บอร์ด กคศ.ย้ายผอ.-รองผอ.สพท. 39 ราย
  ข่าวทั้งหมด
2 มิถุนายน 2553

      

บอร์ด กคศ.ย้ายผอ.-รองผอ.สพท. 39 ราย

          บอร์ด กคศ.เห็นชอบโยกย้ายแต่งตั้งผอ.สพท.และรองผอสพท.ทั้งหมด 39 ราย ทั่วประเทศ
          (1มิ.ย.) นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(รมว.ศธ.) เปิดเผยหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เมื่อวันที่ 31 พ.ค.ที่ผ่านมา ว่า ก.ค.ศ. เห็นชอบการขอย้ายและแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 3 คน ดังนี้ นายถนัด ขวัญนิมิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(ผอ.สพท.) ภูเก็ต เป็น ผอ.สพท.พัทลุง เขต 2 นายประไพ รัตนไพจิต ผอ.สพท.ร้อยเอ็ด เขต 2 เป็นผอ.สพท.ภูเก็ต และนายอภิชัย กรมเมือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(รองผอ.สพท.)อุบลราชธานี เขต 1 เป็นผอ.สพท.ร้อยเอ็ด เขต 2
          รมว.ศธ. กล่าวต่อว่า นอกจากนั้น ก.ค.ศ.ยังให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งโยกย้ายรองผอ.สพท.อีก 36 ราย ดังนี้ นายสุรพงศ์ มงคลสุคนธรัก ผอ.ร.ร.หนองแสงวิทยา จ.กาฬสินธุ์ เป็น รองผอ.สพท.หนองคาย เขต 3 นายธรรมนูญ ขวัญภิรมย์ ผอ.ร.ร.บ้านสนบ จ.สุรินทร์ เป็น รองผอ.สพท.ปราจีนบุรี เขต 2 นายอภิรักษ์ เอื้อธรรม ผอ.ร.ร.บ้านหัวทุ่ง จ.ลำปาง เป็น รองผอ.สพท.แพร่ เขต 2 นายณัฐวัตร รัตกี ผอ.ร.ร.วัดพังยาง จ.สงขลา เป็น รองผอ.สพท.สมุทรปราการ เขต 2 นายยงศักดิ์ เช่าวน์วุฬิกุล ผอ.ร.ร.บ้านเก่าร้าง จ.สงขลา เป็น รองผอ.สพท.ชลบุรี เขต 2 นายกฤต สุวรรณพรหม ผอ.ร.ร.วัดราษฎร์บูรณะ จ.พิจิตร เป็น รองผอ.สพท.ปราจีนบุรี เขตจ 2 นายพีระพงษ์ ไชยทองศรี ผอ.ร.ร.บ้านหัวดง จ.ขอนแก่น เป็น รองผอ.สพท.สระแก้ว เขต 1 นายประภาส ไชยมี ผอ.ร.ร.บ้านกุดคอก่านโคกสำราญ จ.ยโสธร เป็น รองผอ.สพท. กาญจนบุรี เขต 3 นายสนิท นิลบุตร ผอ.ร.ร.บ้านคลองตีนเป็ด จ.นครศรีธรรมราช เป็น รองผอ.สพท.แม่ฮ่องสอน เขต 1 นายประทาน หาดยาว ผอ.ร.ร.บ้านคลองสาร จ.เพชรบูรณ์ เป็น รองผอ.สพท.แม่ฮ่องสอนเขต 1
          นายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ รองผอ.สพท.นครศรีธรรมราช เขต 1 เป็น รองผอ.สพท.พังงา นายประวิทย์ หลักบุญ รองผอ.สพท.ศรีสะเกษ เขต 4 เป็น รองผอ.สพท.กทม.เขต 1 นายสมมาต คำวัจนัง รองผอ.สพท.สมุทราปราการ เขต 2 เป็น รองผอ.สพท.สมุทรสาคร นายตั้ง อสิพงษ์ รองผอ.สพท.นครราชสีมา เขต 3 เป็น รองผอ.สพท.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 นายชาตรี ดีทองหลาง รองผอ.สพท.ขอนแก่น เขต 3 เป็น รองผอ.สพท.นครราชสีมา เขต 3 นายสุวัช พานิชวงษ์ รองผอ.สพท.กาญจนบุรี เขต 4 เป็น รองผอ.สพท.สุพรรณบุรี เขต 2 นายบุญสม ทองทา รองผอ.สพท.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็น รองผอ.สพท.สระแก้ว เขต 1 นายธเนศ เวทมาหะ รองผอ.สพท.ชุมพร เขต 2 เป็น รองผอ.สพท.ตาก เขต 2 นายวิบูลย์ ทานุชิต รองผอ.สพท.เชียงราย เขต 3 เป็น รองผอ.สพท.เชียงราย เขต 1
          นายทศพร เมฆอากาศ รองผอ.สพท.พะเยา เขต 1 เป็น รองผอ.สพท.เชียงราย เขต 2 นายสุนทร ยาละ รองผอ.สพท.พะเยา เขต 2 เป็น รองผอ.สพท.พะเยา เขต 1 นายโกวิท บวรศักดิยุต รองผอ.สพท.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เป็น รองผอ.สพท.พะเยา เขต 2 ว่าที่ร้อยตรีสุชาติ ศศิภัทรกุล รองผอ.สพท. แพร่ เขต 2 เป็น รองผอ.สพท.พะเยา เขต 2 นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพท.เชียงราย เขต 4 เป็น รองผอ.สพท.เชียงใหม่ เขต 5
          นายบวร เทศารินทร์ รองผอ.สพท.กาฬสินธุ์ เขต 1 เป็น รองผอ.สพท.มหาสารคาม เขต 1 นายวิเศษ พลอาจทัน รองผอ.สพท.มหาสารคามเขต 3 เป็น รองผอ.สพท.กาฬสินธุ์ เขต 1 นายสินสมุทร แสนสุข รองผอ.สพท.กาฬสินธุ์ เขต 2 เป็น รองผอ.สพท.กาฬสินธุ์ เขต 3 นายวันชาติ บัวสิงห์ รองผอ.สพท.อุบลราชธานี เขต 5 เป็น รองผอ.สพท.กาฬสินธุ์ เขต 2 นายชนาธิป โพไทร รองผอ.สพท.อุบลราชธานี เขต 5 เป็น รองผอ.สพท.ยโสธร เขต 2 นายทศพร ขวัญสุวรรณ รองผอ.สพท.เลย เขต 3 เป็น รองผอ.สพท.หนองค่ย เขต 1 นายบุญสม โพธิ์เงิน รองผอ.สพท.ตราด เป็น รองผอ.สพท.เลย เขต 3 นายสำราญ บุตรอามาตย์ รองผอ.สพท.สระแก้ว เขต 1 เป็น รองผอ.สพท.เลย เขต 3 นายพูลศักดิ์ แย้มละออ รองผอ.สพท.ลำพูน เขต 1 เป็น รองผอ.สพท.เชียงใหม่ เขต 3 นายสุรศักดิ์ จิตนารินทร์ รองผอ.สพท.ลำพูน เขต 2 เป็น รองผอ.สพท.ลำพูน เขต 1 นายวิทยา ปาอินทร์ รองผอ.สพท.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เป็น รองผอ.สพท.ลำพูน เขต 2 และนายกุศล สีหา รองผอ.สพท.สกลนคร เขต 1 เป็น รองผอ.สพท.เลย เขต 2

          ที่มา: http://www.komchadluek.net


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
101 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.60  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์