พอเพียงด้วยโครงการเลี้ยงไก่ไข่กับเยาวชน ร.ร.บ้านพรหมนิมิต
  ข่าวทั้งหมด
26 พฤษภาคม 2553

        

              เกือบ 2 ปีแล้วที่โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต ต.ไทยอุดม อ.คลองหาด จ.สระแก้ว ดำเนิน "โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวัน" โดยความร่วมมือระหว่างบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ กับมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท สนับสนุนให้เด็กในโรงเรียนที่ขาดแคลนอาหารกลางวันและประสบกับปัญหาภาวะทุพโภชนาการมีอาหารกลางวันรับประทานและมีรายได้เพื่อใช้ในการพัฒนาโรงเรียนอย่างยั่งยืน และที่สำคัญ ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเกษตรร่วมกัน เป็นแนวทางการประกอบอาชีพในอนาคต

            "สุปรี เบ้าสิงห์สวย" ผู้จัดการมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท บอกว่า วัตถุประสงค์โครงการนี้ เน้นโรงเรียนที่อยู่ในเขตชายแดน โรงเรียนชนบท ที่ขาดแคลนงบประมาณอาหารกลางวันและกำลังประสบปัญหาภาวะทุพโภชนาการ มีสภาพพื้นที่เหมาะสมต่อการสร้างโรงเรือน ซึ่งโรงเรียนบ้านพรหมนิมิต เข้าหลักเกณฑ์ทุกข้อและมีความเข้มแข็งในการทำงานจึงประสบผลสำเร็จได้

            โครงการนี้ช่วยให้นักเรียนมีอาหารกลางวันไว้รับประทาน ประสาน พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรหมนิมิต บอกว่า เจ้าหน้าที่สัตวบาลยังช่วยฝึกทักษะการเลี้ยงไก่ไข่ที่ถูกต้องให้แก่นักเรียน การจัดสรรอาหารกลางวันอย่างถูกหลักโภชนาการ และการขายสินค้าเพื่อให้ได้กำไรอย่างเหมาะสม ตลอดจนสามารถบูรณาการความรู้และประสบการณ์สู่ผู้อื่นได้

             "ขณะนี้มีเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์บางรายเข้ามาสอบถามวิธีการเลี้ยงไก่จากโรงเรียนของเรา ซึ่งจะมอบหมายให้นักเรียนเป็นผู้อธิบายวิธีการต่างๆ เพราะต้องการให้เขาภูมิใจในสิ่งที่ได้ทำ" ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรหมนิมิต กล่าว
 ผลผลิตที่ได้จากการเลี้ยงไก่ไข่นั้น จะแบ่งไว้สำหรับทำอาหารกลางวันและขาย โดยใน 1 สัปดาห์ จะทำอาหารด้วยเมนูไข่ให้นักเรียนรับประทาน 2 วัน 3 วัน ที่เหลือจะเป็นเมนูอื่น โดยใช้วัตถุดิบที่มีในโรงเรียน ประกอบด้วย ผักหลากหลายชนิด ปลา และหมู ผลผลิตที่ได้เกิดจากการนำรายได้ที่ขายไข่ไก่ไปต่อยอดให้เกิดการหมุนเวียนเกิดผลผลิตใหม่ที่ได้ทั้งรายได้และเป็นอาหารกลางวันของนักเรียนได้ด้วย

              กวาง หรือ ด.ญ.ธารารัตน์ คล้ายป้อม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต มีหน้าที่รับผิดชอบเลี้ยงไก่ร่วมกับเพื่อนๆ อีก 3 คน ซึ่งเจ็ดโมงเช้าของทุกวัน กวางจะต้องไปให้อาหารแม่ไก่ "โนนนี่"  ส่วนเพื่อนอีกคนมีหน้าที่ให้อาหารและเก็บไข่ อีกคนทำความสะอาด และดูแลไก่ป่วยหรือไม่ โดยสลับเวรกันเป็นวันเพื่อรายงานผลให้โรงเรียนรับทราบ

            "ทุกวันเข้ามาทำความสะอาดให้โรงเรือนสะอาดอยู่เสมอและจะต้องเปิดวิทยุให้แม่ไก่คุ้นเคย เพื่อที่จะได้ไม่ตกใจเวลาที่ต้องได้ยินเสียงดัง บางครั้งก็เข้ามาพูดคุยกับแม่ไก่ ขอบคุณที่เขาไข่ให้เราได้กินได้ขาย" กวางเล่าด้วยใบหน้าอมยิ้ม
 ขณะที่ ชู หรือ ชูเกียรติ ผาสุก หนุ่มน้อยวัยเดียวกัน มีหน้าที่เก็บมูลไก่ไปขายทุกสัปดาห์ เวลาว่าง ชู จะศึกษาวิธีการรักษาโรคในสัตว์ปีกเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่สัตวบาล เพราะตั้งใจไว้ว่าในอนาคตจะทำอาชีพเลี้ยงสัตว์ และนำความรู้ที่ได้ไปบอกต่อผู้ปกครอง ที่เลี้ยงเป็ดและไก่ชน ซึ่งมีวิธีการดูแลในลักษณะคล้ายกัน

            ในมุมมองของตัวแทนซีพีเอฟ เกษม วิไลประสงค์ กล่าวว่า โรงเรียนบ้านพรหมนิมิตเป็นสถาบันที่มีความเข้มแข็งในการจัดการบริหารโครงการได้ดี ง่ายต่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืน เพื่อผลักดันให้โรงเรียนเป็นแกนนำเพื่อการขยายผลโครงการสู่โรงเรียนแห่งอื่นอีก 393 แห่ง

           แม้โรงเรียนบ้านพรหมนิมิตร จะเป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดเล็ก แต่มีศักยภาพในการพัฒนาสถาบันให้ยั่งยืนและตั้งอยู่บนพื้นฐานความพอดี ทั้งกาย ใจ ด้วยสติปัญญาและความสามารถที่มีในตัวเอง สมกับปรัชญาโรงเรียนที่ว่า "ปญญาว ธเนน เสยโย" ซึ่งมีหมายว่า ปัญญานั่นแหละประเสริฐกว่าทรัพย์ ถือเป็นตัวอย่างของการพึ่งพาตัวเองด้วยเศรษฐกิจพอเพียงได้เป็นอย่างดี

แหล่งที่มาของข่าว หนังสือพิมพ์คมชัดลึก


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: Mr.Nattiyakorn Viroonphan
1286 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30
   31            


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.93  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์