ปลูกฝังคุณธรรม-จิตอาสา ปั้นวัยรุ่นไทยให้มีคุณภาพ
  ข่าวทั้งหมด
23 มีนาคม 2551

          "คนที่จะทำงานอาสาสมัครได้อย่างแรกเลยจะต้องมีความศรัทธาในตัวเอง รักในงานที่จะทำ ทำแล้วมีความสุข เพราะงานเหล่านี้ไม่ได้มีค่าตอบแทน แต่ความอิ่มและปีติที่ได้กลับมามันมากมาย มีค่ายิ่งกว่าเงิน"

          กำพลมงคลธนารักษ์ นักศึกษาปีที่3 คณะบริหารธุรกิจ มทร.รัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ กล่าว

          กำพลเคยทำกิจกรรมออกค่ายอาสาตั้งแต่เมื่อครั้งอยู่ชมรมอาสาสมัครกลุ่มสหไทยขณะนั้นเรียนอยู่ ม.4 ร.ร.มัธยมราชวินิตบางแคปานขำ กทม. มีโอกาสไปทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ และอาจารย์เฉลิมพลพันธ์บัว สมัยที่เป็นครูสอนวิชาสังคมที่ร.ร.มัธยมวัดเบญจมบพิตร ปัจจุบันเป็นรองผอ.ร.ร.สุวรรณสุทธารามวิทยา จ.นนทบุรี ทำให้รักการทำงานอาสาสมัครกระทั่งทุกวันนี้

          หากมีโอกาส กำพลจะไปออกค่ายอาสาพัฒนาทั้งในกทม.และต่างจังหวัด ทุกครั้งที่ว่างจากการเรียน และรับจ้างขายข้าว ช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ ได้วันละ 250 บาท ขอเพียงหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ติดต่อผ่านมาที่ อ.เฉลิมพล ในฐานะผู้ก่อตั้งชมรมอาสาสมัครกลุ่มสหไทย ล่าสุด ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นสาขาคุณธรรม จริยธรรม จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)

          "การจะปลูกให้เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่มีอายุระหว่าง 18-25 ปี มีความรู้คู่คุณธรรม มีจิตอาสา ผู้บริหารประเทศจะต้องกำหนดเป็นวาระแห่งชาติ มียุทธศาสตร์และวางแผนที่ชัดเจน ครอบครัวต้องให้การอบรม สอนให้เด็กซึมซับความดี พ่อแม่เป็นแบบอย่างที่ดี โรงเรียนมีหลักสูตรสอนคุณธรรม วัดและผู้นำศาสนาจัดโครงการอบรมสร้างจิตสำนึก สังคมชุมชนและสื่อมวลชนต้องควบคุมดูแลสิ่งที่เผยแพร่สู่เยาวชนให้เหมาะสม เมื่อนั้นเราจะพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เติบใหญ่อย่างมีคุณภาพได้" กำพลกล่าว

          จะว่าไปแล้ววิถีพุทธจิตอาสา รู้รักสามัคคี วิถีไทย คือปฏิญญาคุณธรรมของงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติและตลาดนัดคุณธรรมครั้งที่ 3 งานจิตอาสาจึงเป็นหนึ่งในภารกิจที่ศูนย์คุณธรรมต้องผลักดันให้เยาวชนรุ่นใหม่หันมาให้ความสำคัญงานจิตอาสาในรูปแบบต่างๆ เช่น การออกค่ายในช่วงปิดเทอม เป็นต้น ธเนศ หงส์คำภา (เนศ) อายุ 20 ปี ชายหนุ่มร่างยักษ์เจ้าของน้ำหนัก 144 กิโลกรัม นักศึกษาปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ มทร.ธัญบุรีคือตัวอย่างหนึ่งของคนรุ่นใหม่จิตอาสา ชอบไปออกค่ายอาสาเป็นชีวิตจิตใจมากว่า 3 ปีแล้ว ทั้งๆ ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง

          ล่าสุดไปออกค่ายสร้างโรงเรียนให้เด็กๆที่ ร.ร.บ้านภูงามโนนสะอาด ต.ท่ากระดาน อ.สนามไชยเขต จ.ฉะเชิงเทรา เพราะมองว่าค่ายให้อะไรมากมายหลายอย่างทั้งการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับคนหมู่มาก ฝึกความอดทน สร้างประโยชน์ให้แก่สังคม โดยเฉพาะกับเด็กๆ ที่อยู่ห่างไกลความเจริญ ที่สร้างความปีติให้เขามาโดยตลอดที่มีโอกาสได้ทำความดี

          "ทุกครั้งที่ออกค่ายยอมรับว่าเหนื่อย แต่พอเห็นแววตาของเด็กในโรงเรียนที่มองดูอาคารเรียนที่เราสร้าง ความเหนื่อยล้าจะหายเป็นปลิดทิ้ง ความอิ่มเอมใจและปีติเข้ามาแทนที่ เด็กบางคนพูดกับผมว่า พวกพี่ทำความดีอย่างนี้ เขาเชื่อว่าชีวิตนี้พวกพี่คงไม่ทำความเลว มันดังก้องอยู่ในหู เป็นเหมือนนาฬิกาปลุกคอยเตือนสติให้ระลึกตลอดเวลา การทำความดีมันจะเป็นเกราะคุ้มครองเราไปตลอด และพอมีโอกาสจะไม่รีรอที่จะความดี" เนศ เล่า

          ขณะที่ธวัลพรสุนทรสวัสดิ์ นักศึกษาปีที่3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ฝ่ายจัดหาทุนออกค่าย สร้างห้องเรียนให้แก่น้องๆ ที่ ร.ร.บ้านโนนยางต.หอคำ อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย ซึ่งได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์จากบมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง บอกว่า ค่ายอาสาให้อะไรมากกว่าที่คิดไว้มาก เพื่อนๆที่เป็นนักศึกษาควรหาโอกาสไปออกค่าย เพราะยังมีพื้นที่อีกมากมายที่ยังขาดโอกาส หากไม่มีเวลาก็อยากให้สมทบทุน หรืออุปกรณ์การศึกษาให้เพื่อนๆ ที่ไปออกค่าย เพื่อนำไปให้เด็กๆ ที่ขาดแคลนเหล่านั้น เป็นการช่วยติดอาวุธทางปัญญาให้พวกเขาอีกทางหนึ่ง

          เพื่อส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีคุณธรรมจริยธรรม ปัจจุบันมูลนิธิต่างๆ ใช้จิตอาสาเป็นเงื่อนไขของการให้ทุนการศึกษาด้วย อย่างเช่น มูลนิธิเพื่อการศึกษาและสังคมธนิตลิมปะพงศ์ ที่ให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ยากจนความประพฤติดีเรียนต่อปริญญาตรีพร้อมค่าใช้จ่ายรายเดือนมาแล้ว5 ปี กำหนดว่าผู้ที่ได้ทุนทุกคนจะต้องไปปฏิบัติธรรมที่สำนักสงฆ์ร่มอารามธรรมสถาน คลองสิบ  ปทุมธานี เป็นเวลา 8 วัน 7 คืน และต้องอ่านหนังสือให้เด็กตาบอดฟังอย่างน้อยปีละ 6 ชั่วโมง และส่งเสียเด็กยากจนที่ประพฤติดีเรียนต่อปริญญาอีก 1 คน เพื่อฝึกให้รู้จักการให้ เสียสละเพื่อสังคมและตอบแทนบุญคุณ โดยการให้อนาคตเด็กที่ด้อยโอกาสในวันที่เขามีงานทำแล้ว

          "ชาลินี กมลมาศรัตน์" ปัจจุบันทำงานอยู่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย) จำกัด (มหาชน) และ "พรรณทิพา แทนบุญไพรัช" ทำงานอยู่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด คือสองนักศึกษารุ่นแรกที่ได้รับทุนจากมูลนิธิเพื่อการศึกษาและสังคม ธนิตลิมปะพงศ์ ภายใต้การรับรองของ อ.สัณหกัญญาอรุณธารี อาจารย์ประจำแผนกแนะแนวจนสำเร็จการศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มทร.รัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ ทั้งคู่ยืนยันว่า ในวันที่พวกเธอมีกำลังทรัพย์ที่มากพอจะให้การช่วยเหลือนักศึกษาที่มีความประพฤติดีแต่ยากจนอย่างแน่นอน

          พรรณิภาบอกว่าการให้การศึกษาแก่คนคนหนึ่งดีกว่าการให้ทรัพย์สินใดๆ เพราะการศึกษาจะนำพาเขาไปสู่อนาคตที่ดี และเมื่อเขามีการศึกษาก็จะสามารถทำงานหาเลี้ยงชีพด้วยตนเอง และเมื่อมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ก็จะทำประโยชน์ให้สังคมได้อีกต่อไป ซึ่งน้องๆ ที่มีความประพฤติดี แต่ยากจน ติดต่อขอทุนการศึกษาได้ที่ thanitlimpapong_foundation@yahoo.com แต่บอกไว้ก่อนนะว่าจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษารับรองด้วยนะจะบอกให้          ที่มา: http://www.komchadluek.net


848 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.96  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์