ปลูกฝังคุณธรรม-จิตอาสา ปั้นวัยรุ่นไทยให้มีคุณภาพ
  ข่าวทั้งหมด
23 มีนาคม 2551

          "คนที่จะทำงานอาสาสมัครได้อย่างแรกเลยจะต้องมีความศรัทธาในตัวเอง รักในงานที่จะทำ ทำแล้วมีความสุข เพราะงานเหล่านี้ไม่ได้มีค่าตอบแทน แต่ความอิ่มและปีติที่ได้กลับมามันมากมาย มีค่ายิ่งกว่าเงิน"

          กำพลมงคลธนารักษ์ นักศึกษาปีที่3 คณะบริหารธุรกิจ มทร.รัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ กล่าว

          กำพลเคยทำกิจกรรมออกค่ายอาสาตั้งแต่เมื่อครั้งอยู่ชมรมอาสาสมัครกลุ่มสหไทยขณะนั้นเรียนอยู่ ม.4 ร.ร.มัธยมราชวินิตบางแคปานขำ กทม. มีโอกาสไปทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ และอาจารย์เฉลิมพลพันธ์บัว สมัยที่เป็นครูสอนวิชาสังคมที่ร.ร.มัธยมวัดเบญจมบพิตร ปัจจุบันเป็นรองผอ.ร.ร.สุวรรณสุทธารามวิทยา จ.นนทบุรี ทำให้รักการทำงานอาสาสมัครกระทั่งทุกวันนี้

          หากมีโอกาส กำพลจะไปออกค่ายอาสาพัฒนาทั้งในกทม.และต่างจังหวัด ทุกครั้งที่ว่างจากการเรียน และรับจ้างขายข้าว ช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ ได้วันละ 250 บาท ขอเพียงหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ติดต่อผ่านมาที่ อ.เฉลิมพล ในฐานะผู้ก่อตั้งชมรมอาสาสมัครกลุ่มสหไทย ล่าสุด ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นสาขาคุณธรรม จริยธรรม จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)

          "การจะปลูกให้เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่มีอายุระหว่าง 18-25 ปี มีความรู้คู่คุณธรรม มีจิตอาสา ผู้บริหารประเทศจะต้องกำหนดเป็นวาระแห่งชาติ มียุทธศาสตร์และวางแผนที่ชัดเจน ครอบครัวต้องให้การอบรม สอนให้เด็กซึมซับความดี พ่อแม่เป็นแบบอย่างที่ดี โรงเรียนมีหลักสูตรสอนคุณธรรม วัดและผู้นำศาสนาจัดโครงการอบรมสร้างจิตสำนึก สังคมชุมชนและสื่อมวลชนต้องควบคุมดูแลสิ่งที่เผยแพร่สู่เยาวชนให้เหมาะสม เมื่อนั้นเราจะพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เติบใหญ่อย่างมีคุณภาพได้" กำพลกล่าว

          จะว่าไปแล้ววิถีพุทธจิตอาสา รู้รักสามัคคี วิถีไทย คือปฏิญญาคุณธรรมของงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติและตลาดนัดคุณธรรมครั้งที่ 3 งานจิตอาสาจึงเป็นหนึ่งในภารกิจที่ศูนย์คุณธรรมต้องผลักดันให้เยาวชนรุ่นใหม่หันมาให้ความสำคัญงานจิตอาสาในรูปแบบต่างๆ เช่น การออกค่ายในช่วงปิดเทอม เป็นต้น ธเนศ หงส์คำภา (เนศ) อายุ 20 ปี ชายหนุ่มร่างยักษ์เจ้าของน้ำหนัก 144 กิโลกรัม นักศึกษาปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ มทร.ธัญบุรีคือตัวอย่างหนึ่งของคนรุ่นใหม่จิตอาสา ชอบไปออกค่ายอาสาเป็นชีวิตจิตใจมากว่า 3 ปีแล้ว ทั้งๆ ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง

          ล่าสุดไปออกค่ายสร้างโรงเรียนให้เด็กๆที่ ร.ร.บ้านภูงามโนนสะอาด ต.ท่ากระดาน อ.สนามไชยเขต จ.ฉะเชิงเทรา เพราะมองว่าค่ายให้อะไรมากมายหลายอย่างทั้งการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับคนหมู่มาก ฝึกความอดทน สร้างประโยชน์ให้แก่สังคม โดยเฉพาะกับเด็กๆ ที่อยู่ห่างไกลความเจริญ ที่สร้างความปีติให้เขามาโดยตลอดที่มีโอกาสได้ทำความดี

          "ทุกครั้งที่ออกค่ายยอมรับว่าเหนื่อย แต่พอเห็นแววตาของเด็กในโรงเรียนที่มองดูอาคารเรียนที่เราสร้าง ความเหนื่อยล้าจะหายเป็นปลิดทิ้ง ความอิ่มเอมใจและปีติเข้ามาแทนที่ เด็กบางคนพูดกับผมว่า พวกพี่ทำความดีอย่างนี้ เขาเชื่อว่าชีวิตนี้พวกพี่คงไม่ทำความเลว มันดังก้องอยู่ในหู เป็นเหมือนนาฬิกาปลุกคอยเตือนสติให้ระลึกตลอดเวลา การทำความดีมันจะเป็นเกราะคุ้มครองเราไปตลอด และพอมีโอกาสจะไม่รีรอที่จะความดี" เนศ เล่า

          ขณะที่ธวัลพรสุนทรสวัสดิ์ นักศึกษาปีที่3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ฝ่ายจัดหาทุนออกค่าย สร้างห้องเรียนให้แก่น้องๆ ที่ ร.ร.บ้านโนนยางต.หอคำ อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย ซึ่งได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์จากบมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง บอกว่า ค่ายอาสาให้อะไรมากกว่าที่คิดไว้มาก เพื่อนๆที่เป็นนักศึกษาควรหาโอกาสไปออกค่าย เพราะยังมีพื้นที่อีกมากมายที่ยังขาดโอกาส หากไม่มีเวลาก็อยากให้สมทบทุน หรืออุปกรณ์การศึกษาให้เพื่อนๆ ที่ไปออกค่าย เพื่อนำไปให้เด็กๆ ที่ขาดแคลนเหล่านั้น เป็นการช่วยติดอาวุธทางปัญญาให้พวกเขาอีกทางหนึ่ง

          เพื่อส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีคุณธรรมจริยธรรม ปัจจุบันมูลนิธิต่างๆ ใช้จิตอาสาเป็นเงื่อนไขของการให้ทุนการศึกษาด้วย อย่างเช่น มูลนิธิเพื่อการศึกษาและสังคมธนิตลิมปะพงศ์ ที่ให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ยากจนความประพฤติดีเรียนต่อปริญญาตรีพร้อมค่าใช้จ่ายรายเดือนมาแล้ว5 ปี กำหนดว่าผู้ที่ได้ทุนทุกคนจะต้องไปปฏิบัติธรรมที่สำนักสงฆ์ร่มอารามธรรมสถาน คลองสิบ  ปทุมธานี เป็นเวลา 8 วัน 7 คืน และต้องอ่านหนังสือให้เด็กตาบอดฟังอย่างน้อยปีละ 6 ชั่วโมง และส่งเสียเด็กยากจนที่ประพฤติดีเรียนต่อปริญญาอีก 1 คน เพื่อฝึกให้รู้จักการให้ เสียสละเพื่อสังคมและตอบแทนบุญคุณ โดยการให้อนาคตเด็กที่ด้อยโอกาสในวันที่เขามีงานทำแล้ว

          "ชาลินี กมลมาศรัตน์" ปัจจุบันทำงานอยู่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย) จำกัด (มหาชน) และ "พรรณทิพา แทนบุญไพรัช" ทำงานอยู่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด คือสองนักศึกษารุ่นแรกที่ได้รับทุนจากมูลนิธิเพื่อการศึกษาและสังคม ธนิตลิมปะพงศ์ ภายใต้การรับรองของ อ.สัณหกัญญาอรุณธารี อาจารย์ประจำแผนกแนะแนวจนสำเร็จการศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มทร.รัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ ทั้งคู่ยืนยันว่า ในวันที่พวกเธอมีกำลังทรัพย์ที่มากพอจะให้การช่วยเหลือนักศึกษาที่มีความประพฤติดีแต่ยากจนอย่างแน่นอน

          พรรณิภาบอกว่าการให้การศึกษาแก่คนคนหนึ่งดีกว่าการให้ทรัพย์สินใดๆ เพราะการศึกษาจะนำพาเขาไปสู่อนาคตที่ดี และเมื่อเขามีการศึกษาก็จะสามารถทำงานหาเลี้ยงชีพด้วยตนเอง และเมื่อมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ก็จะทำประโยชน์ให้สังคมได้อีกต่อไป ซึ่งน้องๆ ที่มีความประพฤติดี แต่ยากจน ติดต่อขอทุนการศึกษาได้ที่ thanitlimpapong_foundation@yahoo.com แต่บอกไว้ก่อนนะว่าจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษารับรองด้วยนะจะบอกให้          ที่มา: http://www.komchadluek.net


92 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.70  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์