้งหมด
21 มิถุนายน 2553

      

        เว็บไซต์โครงการหลักในการปลูกความรู้ ซึ่งกลุ่มบริษัททรู ได้นำชุดอุปกรณ์รับสัญญาณผ่านดาวเทียมเครื่องรับโทรทัศน์ พร้อมช่องรายการคุณภาพที่มีเนื้อหาสาระเพื่อการเรียนรู้ที่คัดสรรแล้วจากทรูวิชั่นส์และสื่อดิจิตอลเสริมการเรียนการสอนอื่นๆไปมอบให้แก่โรงเรียนขาดแคลนสื่อที่อยู่ห่างไกลทั่วประเทศโดยเริ่มจาก 800 โรงเรียนในปี 2550 ครบ 2,500โรงเรียนเมื่อสิ้นปี 2552 โดยมีเป้าหมายมุ่งสู่ 10,000 โรงเรียนทั่วประเทศในอนาคต 

       เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งสาระการเรียนรู้ในทุกห้องเรียน ทรู นำเทคโนโลยีต่อยอดพัฒนาการเรียนการสอนแบบบูรณาการ จึงได้จัดตั้ง "โรงเรียนต้นแบบ ทรูปลูกปัญญา" ขึ้น โดยได้คัดเลือกโรงเรียนที่อยู่ในโครงการทรูปลูกปัญญา ที่สามารถใช้ประโยชน์จากสื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นโรงเรียนต้นแบบ ซึ่งขณะนี้มีจำนวน 7 โรงเรียนใน 4 ภูมิภาค ทั่วประเทศ ซึ่งโรงเรียนต้นแบบจะได้รับการติดตั้ง "อุปกรณ์และสื่อมัลติมีเดีย" ในทุกห้องเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนแบบบูรณาการมากขึ้น เด็กๆ ทุกชั้นได้เปิดโลกกว้างไปกับรายการของทรูวิชั่นส์ ค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์และเครือข่ายฐานข้อมูลหรือ Server ของโรงเรียนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว อีกทั้งยังมีระบบโทรทัศน์วงจรปิด เพื่อสามารถออกอากาศสดแจ้งข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ให้ทราบพร้อมกันในทุกห้องเรียนได้อีกด้วย
        เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ On line ทรูได้สร้างเว็บไซต์ทรู ปลูกปัญญาดอทคอม เพื่อเป็นคลังความรู้ดิจิทัล ซึ่งรวบรวมสาระความรู้ ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระวิชา ในรูปแบบมัลติมีเดียหลากหลาย เป็นแหล่งความรู้ที่มีคุณค่า และเป็นเว็บไซต์ที่เปิดโอกาสให้ครู นักเรียน และประชาชนทั่วไป ร่วมแบ่งปันเนื้อหาเพื่อการเรียนรู้ เป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ เป็นเครือข่ายการศึกษาทางออนไลน์ ที่มั่นคงต่อไป พี่เลี้ยงจิตอาสา           
         เพื่ออำนวยความสะดวกและสนับสนุนการเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากสื่อดิจิตอลเพื่อการเรียนรู้ที่ ทรูนำไปมอบให้แก่โรงเรียนได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ทรูได้เชิญชวนเพื่อนพนักงานให้มีส่วนร่วมในการดูแลโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา กับโครงการพี่เลี้ยงจิตอาสา ทรูได้เปิดรับสมัครพนักงานที่มีจิตอาสา เป็นพี่เลี้ยงดูแลให้คำแนะนำแก่ทุกโรงเรียนอย่างใกล้ชิด ปัจจุบันมีเพื่อนพนักงานสมัครเป็นพี่เลี้ยงจิตอาสา ทั้งสิ้น 625 คน ทรูปลูกปัญญา Care Center
         เพื่ออำนวยความสะดวกแก่โรงเรียนในการแจ้งปัญหา หรือมีข้อซักถาม ทรูได้เปิด ทรู ปลูกปัญญา Care Center ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์บริการโรงเรียนในโครงการโดยเฉพาะ เพื่อรับเรื่อง ให้ข้อมูล และแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้แก่โรงเรียน พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม "สื่อดิจิตอลเพื่อการเรียนรู้" และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอื่นๆ ด้วย โดยเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 07.00 - 24.00 น.ทุกวันทำการ ที่หมายเลข 02-725-2955 หรือกด *9595 สำหรับผู้ใช้เลขหมาย ทรู มูฟ ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย

เว็บไซต์ : http://www.trueplookpanya.com/


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: Ranee Duankhao
6951 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.96  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์