ทุนปริญญาโท IWC Water Leader Scholarships
  ข่าวทั้งหมด
11 พฤษภาคม 2553

      

ทุนปริญญาโท IWC Water Leader Scholarships

IWC Water Leader Scholarships เป็นโครงการทุนปริญญาโท ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับการออกแบบอย่างผสมผสาน โดย นักปฏิบัติชั้นสูง และทางระบบการศึกษาที่มีหลักวิชาการที่หลากหลาย จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศออสเตรเลีย 4 แห่ง

นักศึกษาจะได้รับการฝึกฝนพัฒนาในรูปแบบบูรณาการทางองค์ความรู้ อาทิเช่น environment, politics, law, science, culture, engineering, economics, health and society ผ่านแนวคิด project-centred approach

หลักสูตรได้นำวงจรของน้ำทั้งระบบ และจัดหาสิ่งต่างแก่นักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้เกิดทักษะด้านการจัดการ ความเป็นผู้นำ และการเรียนรู้แบบผสมผสาน จนกลายเป็นผู้นำด้านการจัดการน้ำอย่างยั่้งยืนและแก้ปัญหาแบบองค์รวม เพื่อรองรับปัญหาด้านน้ำและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงของโลก

มูลค่าทุนการศึกษา
ทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา เต็มจำนวน และทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาบางส่วน
ทั้งนี้ไม่รวมกับค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าใ้ช้จ่ายประจำวัน

หมดเขตรับสมัคร 1 August 2010

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
admin@watercentre.org
Questions regarding admission:
International students:study@uq.edu.au
Domestic students: AdmissionsEnquiries@admin.uq.edu.au
website:   
http://www.watercentre.org/education/programs/scholarships/iwc-scholarships


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: Mr.Nattiyakorn Viroonphan
211 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
           1    2    3
   4    5    6    7    8    9    10
   11    12    13    14    15    16    17
   18    19    20    21    22    23    24
   25    26    27    28    29    30    31


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.11  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์