สกอ. ชี้แจงแนวทางการคัดเลือกนักศึกษาทุน “ครูพันธุ์ใหม่”
  ข่าวทั้งหมด
3 มิถุนายน 2553

      

สกอ. ชี้แจงแนวทางการคัดเลือกนักศึกษาทุน “ครูพันธุ์ใหม่”

 

 

       โครงการครูพันธุ์ใหม่เดินหน้า สกอ. เตรียมคัดนิสิต-นักศึกษา ปี 52 นำร่องผลิต 2,000 ราย พร้อมหนุนทุนครูพันธุ์ใหม่ เปิดรับสมัคร 7- 9 มิ.ย. นี้
       
       เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2553 ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการคัดเลือกนักศึกษาทุน ปีการศึกษา 2552 และการคัดเลือกสถาบันฝ่ายผลิต ปีการศึกษา 2553 โดยมี ศ.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ในฐานะประธานกรรมการคัดเลือกสถาบันฝ่ายผลิตและนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่ พร้อมด้วย รศ.สมบัติ นพรัก นายชัยณรงค์ อินทรมีทรัพย์ นายพิษณุ ตุลสุข และนายสมบัติ แสงสว่างสัจกุล เข้าร่วมในการชี้แจง ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร

       โครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นในภาพรวมของประเทศ เพื่อผลิตครูมืออาชีพที่มีความรู้ทางวิชาการ เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และมีอุดมการณ์ในวิชาชีพครู โดยดึงดูดคนดี คนเก่ง มาศึกษาวิชาชีพครูด้วยหลักสูตรและกระบวนการที่เน้นการปฏิบัติและการฝึกอบรมที่เข้มข้น ทั้งนี้จะผลิตครูในสาขาวิชาและพื้นที่ที่เป็นความต้องการของหน่วยงานผู้ใช้ครู ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นต้น โดยมีเงื่อนไขผูกพันให้นิสิต/นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วต้องบรรจุเข้ารับราชการครู
       
       สำหรับในปีการศึกษา 2552 ที่ผ่านมา สกอ.ได้ประกาศเกณฑ์การคัดเลือกนิสิต/นักศึกษาครู โครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่นำร่อง กรณีการรับนักศึกษาครูชั้นปีที่ 4 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี (รุ่นปีการศึกษา 2552 และ2553) ซึ่งคัดเลือกนักศึกษาครูชั้นปีที่ 4 ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี รับทุนโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่ รูปแบบที่ 2 การประกันการมีงานทำ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553 และเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2553 ได้ประกาศผลการคัดเลือกสถาบันฝ่ายผลิต โครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่นำร่อง ที่มีความเชี่ยวชาญการผลิตครูในสาขาวิชาตามความต้องการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 45 สถาบัน 138 หลักสูตร
       
       
ทั้งนี้ คณะกรรมการคัดเลือกสถาบันฝ่ายผลิตและนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่ ได้กำหนดเป้าหมายการคัดเลือกนักศึกษาทุน รุ่นปีการศึกษา 2552 จำนวน 2,000 คน แบ่งเป็น ครูสังกัด สพฐ. จำนวน 1,867 คน ครูสังกัด สอศ. จำนวน 133 คน ซึ่งผู้สมัครรับทุนต้องมีคุณสมบัติครบ และผ่านการสอบสัมภาษณ์ ตามเกณฑ์ที่กำหนด สำหรับรายละเอียดเกณฑ์ทั้งหมด สามารถดูได้ที่
       

       
http://www.satit.mua.go.th/newspaper/anc_doc/20100430103605.pdf

       ปฏิทินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่นำร่อง ปีการศึกษา 2552
       

       ประกาศรับทุน
       3 มิถุนายน 2553 (
www.mua.go.th)
       
       
รับสมัคร
       
7-9 มิถุนายน 2553 ณ สถาบันอุดมศึกษาที่ผู้สมัครรับทุนกำลังศึกษาอยู่ และได้รับการคัดเลือกเป็นสถาบันผลิตครูโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่นำร่อง ปีการศึกษา 2552
       
       สอบสัมภาษณ์
       11 มิถุนายน 2553
       
       
ส่งข้อมูลนักศึกษาและคะแนน
       
14 มิถุนายน 2553 ณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
       
       พิจารณาเขตพื้นที่การศึกษาให้กับผู้สมัคร
       18-19 มิถุนายน 2553 ณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
       
       ประกาศผลการคัดเลือก
       22 มิถุนายน 2553 (
www.mua.go.th)
       
       รายงานตัวและทำสัญญารับทุน
       28 มิถุนายน 2553
       
       ส่งรายงานผลการจัดทำสัญญารับทุน
       1 กรกฎาคม 2553
       
       ปฐมนิเทศนักศึกษาทุน
       2 กรกฎาคม 2553 ณ สถาบันอุดมศึกษาที่ผู้สมัครรับทุนกำลังศึกษาอยู่ และได้รับการคัดเลือกเป็นสถาบันผลิตครูโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่นำร่อง ปีการศึกษา 2552

 แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: Mr.Nattiyakorn Viroonphan
242 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.15  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์