พอเพียงด้วยโครงการเลี้ยงไก่ไข่กับเยาวชน ร.ร.บ้านพรหมนิมิต
  ข่าวทั้งหมด
26 พฤษภาคม 2553

        

              เกือบ 2 ปีแล้วที่โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต ต.ไทยอุดม อ.คลองหาด จ.สระแก้ว ดำเนิน "โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวัน" โดยความร่วมมือระหว่างบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ กับมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท สนับสนุนให้เด็กในโรงเรียนที่ขาดแคลนอาหารกลางวันและประสบกับปัญหาภาวะทุพโภชนาการมีอาหารกลางวันรับประทานและมีรายได้เพื่อใช้ในการพัฒนาโรงเรียนอย่างยั่งยืน และที่สำคัญ ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเกษตรร่วมกัน เป็นแนวทางการประกอบอาชีพในอนาคต

            "สุปรี เบ้าสิงห์สวย" ผู้จัดการมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท บอกว่า วัตถุประสงค์โครงการนี้ เน้นโรงเรียนที่อยู่ในเขตชายแดน โรงเรียนชนบท ที่ขาดแคลนงบประมาณอาหารกลางวันและกำลังประสบปัญหาภาวะทุพโภชนาการ มีสภาพพื้นที่เหมาะสมต่อการสร้างโรงเรือน ซึ่งโรงเรียนบ้านพรหมนิมิต เข้าหลักเกณฑ์ทุกข้อและมีความเข้มแข็งในการทำงานจึงประสบผลสำเร็จได้

            โครงการนี้ช่วยให้นักเรียนมีอาหารกลางวันไว้รับประทาน ประสาน พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรหมนิมิต บอกว่า เจ้าหน้าที่สัตวบาลยังช่วยฝึกทักษะการเลี้ยงไก่ไข่ที่ถูกต้องให้แก่นักเรียน การจัดสรรอาหารกลางวันอย่างถูกหลักโภชนาการ และการขายสินค้าเพื่อให้ได้กำไรอย่างเหมาะสม ตลอดจนสามารถบูรณาการความรู้และประสบการณ์สู่ผู้อื่นได้

             "ขณะนี้มีเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์บางรายเข้ามาสอบถามวิธีการเลี้ยงไก่จากโรงเรียนของเรา ซึ่งจะมอบหมายให้นักเรียนเป็นผู้อธิบายวิธีการต่างๆ เพราะต้องการให้เขาภูมิใจในสิ่งที่ได้ทำ" ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรหมนิมิต กล่าว
 ผลผลิตที่ได้จากการเลี้ยงไก่ไข่นั้น จะแบ่งไว้สำหรับทำอาหารกลางวันและขาย โดยใน 1 สัปดาห์ จะทำอาหารด้วยเมนูไข่ให้นักเรียนรับประทาน 2 วัน 3 วัน ที่เหลือจะเป็นเมนูอื่น โดยใช้วัตถุดิบที่มีในโรงเรียน ประกอบด้วย ผักหลากหลายชนิด ปลา และหมู ผลผลิตที่ได้เกิดจากการนำรายได้ที่ขายไข่ไก่ไปต่อยอดให้เกิดการหมุนเวียนเกิดผลผลิตใหม่ที่ได้ทั้งรายได้และเป็นอาหารกลางวันของนักเรียนได้ด้วย

              กวาง หรือ ด.ญ.ธารารัตน์ คล้ายป้อม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต มีหน้าที่รับผิดชอบเลี้ยงไก่ร่วมกับเพื่อนๆ อีก 3 คน ซึ่งเจ็ดโมงเช้าของทุกวัน กวางจะต้องไปให้อาหารแม่ไก่ "โนนนี่"  ส่วนเพื่อนอีกคนมีหน้าที่ให้อาหารและเก็บไข่ อีกคนทำความสะอาด และดูแลไก่ป่วยหรือไม่ โดยสลับเวรกันเป็นวันเพื่อรายงานผลให้โรงเรียนรับทราบ

            "ทุกวันเข้ามาทำความสะอาดให้โรงเรือนสะอาดอยู่เสมอและจะต้องเปิดวิทยุให้แม่ไก่คุ้นเคย เพื่อที่จะได้ไม่ตกใจเวลาที่ต้องได้ยินเสียงดัง บางครั้งก็เข้ามาพูดคุยกับแม่ไก่ ขอบคุณที่เขาไข่ให้เราได้กินได้ขาย" กวางเล่าด้วยใบหน้าอมยิ้ม
 ขณะที่ ชู หรือ ชูเกียรติ ผาสุก หนุ่มน้อยวัยเดียวกัน มีหน้าที่เก็บมูลไก่ไปขายทุกสัปดาห์ เวลาว่าง ชู จะศึกษาวิธีการรักษาโรคในสัตว์ปีกเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่สัตวบาล เพราะตั้งใจไว้ว่าในอนาคตจะทำอาชีพเลี้ยงสัตว์ และนำความรู้ที่ได้ไปบอกต่อผู้ปกครอง ที่เลี้ยงเป็ดและไก่ชน ซึ่งมีวิธีการดูแลในลักษณะคล้ายกัน

            ในมุมมองของตัวแทนซีพีเอฟ เกษม วิไลประสงค์ กล่าวว่า โรงเรียนบ้านพรหมนิมิตเป็นสถาบันที่มีความเข้มแข็งในการจัดการบริหารโครงการได้ดี ง่ายต่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืน เพื่อผลักดันให้โรงเรียนเป็นแกนนำเพื่อการขยายผลโครงการสู่โรงเรียนแห่งอื่นอีก 393 แห่ง

           แม้โรงเรียนบ้านพรหมนิมิตร จะเป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดเล็ก แต่มีศักยภาพในการพัฒนาสถาบันให้ยั่งยืนและตั้งอยู่บนพื้นฐานความพอดี ทั้งกาย ใจ ด้วยสติปัญญาและความสามารถที่มีในตัวเอง สมกับปรัชญาโรงเรียนที่ว่า "ปญญาว ธเนน เสยโย" ซึ่งมีหมายว่า ปัญญานั่นแหละประเสริฐกว่าทรัพย์ ถือเป็นตัวอย่างของการพึ่งพาตัวเองด้วยเศรษฐกิจพอเพียงได้เป็นอย่างดี

แหล่งที่มาของข่าว หนังสือพิมพ์คมชัดลึก


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: Mr.Nattiyakorn Viroonphan
376 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.54  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์