ภาวะโรคร้อนเรื่องใกล้ตัวที่ต้องใส่ใจ
  ข่าวทั้งหมด
25 พฤษภาคม 2553

      

        ภาวะโลกร้อนภัยธรรมชาติอันร้ายแรง กับมุมมองอนาคตของโลก มีข้อมูล บทความให้ศึกษาถึงที่มา ผลกระทบ และสาเหตุการเกิด อยากร่วมมือกันหยุดภาวะโลกร้อน ต้องคลิกเข้าไปดู 

 • ข่าวภาวะโลกร้อน
 • ข้อมูลภาวะโลกร้อน
 • ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน
 • พลังงานทางเลือก
 • วิธีแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
 • สาเหตุภาวะโลกร้อน
 • เว็บไซต์ : http://www.thaihotzone.com/


  แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: Ranee Duankhao
  177 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

   
  ชื่อ : :
  รูปภาพแสดงอารมณ์
  รูปภาพ : :
  ความคิดเห็น :
       
   

   

  RSS
  ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
   
   
   
   
  moe
  ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

  เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

  แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

  moe
  moe
  การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

  รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
  moe
  moe
  คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
  รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
  จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
  รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
  สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
  moe

  moe
  วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
  moe
  -->
  moe
  ค่านิยม 12 ประการ
  .
  โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
  .
  วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
  .
  moe
  moe
  Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
  สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
  เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
  รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
  moe
  moe
  เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
  เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
  เชิญร่วม facebook กับ สป.
  เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
  moe
  moe
  moe

  moe moe
    อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
         1    2    3    4    5
     6    7    8    9    10    11    12
     13    14    15    16    17    18    19
     20    21    22    23    24    25    26
     27    28    29    30    31    


  moe
  moe
  banner กระทรวงศึกษาธิการ
  ลำดับที่ผู้เข้าชม
  moe
  moe
  w3c
  moe


   
    โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
    ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
    ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
    ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.08  วินาที.
    แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  แผนผังเว็บไซต์