บทเรียนที่น่าสนใจ ในเว็บไซต์ lms.moe.go.th
  ข่าวทั้งหมด
2 มิถุนายน 2553

      

 

 

 

 

 

 

 

1.ภาษาไทย

 

 

7.สื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา

 

2.คอมพิวเตอร์

 

8.E-Learning สถาบันการศึกษาทางไกล

 

3.โลกและการเปลี่ยนแปลง

 

9.Learning Object สสวท.

 

4.พัฒนาทักษะด้านไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษ TOEFL , GRE, IELTS

 

10.Sci - Ants วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
เพื่อเยาวชน ของ KMUTT

 

5.การอ่านออกเสียง ร ล และ คำควบกล้ำ โดย นางวันทนีย์ วังเวชช

 

 

6.บทเรียน เรื่อง การปลูกพริก โรงเรียนควนขนุน จังหวัดพัทลุง

 

 

 

 

 

 

  ตรีโกณมิติ

  โมเมนต์ของแรง

  อาหารไทย

  การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์

  สิ่งแวดล้อม

  ภาษาอังกฤษเพื่อการอาชีพ

  มาตราตัวสะกด

  การทำความเย็นและปรับอากาศ

แหล่งที่มาของข้อมูล http://www.lms.moe.go.th


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: Mr.Nattiyakorn Viroonphan
994 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
รับฟังความคิดเห็น 319
moe
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.
moe
moe
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่4 นวัตกรรมการศึกษา เพื่อ Thailand 4.0
.
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
               1
   2    3    4    5    6    7    8
   9    10    11    12    13    14    15
   16    17    18    19    20    21    22
   23    24    25    26    27    28    29
   30            


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.05  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์