เกษียณอายุก่อนกำหนด
  ข่าวทั้งหมด
17 มิถุนายน 2553

      

โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดปีงบประมาณ พ.ศ.2554
(ออกจากราชการวันที่ 1 ตุลาคม 2553)
(download เอกสารทั้งหมดได้ที่ด้านล่างค่ะ)

-  หนังสือ คปร. ด่วนที่สุด ที่ นร 1008.1/228 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 เรื่องแนวทางดำเนินการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

   1. หนังสือนำ

   2. สิ่งที่ส่งมาด้วย 1  (รายละเอียดมาตรการฯ)

   3. สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  (กำหนดการ)

   4. สิ่งที่ส่งมาด้วย 3  (ขั้นตอนการดำเนินมาตรการฯ)

  • ตารางที่ 1-5  (กรณีต้องการเป็นไฟล์ excel)

   4. สิ่งที่ส่งมาด้วย 4  (ใบสมัคร)

   5. สิ่งที่ส่งมาด้วย 5  (หนังสือขอระงับการลาออกฯ)

   6. สิ่งที่ส่งมาด้วย 6  (คำถาม-คำตอบ)


---------------------------------------------------------------------------

แหล่งข้อมูล : สำนักงาน ก.พ.

 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
193 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
 
  .pdf Early54_228_2553.pdf   
  .pdf Early54_228_2553_L.pdf   
  .pdf Early54_228_2553_Att1.pdf   
  .pdf Early54_228_2553_Att2.pdf   
  .pdf Early54_228_2553_Att3.pdf   
  .xls Early54_228_2553_Att3_T1-5.xls   
  .pdf Early54_228_2553_Att4.pdf   
  .pdf Early54_228_2553_Att5.pdf   
  .pdf Early54_228_2553_Att6.pdf   
  .pdf Early54_8080_2553_ref.pdf   
 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.51  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์