บอร์ด กคศ.ย้ายผอ.-รองผอ.สพท. 39 ราย
  ข่าวทั้งหมด
2 มิถุนายน 2553

      

บอร์ด กคศ.ย้ายผอ.-รองผอ.สพท. 39 ราย

          บอร์ด กคศ.เห็นชอบโยกย้ายแต่งตั้งผอ.สพท.และรองผอสพท.ทั้งหมด 39 ราย ทั่วประเทศ
          (1มิ.ย.) นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(รมว.ศธ.) เปิดเผยหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เมื่อวันที่ 31 พ.ค.ที่ผ่านมา ว่า ก.ค.ศ. เห็นชอบการขอย้ายและแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 3 คน ดังนี้ นายถนัด ขวัญนิมิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(ผอ.สพท.) ภูเก็ต เป็น ผอ.สพท.พัทลุง เขต 2 นายประไพ รัตนไพจิต ผอ.สพท.ร้อยเอ็ด เขต 2 เป็นผอ.สพท.ภูเก็ต และนายอภิชัย กรมเมือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(รองผอ.สพท.)อุบลราชธานี เขต 1 เป็นผอ.สพท.ร้อยเอ็ด เขต 2
          รมว.ศธ. กล่าวต่อว่า นอกจากนั้น ก.ค.ศ.ยังให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งโยกย้ายรองผอ.สพท.อีก 36 ราย ดังนี้ นายสุรพงศ์ มงคลสุคนธรัก ผอ.ร.ร.หนองแสงวิทยา จ.กาฬสินธุ์ เป็น รองผอ.สพท.หนองคาย เขต 3 นายธรรมนูญ ขวัญภิรมย์ ผอ.ร.ร.บ้านสนบ จ.สุรินทร์ เป็น รองผอ.สพท.ปราจีนบุรี เขต 2 นายอภิรักษ์ เอื้อธรรม ผอ.ร.ร.บ้านหัวทุ่ง จ.ลำปาง เป็น รองผอ.สพท.แพร่ เขต 2 นายณัฐวัตร รัตกี ผอ.ร.ร.วัดพังยาง จ.สงขลา เป็น รองผอ.สพท.สมุทรปราการ เขต 2 นายยงศักดิ์ เช่าวน์วุฬิกุล ผอ.ร.ร.บ้านเก่าร้าง จ.สงขลา เป็น รองผอ.สพท.ชลบุรี เขต 2 นายกฤต สุวรรณพรหม ผอ.ร.ร.วัดราษฎร์บูรณะ จ.พิจิตร เป็น รองผอ.สพท.ปราจีนบุรี เขตจ 2 นายพีระพงษ์ ไชยทองศรี ผอ.ร.ร.บ้านหัวดง จ.ขอนแก่น เป็น รองผอ.สพท.สระแก้ว เขต 1 นายประภาส ไชยมี ผอ.ร.ร.บ้านกุดคอก่านโคกสำราญ จ.ยโสธร เป็น รองผอ.สพท. กาญจนบุรี เขต 3 นายสนิท นิลบุตร ผอ.ร.ร.บ้านคลองตีนเป็ด จ.นครศรีธรรมราช เป็น รองผอ.สพท.แม่ฮ่องสอน เขต 1 นายประทาน หาดยาว ผอ.ร.ร.บ้านคลองสาร จ.เพชรบูรณ์ เป็น รองผอ.สพท.แม่ฮ่องสอนเขต 1
          นายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ รองผอ.สพท.นครศรีธรรมราช เขต 1 เป็น รองผอ.สพท.พังงา นายประวิทย์ หลักบุญ รองผอ.สพท.ศรีสะเกษ เขต 4 เป็น รองผอ.สพท.กทม.เขต 1 นายสมมาต คำวัจนัง รองผอ.สพท.สมุทราปราการ เขต 2 เป็น รองผอ.สพท.สมุทรสาคร นายตั้ง อสิพงษ์ รองผอ.สพท.นครราชสีมา เขต 3 เป็น รองผอ.สพท.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 นายชาตรี ดีทองหลาง รองผอ.สพท.ขอนแก่น เขต 3 เป็น รองผอ.สพท.นครราชสีมา เขต 3 นายสุวัช พานิชวงษ์ รองผอ.สพท.กาญจนบุรี เขต 4 เป็น รองผอ.สพท.สุพรรณบุรี เขต 2 นายบุญสม ทองทา รองผอ.สพท.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็น รองผอ.สพท.สระแก้ว เขต 1 นายธเนศ เวทมาหะ รองผอ.สพท.ชุมพร เขต 2 เป็น รองผอ.สพท.ตาก เขต 2 นายวิบูลย์ ทานุชิต รองผอ.สพท.เชียงราย เขต 3 เป็น รองผอ.สพท.เชียงราย เขต 1
          นายทศพร เมฆอากาศ รองผอ.สพท.พะเยา เขต 1 เป็น รองผอ.สพท.เชียงราย เขต 2 นายสุนทร ยาละ รองผอ.สพท.พะเยา เขต 2 เป็น รองผอ.สพท.พะเยา เขต 1 นายโกวิท บวรศักดิยุต รองผอ.สพท.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เป็น รองผอ.สพท.พะเยา เขต 2 ว่าที่ร้อยตรีสุชาติ ศศิภัทรกุล รองผอ.สพท. แพร่ เขต 2 เป็น รองผอ.สพท.พะเยา เขต 2 นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพท.เชียงราย เขต 4 เป็น รองผอ.สพท.เชียงใหม่ เขต 5
          นายบวร เทศารินทร์ รองผอ.สพท.กาฬสินธุ์ เขต 1 เป็น รองผอ.สพท.มหาสารคาม เขต 1 นายวิเศษ พลอาจทัน รองผอ.สพท.มหาสารคามเขต 3 เป็น รองผอ.สพท.กาฬสินธุ์ เขต 1 นายสินสมุทร แสนสุข รองผอ.สพท.กาฬสินธุ์ เขต 2 เป็น รองผอ.สพท.กาฬสินธุ์ เขต 3 นายวันชาติ บัวสิงห์ รองผอ.สพท.อุบลราชธานี เขต 5 เป็น รองผอ.สพท.กาฬสินธุ์ เขต 2 นายชนาธิป โพไทร รองผอ.สพท.อุบลราชธานี เขต 5 เป็น รองผอ.สพท.ยโสธร เขต 2 นายทศพร ขวัญสุวรรณ รองผอ.สพท.เลย เขต 3 เป็น รองผอ.สพท.หนองค่ย เขต 1 นายบุญสม โพธิ์เงิน รองผอ.สพท.ตราด เป็น รองผอ.สพท.เลย เขต 3 นายสำราญ บุตรอามาตย์ รองผอ.สพท.สระแก้ว เขต 1 เป็น รองผอ.สพท.เลย เขต 3 นายพูลศักดิ์ แย้มละออ รองผอ.สพท.ลำพูน เขต 1 เป็น รองผอ.สพท.เชียงใหม่ เขต 3 นายสุรศักดิ์ จิตนารินทร์ รองผอ.สพท.ลำพูน เขต 2 เป็น รองผอ.สพท.ลำพูน เขต 1 นายวิทยา ปาอินทร์ รองผอ.สพท.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เป็น รองผอ.สพท.ลำพูน เขต 2 และนายกุศล สีหา รองผอ.สพท.สกลนคร เขต 1 เป็น รองผอ.สพท.เลย เขต 2

          ที่มา: http://www.komchadluek.net


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
828 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.01  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์