วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาเปิดรับสมัครนักศึกษา
  ข่าวทั้งหมด
21 พฤษภาคม 2553

      

วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาเปิดรับสมัครนักศึกษา


       วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าเรียนหลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์  เพื่อรับวุฒิการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  สาขาการจัดการทั่วไป  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขาการบัญชี  สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว  โดยใช้เวลาเรียนเพียง 1 ปี  ด้วยกระบวนการเรียน 3 รูปแบบ คือ การเรียนแบบอีเลินนิ่ง การเรียนในชั้นเรียนเฉพาะวันอาทิตย์ และการเทียบโอนประสบการณ์ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการปรับวุฒิการศึกษาเพื่อความก้าวหน้าในการทำงาน และเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความรู้เพิ่มเติมเพื่อนำไปใช้ในการทำงาน สนใจสมัครด้วยตนเองที่วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา หมายเลขโทรศัพท์  02 266 5449  02 236 1245 และ 02 236 1312 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

----------------------------------------------------------

แหล่งที่มา : ประชาสัมพันธ์ สอศ.

 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
2446 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.19  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์