เกษียณอายุก่อนกำหนด
  ข่าวทั้งหมด
17 มิถุนายน 2553

      

โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดปีงบประมาณ พ.ศ.2554
(ออกจากราชการวันที่ 1 ตุลาคม 2553)
(download เอกสารทั้งหมดได้ที่ด้านล่างค่ะ)

-  หนังสือ คปร. ด่วนที่สุด ที่ นร 1008.1/228 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 เรื่องแนวทางดำเนินการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

   1. หนังสือนำ

   2. สิ่งที่ส่งมาด้วย 1  (รายละเอียดมาตรการฯ)

   3. สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  (กำหนดการ)

   4. สิ่งที่ส่งมาด้วย 3  (ขั้นตอนการดำเนินมาตรการฯ)

  • ตารางที่ 1-5  (กรณีต้องการเป็นไฟล์ excel)

   4. สิ่งที่ส่งมาด้วย 4  (ใบสมัคร)

   5. สิ่งที่ส่งมาด้วย 5  (หนังสือขอระงับการลาออกฯ)

   6. สิ่งที่ส่งมาด้วย 6  (คำถาม-คำตอบ)


---------------------------------------------------------------------------

แหล่งข้อมูล : สำนักงาน ก.พ.

 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
27955 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
 
 .pdf Early54_228_2553.pdf   
 .pdf Early54_228_2553_L.pdf   
 .pdf Early54_228_2553_Att1.pdf   
 .pdf Early54_228_2553_Att2.pdf   
 .pdf Early54_228_2553_Att3.pdf   
 .xls Early54_228_2553_Att3_T1-5.xls   
 .pdf Early54_228_2553_Att4.pdf   
 .pdf Early54_228_2553_Att5.pdf   
 .pdf Early54_228_2553_Att6.pdf   
 .pdf Early54_8080_2553_ref.pdf   
 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.95  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์