ทุนอบรมระยะสั้น ณ ประเทศโปรตุเกส
  ข่าวทั้งหมด
3 มิถุนายน 2553

      

กองทุนการศึกษาประเทศโปรตุเกส มอบทุนฝึกอบรมระยะสั้น แก่นักศึกษาต่างชาติ มาศึกษายังประเทศโปรตุเกส โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลักษณะทุน
1.ทุนนี้มอบแก่ผู้สมัครจากประเทศแถบตะวันออกไกล ซึ่งต้องการเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรระยะสั้น ช่วงเวลาหนึ่ง
2.ระยะเวลาสนับสนุนขั้นต่ำ 15 วัน ขั้นสูงสุด 90 วัน
3.ไม่รับใบสมัครเพื่อศึกษาภาษาโปรตุเกสหรือภาษาตะวันออก
4.ผู้สมัครจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ หากสมัครเข้าฝึกอบรมในสาขาวิชาต่อไปนี้ คือ ศิลปะพลาสติก, ประวัติศาสตร์, ประวัติศาสตร์ศิลปะ, มรดกทางวัฒนธรรม, การออกแบบ, การถ่ายภาพ, สถาปัตยกรรม, งานพิพิธภัณฑ์, การอนุรักษ์และการฟื้นฟู
5.จำนวนเงินที่กองทุนจะมอบให้ผู้ขอรับทุน ขึ้นอยู่กับสถานที่และระยะเวลาที่เข้าอบรม
6.กองทุนจะเป็นผู้จ่ายค่าเดินทาง (ไป/กลับ) ระหว่างประเทศของผู้รับทุนจนถึงประเทศโปรตุเกส

รายละเอียดการสมัคร
ผู้สมัครต้องกรอกแบบฟอร์มที่จัดทำโดยกองทุนภาคพื้นตะวันออกโดยสมบูรณ์ รวมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐานต่อไปนี้ให้ครบถ้วน
-  ระเบียนสะสม
-  เอกสารพิสูจน์ว่าผู้ขอรับทุนมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าฝึกอบรมตามหลักสูตร ที่ต้องการเข้าร่วม
-  รายละเอียดของหลักสูตร, ช่วงเวลาการฝึก หรือปฏิบัติการภาคสนาม  และระยะเวลาประเมินที่ต้องการเพื่อสำเร็จโครงการ
-  หลักฐานแสดงว่าอาจารย์ซึ่งมีความเกี่ยวข้อง เห็นชอบที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ หรือหลักฐานตอบรับจากสถาบันของโปรตุเกสซึ่งผู้ขอรับทุนต้องการไปดำเนิน โครงการ
-  จดหมายรับรองจากผู้เชี่ยวชาญ 2 ท่านที่มีชื่อเสียงในเรื่องที่ผู้ขอรับทุนจะทำโครงการ

ระยะเวลารับสมัคร
- ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2010

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถานทูตโปรตุเกสประจำประเทศไทย   26 Bush Lane กรุงเทพ 10500
โทร. 0-2234-2123  โทรสาร 0-2238-4275


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: Mr.Nattiyakorn Viroonphan
265 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.08  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์