ภาวะโรคร้อนเรื่องใกล้ตัวที่ต้องใส่ใจ
  ข่าวทั้งหมด
25 พฤษภาคม 2553

      

        ภาวะโลกร้อนภัยธรรมชาติอันร้ายแรง กับมุมมองอนาคตของโลก มีข้อมูล บทความให้ศึกษาถึงที่มา ผลกระทบ และสาเหตุการเกิด อยากร่วมมือกันหยุดภาวะโลกร้อน ต้องคลิกเข้าไปดู 

 • ข่าวภาวะโลกร้อน
 • ข้อมูลภาวะโลกร้อน
 • ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน
 • พลังงานทางเลือก
 • วิธีแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
 • สาเหตุภาวะโลกร้อน
 • เว็บไซต์ : http://www.thaihotzone.com/


  แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: Ranee Duankhao
  1169 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

   
  ชื่อ : :
  รูปภาพแสดงอารมณ์
  รูปภาพ : :
  ความคิดเห็น :
       
   

   

  RSS
  ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
   
   
   
   
  moe
  เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
  moe
  moe
  การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
  .....
  รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
  moe
  moe
  สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
  moe
  moe
  แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
  moe
  moe
  รับฟังความคิดเห็น 1579
  รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
  moe
  moe
  คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
  รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
  จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
  รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
  Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
  ปลัดฯ ศธ. สนทนา
  moe
  moe
  ค่านิยม 12 ประการ
  .
  โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
  .
  วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
  .
  Content e-Learning
  .
  moe
  moe
  Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
  โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
  รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
  สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
  เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
  รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
  moe
  moe
  เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
  เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
  เชิญร่วม facebook กับ สป.
  เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
  moe
  moe
  moe

  moe moe
    อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5    6
     7    8    9    10    11    12    13
     14    15    16    17    18    19    20
     21    22    23    24    25    26    27
     28    29    30    31      


  moe
  moe
  banner กระทรวงศึกษาธิการ
  ลำดับที่ผู้เข้าชม
  moe
  moe
  w3c
  moe


   
    โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
    ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
    ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
    ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.10  วินาที.
    แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  แผนผังเว็บไซต์